BIM Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1535
  • Dostępność: czasowo niedostępne
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 80,00 zł / szt.
  • Niedostępny

BIM Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia.

nowa, rewolucyjna technologia informatyczna w budownictwie określana akronimem BIM - Building Information Modeling

fragment recenzji monografii BIM - Izba Projektowania Budowlanego:

"...Problematyka BIM jest bardzo szeroka, obejmuje wszystkie etapy życia budowli i wszystkie branże, ale najczęściej kojarzy się ją, błędnie zresztą, tylko z oprogramowaniem. Książka dr inż.Andrzeja Tomany BIM-Innowacyjna technologia w budownictwie.Podstawy, standardy, narzędzia. pozwala nam spojrzeć na ten temat szeroko, począwszy od historycznego wprowadzenia, poprzez standardy i zagadnienia współpracy branż, zagadnienia związane z wdrożeniem po przykłady zastosowań zaczerpnięte z polskich firm budowlanych. Ponadto Autor dokonał szerokiego przeglądu stanu wdrożenia BIM w wielu krajach ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii, gdzie już od przyszłego roku będzie to technologia obligatoryjna w realizacji inwestycji publicznych. Na tym tle Autor wskazuje, jakie problemy stoją przed polskim środowiskiem budowlanym i jakie zapóźnienia należy uwzględnić w sferze prawa budowlanego.

Wszyscy rozumiemy czym jest CAD, a projektowanie 2D jest powszechną praktyką. Autor pokazuje różnicę pomiędzy CAD i BIM oraz problemy, jakie stoją przed firmami przy zmianie technologii pracy. Kluczowe znaczenie w akronimie BIM ma "I" czyli informacja, która jest wymieniana w formie modeli zawierających komplet danych o budowli. Spora część książki poświęcona jest standardom technologii BIM, takim jak zunifikowane systemy klasyfikacji budowlanej czy otwarte formaty wymiany informacji, i ich roli w praktyce..."

Andrzej Tomana fragment z rozdziału: Dla kogo jest ta książka?

"Moim zamiarem było przedstawienie BIM w wersji BIG i Open, wraz z szerokim otoczeniem, które powinno stworzyć szerszą perspektywę dla tej technologii. ...W końcowych rozdziałach przywołałem szereg przykładów zastosowań BIM w różnych obszarach budownictwa..."

Spis treści:


1. Zacznijmy od źródeł / 11
2. Krótka historia CAD / 15

3. Pierwsza rewolucja technologiczna — od deski do komputera / 19
3.1 Projektowanie analogowe / 21
3.2 Projektowanie cyfrowe / 22

4.  Druga rewolucja — od 2D do 3D / 23
4.1 Rysowanie vs projektowanie / 23
4.2 Techniki wizualizacji / 24
4.3 Model a dokumentacja / 25
4.4 Rozwiązania „inteligentne" w CAD / 25
4.5 Techniki modelowania — parametryczne i bezpośrednie / 28

5.  Dokumentacja elektroniczna / 31
5.1 Dokumentacja elektroniczna w prawie i procesie inwestycyjnym / 32
5.2 Projekt budowlany w wersji elektronicznej / 35
5.3 Dokumentacja w tradycyjnym procesie inwestycyjnym / 37
5.4 Rodzaje formatów używanych do obsługi dokumentacji projektowej / 39
5.5 Dokumentacja elektroniczna a BIM / 42

6. BIM — młodszy brat PLM? / 44
6.1  Co to jest PLM? / 44
6.2 PLM w rozwiązaniach informatycznych / 46
6.3 Powinowactwo technologii BIM i PLM / 47

7.  BIM — trzecia rewolucja informatyczna w budownictwie / 51
7.1 Ekonomiczne podstawy BIM / 51
7.2 Jakość projektu, koszt budowy, koszt eksploatacji / 52
7.3 Czym jest BIM / 56
7.4 BIM jako model budowli / 58
7.5 BIM jako proces / 59
7.6 BIG BIM — little bim / 60
7.7 BIM, BAM, BOOM / 62
7.7 BIM — nowe ryzyka / 63
7.8  Poziomy rozwoju BIM / 64
7.9 BIM vs. OpenBIM / 65
7.10 Czym nie jest BIM? / 66

8. Od CAD do BIM / 69
9. Model BIM a rodzaj obiektu i analizy / 74
10. BIM 3D, 4D,.... MD / 81

11. Standardy nowej technologii: IFC, IDM, MVD, bSDD, BCF / 84
11.1 Format IFC do wymiany modeli / 91
11.1.1 IFC4 / 104
11.1.2. IFC dla dróg i mostów / 105
11.1.3. Perspektywy upowszechnienia IFC jako standardu / 106
11.2 Klasyfikacja w budownictwie / 109
11.3 Klasyfikacja OmniClass / 115

12. Standardy BIM w wybranych krajach / 120

13. Interoperacyjność /
126
13.1 Co to jest interoperacyjność? / 126
13.2 Interoperacyjność w kontekście BIM / 127
13.3 Specyfikacja wymiany danych w umowach / 131
13.4 Wymiana na poziomie międzynarodowym / 131

14.  Specyfikacje w BIM / 133

15.  Model BIM - reguły poprawnej budowy / 136
15.1 Typy modeli BIM i koordynacji prac na modelach / 136
15.2 Poziom zaawansowania modelu (LOD) / 137

16.  Zasady dobrych praktyk projektowania w BIM / 144

17. BIM a odpowiedzialność i prawa autorskie / 147
17.1 Odpowiedzialność / 147
17.2 BIM Addendum/ConsensusDocs 300Tri-Party / 149
17.3 Podstawy Aneksu, relacje umowne, zarządzanie, ryzyko / 151
17.4 Odpowiedzialność i prawa autorskie w Polsce / 156

18. Jak zrobić poprawny model BIM? / 157
18.1 Szczegółowe zasady modelowania / 158
18.2 Struktura modelu / 159
18.3 Poziomy zawartości modelu BIM / 160
18.4 Błędy modelowania / 161
18.5 Specyfikacja modelu BIM / 162

19. Wdrożenie BIM / 164
19.1 Korzyści płynące z zastosowania BIM / 168
19.2 Koszty zmian projektowych w procesie inwestycyjnym / 175
19.3 BIM jako sposób uzyskania przewagi konkurencyjnej / 178

20. Krytyka BIM / 180

21. BIM na świecie / 183
21.1 BIM w inwestycjach publicznych / 183
21.2 Technologia BIM w najbardziej rozwiniętych krajach / 185
21.3 BIM w Polsce / 196
21.4 Rentowność BIM w badaniach amerykańskich / 197

22. Oprogramowanie BIM / 203
22.1 Projekty liniowe, mosty, tunele, infrastruktura / 206

23.  Narzędzia i funkcje wspomagające pracę na modelu BIM / 207
23.1 Przeglądarki i darmowe aplikacje BIM / 207
23.1.1 Przeglądarki modeli — BIM Vision / 207
23.1.2 Ciekawe przykłady darmowych aplikacji / 210
23.2 Wykrywanie kolizji i błędów w modelach IFC / 211
23.3 Zarządzanie zmianami w projekcie / 216

24. Biblioteki komponentów BIM / 219
25. LIM — Landscape Information Modeling / 222

26. BIM na budowie / 225
26.1 BIM a lean i agile / 225
26.2 BIM w realizacji inwestycji w systemie lean-agile / 227
26.3  Integrowana realizacja inwestycji (IPD) / 229
26.3.1 Rozwiązania techniczne / 236
26.4 Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie projektem / 239

27.  Inne zastosowania / 243
27.1 Zarządzanie obiektem (Facility Management) / 243
27.2 Przykład zastosowania systemu FM - Sydney Opera House / 244
27.3 Inwentaryzacja, skan 3D, prototypowanie wirtualne / 246
27.4 Zielony BIM (Green BIM) / 248
27.5  Wydruki 3D / 252

28. Kosztorysowanie i harmonogramowanie w BIM / 255
28.1 Wyznaczenie wartości szacunkowej kosztorysu / 258
28.2  Harmonogramowanie w BIM / 262
28.3 Model BIM w analizach 5D / 266

29.  Studia przypadków / 268
29.1 Siedziba Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie — OpenBIM w praktyce / 268
29.2 BIM w budownictwie mieszkaniowym — od analiz do sprzedaży / 276
29.3 Fragment obwodnicy Sztokholmu / 281

30. BIM w marketingu / 286
30.1 Marketing i BIM w firmie / 286
30.2 Oprogramowanie wspomagające marketing / 289

31.  BIM w edukacji / 292
32.  Co po BIM? / 300
33. Skróty/akronimy/pojęcia z zakresu CAD/BIM / 301
34. Literatura cytowana w tekście / 309

 

wydawca: PWB MEDIA
autor: Andrzej Tomana
rok wydania: 2016 r. Kraków
ilość stron: 288
format: 16,5 x 23,5 cm
ISBN: 978-83-944969-0-6.
okładka: miękka