Arystotelesowe i religijne źródła nowego klasycyzmu w architekturze współczesnej.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1037
  • Producent: Politechnika Łódzka
  • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
  • szt.
  • 37,00 zł / szt.
  • Niedostępny

na zamówienie

Arystotelesowe i religijne źródła nowego klasycyzmu w architekturze współczesnej.

ze WSTĘPU

"Nowy Klasycyzm jest jednym z wielu nurtów rozwijających się we współczesnej architekturze. Po kilkudziesięciu latach rozwoju ma już bogatą w dzieła praktykę, ale także towarzyszącą jej myśl teoretyczną.

Wskazanie tego związku było celem badań, których owocem jest niniejsza książka. Wierzę bowiem, że zrozumienie teoretycznych podstaw praktyki architektonicznej daje możliwość jej dalszego rozwoju oraz krytycznego nad nią namysłu.
Perspektywa zawarta w książce jest z gruntu związana z teorią i praktyką architektoniczną, a nie dziedziną historii sztuki.

Adresuję ją głównie do osób zainteresowanych związkami przyczynowymi i relacjami między teoretycznymi przesłankami i działalnością praktyczną człowieka."

SPIS TREŚCI:

Wstęp 4
Stan badań 12

ROZDZIAŁ I
Ideowe i teoretyczne przesłanki narodzin Nowego Klasycyzmu 20
Moralność i architektura 23
Estetyka architektury 32
Język wzorców 53
Dziedzictwo cnoty 73

ROZDZIAŁ II
Arystotelesowskie źródła Nowego Klasycyzmu 98
Teoria mimesis i Nowy Klasycyzm 99
Mimesis i typologia 114
Mimesis i teoria cnót jako źródła inspiracji zabudowy w kontekście historycznym 131 Teoria cnót i miasto 145

ROZDZIAŁ III
Religijne źródła Nowego Klasycyzmu 172
Nowy Klasycyzm i św. Tomasz z Akwinu – architektura jako domena intelektu praktycznego 178
Boskie porządki i Niebiańska Jerozolima 196

Zakończenie 208
Summary 212
Bibliografia 220
Spis ilustracji 230wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
autor: Artur Zaguła
rok wydania: 2013 r.
ilość stron: 232
format: 17 x 23 cm
ISBN: 978-83-7283-561-1.
okladka miękka