Budowa dróg - podstawy projektowania. Wiesław St. Młodożeniec

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 329
  • Producent: BEL Studio Sp.z o.o.
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 82,00 zł 55,00 zł / szt.

 

 

Budowa dróg - podstawy projektowania.

Podręcznik ma na celu pomóc w stawianiu pierwszych kroków w projektowaniu dróg.
W celu łatwiejszego zrozumienia poszczególnych zagadnień zilustrowano je schematami lub fotografiami.
Rozdziały 2,3,4,6,7 kończą się zadania rachunkowymi.

Od autora (do wydania trzeciego)

"Trzecie wydanie podręcznika Budowa dróg, podstawy projektowania, powstało z powodu wprowadzenia istotnych zmian dotyczących projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych. Wprowadzono do wykorzystania dwa nowe katalogi: Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTKNPiP) oraz Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych (KTKNS). W poprzednich wydaniach powoływano się na KTKNPiP z 1997 r. i KTKNS z 2001 r. Od wydania drugiego nastąpił duży postęp technologiczny w budowie dróg, wprowadzono nowe normy i wymagania techniczne dostosowane do normalizacji europejskiej. Nowe katalogi umożliwiają projektantom wybór właściwej konstrukcji nawierzchni spośród wielu przedstawionych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Różnią się one od poprzednich katalogów między innymi tym, że przedstawiają różnorodne formy kształtowania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podłoża. Stąd konieczność radykalnych zmian w rozdziale szóstym.
Dokonano też uzupełnień i zmian, wynikających z aktualizacji Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Ponadto uwzględniono uwagi i wskazówki osób korzystających z podręcznika.
Za wszystkie uwagi i pomoc serdecznie dziękuję!

Wiesław Stanisław Młodożeniec

Warszawa 04.10.2014 r."Zagadnienia dt. projektowania dróg ułożono w następujący sposób:

rozdz.1. - podstawowe pojęcia stosowane w drogownictwie, klasyfikacja funkcjonalna oraz techniczna
rozdz.2. - najważniejsze informacje dotyczące zasad prowadzenia drogi w planie
rozdz.3. - zagadnienia związane z przedstawieniem osi drogi w przekroju podłużnym oraz koordynacją elementów drogi w planie i w przekroju podłużnym
rozdz.4. - zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym; projektowania rampy drogowej oraz parametry skrajni drogowej
rozdz.5. - drogowe roboty ziemne - przygotowanie podłoża gruntowego pod budowle ziemne, sposoby wznoszenia nasypów i wykonywania wykopów; metody wzmacniania skarp
rozdz.6. - podstawowy podział konstrukcji nawierzchni drogowych, rodzaje obciążeń oraz zasady ich projektowania
rozdz.7. - odwodnienie dróg

Szczegółowy spis treści w załączniku poniżej

wydawca: BEL Studio Sp.z o.o.
autor: Wiesław Stanisław Młodożeniec
rok wydania: 2014 wydanie: III zaktualizowane
ilośc stron: 330
format: B5
ISBN: 978-83-7798-137-5
okładka: miękka