Aspekty prawne gospodarowania nieruchomościami w ujęciu praktycznym.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 974
  • Producent: POLTEXT
  • Dostępność: jest na stanie

  • Historia ceny
  • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 49,90 zł / szt.

Aspekty prawne gospodarowania nieruchomościami w ujęciu praktycznym.

Złożoność problematyki prawnej nieruchomości, rozległość regulacji prawnych, brak spójności i konsekwencji w stanowieniu przepisów przez ustawodawcę, a także zaszłości historyczne dotyczące praw własności nieruchomości sprawiają, że zagadnienia te w praktyce dość powszechnie wywołują trudności związane ze stosowaniem obowiązujących przepisów i ich interpretacją.

Autor wychodzi naprzeciw potrzebom osób, które w swojej pracy zawodowej napotykają problemy w tym zakresie. Skupia się więc na omówieniu tych aspektów prawa, które w praktyce okazują się trudne, ciekawe lub stwarzają wątpliwości. Analizując regulacje prawne, Autor zwraca uwagę na interpretacje zawarte w literaturze przedmiotu oraz orzeczeniach sądów, które kształtują praktykę postępowania nie tylko organów administracji, ale także reprezentantów wielu zawodów związanych z rynkiem nieruchomości.

W książce omówione zostało pojęcie nieruchomości jako rzeczy z uwagi na sposób wykorzystania lub przedmiot własności. Skupiono się na przepisach oraz szczególnych sytuacjach, które mogą ograniczać prawo własności. Kolejne zagadnienia to rola rzeczoznawcy majątkowego, instytucja trwałego zarządu, złożoność stanu nieruchomości, a także prawa do nieruchomości - użytkowanie, służebność, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zrzeczenie się własności nieruchomości oraz zasiedzenie. Następnie przedstawione są szczegółowe elementy gospodarki nieruchomościami, takie jak wyłączenie nieruchomości z obrotu, prawo własności wód i gruntów. Istotnym zagadnieniem jest uwłaszczanie zarówno osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego.
Wiele zagadnień Autor przedstawia na przykładach zaczerpniętych z praktyki gospodarowania nieruchomościami, udzielając zwięzłych odpowiedzi, których szersze rozwinięcie znajduje się w omówieniu problemu.

Spis treści:
1. Gospodarka nieruchomościami.
2. Cywilne zagadnienia prawa nieruchomości.
3. Zagadnienia ogólne gospodarki nieruchomościami.
4. Zagadnienia szczegółowe gospodarki nieruchomościami.
5. Ewidencjonowanie danych o stanie nieruchomości.
6. Dokumenty w obrocie nieruchomościami.
7. Zagadnienia szczegółowe gospodarki nieruchomościami związane z księgami wieczystymi.
Zakończenie.
Bibliografia.
Informacje o Autorze.

wydawca: Wydawnictwo Poltext Sp.z o.o.
autor: Piotr Wancke
rok wydania: 2015
ilość stron: 272
format: 16,5 x 23,5 cm
ISBN: 978-83-7561-545-6.
okładka miękka