Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne wyd.2020 r.

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1969
 • Producent: Wolters Kluwer SA
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 19,90 zł / szt.

Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. wyd.30
stan prawny: 4 maja 2020 r.
wydanie kieszonkowe

zawiera teksty jednolite poniższych aktów prawnych:

 • Ustawy Prawo budowlane
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (wyciąg)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania.

 

 • Najnowsze 30. wydanie książki uwzględnia m.in. zmiany wynikające z ustaw:
  • ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 148),
  • ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 121; oczekuje na podpis Prezydenta RP),
  • ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 130; oczekuje na rozpatrzenie przez Sejm RP).

 

 

W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz wybranych rozporządzeń wykonawczych objaśniają ich sens.

Publikacja jest przeznaczona dla osób, którym niezbędna jest znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego.

wydawca: Wolters Kluwer SA
rok wydania: 2020
ilość stron: 477
format: B6
oprawa miękka