Bezpieczeństwo pożarowe budowlanych konstrukcji metalowych

  • Dodaj recenzję:
  • 1792
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • Cena netto: 30,48 zł / szt. 32,00 zł / szt.

Bezpieczeństwo pożarowe budowlanych konstrukcji metalowych.

Publikacja stanowi uzupełnienie dostępnych opracowań w zakresie analizy bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji budowlanych stalowych i aluminiowych, objętych rekomendacjami norm: PN-EN 1990 [N5], PN-EN 1991-1-2 [N6], PN-EN 1993-1-2 [N8] i PN-EN 1999-1-2 [N10].    

Adresowana jest przede wszystkim do architektów i inżynierów konstruktorów specjalizujących się w tematyce konstrukcji metalowych.

"Pomimo upływu kilku lat od daty przyjęcia przez Polski Komitet Normalizacyjny Eurokodów (kwiecień 2010 r.) oraz wydania w tym czasie co najmniej kilku znaczących publikacji i wykładów interpretacyjnych..., środowisko krajowych architektów i projektantów konstrukcji metalowych ma nadal trudności z ich interpretacją i wdrażaniem do projektowania. Powyższa ocena dotyczy w szczególności oceny bezpieczeństwa pożarowego w opracowaniach projektowych współczesnych konstrukcji metalowych. " z Przedmowy

Spis treści:

Przedmowa                                                                                                             

1. Wstęp

1.1. Terminy i definicje

1.2. Symbole

1.3. Podstawy formalne bezpieczeństwa pożarowego

1.4. Wybrane statystyki pożarowe

1.5. Zakres obliczeń i analiz

2. Normalizacja obliczeń konstrukcji metalowych z uwagi na warunki pożarowe

2.1. Wprowadzenie

2.2. Modele pożaru

2.3. Modele termiczne

2.4. Modele konstrukcyjne

2.4.1. Metoda temperatury krytycznej

2.4.2. Prosta metoda projektowania elementów metalowych

2.4.3. Nośność przekrojów i nośność prętów w temperaturze pożaru

2.4.4. Obliczanie odporności ogniowej elementów stalowych na podstawie nomogramów

2.4.5. Równoważny czas oddziaływania pożaru

3. Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji metalowych

3.1. Współczesne ogniochronne środki izolacyjne

3.1.1. Ogniochronne zestawy malarskie

3.1.2. Zabezpieczenia ochronne płytowe

3.1.3. Ogniochronne powłoki natryskowe

3.2. Projektowanie zabezpieczeń ogniochronnych metodą tradycyjną

3.3. Systemy sygnalizacji pożarowej i transmisji alarmów pożarowych

3.3.1. Uwagi wprowadzające

3.3.2. Struktura monitoringu pożarowego

3.4. Systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne i oddymiające

4. Przykłady obliczenia konstrukcji metalowych na warunki pożarowe

4.1. Obliczenia zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowej hali składowania biomasy

4.1.1. Założenia

4.1.2. Opis techniczny

4.1.3. Klasa odporności pożarowej budynku

4.1.4. Obliczenia statyczne układu przestrzennego

4.2. Obliczenia konstrukcji stalowej budynku zakładów poligrafii w sytuacji pożarowej

4.2.1. Założenia

4.2.2. Opis techniczny

4.2.3. Klasa odporności pożarowej budynku

4.2.4. Modelowanie pożaru lokalnego w strefach pożarowych budynku

4.2.5. Obliczenia statyczne układu przestrzennego

4.2.6. Obliczenia konwencjonalne zabezpieczeń ogniochronnych

4.2.7. Analiza numeryczna MES w sytuacjach pożaru w strefie II lub III

4.3. Ocena bezpieczeństwa pożarowego budynku mieszkalnego o konstrukcji stalowej

4.3.1. Założenia

4.3.2. Opis techniczny

4.3.3. Klasa odporności pożarowej budynku

4.3.4. Modelowanie pożaru w pomieszczeniach budynku

4.3.5. Wyciąg z obliczeń statycznych szkieletu stalowego budynku

5. Odbudowa hal stalowych uszkodzonych w przebytym pożarze

5.1. Wprowadzenie

5.2. Identyfikacja uszkodzeń pożarowych przykładowych hal przemysłowych

5.2.1. Hala 1

5.2.2. Hala 2

5.2.3. Hala 3

5.3. Programy naprawcze badanych hal

5.3.1. Założenia projektowe

5.3.2. Przykładowe programy naprawcze

Literatura cytowana
Normy, ustawy i rozporządzenia
Literatura związana nie cytowana w tekście
Źródła internetowe.

Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
autorzy: M.Gwóźdź, M.Suchodoła
rok wydania: 2016
ilość stron: 180
format: 24 x 17 cm
ISBN: 978-83-7242-908-7.
rodzaj okładki: twarda