specyfikacje techniczne

Innowacyjne węzły konstrukcji stalowych. Jerzy Kazimierz Szlendak
59,00 zł
ST: INSTALOWANIE SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO.

ST: INSTALOWANIE SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO.

na zamówienie;      Instalowanie linii telefonicznych. CPV 45314120-8. Instalowanie infrastruktury kablowej. CPV 45314200-3.

26,50 zł