specyfikacje techniczne

ST: WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH CPV 45261210-9: Pokrycie dachu dachówką CPV 45261211-6
24,00 zł
ST: INSTALOWANIE SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO.

ST: INSTALOWANIE SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO.

na zamówienie;      Instalowanie linii telefonicznych. CPV 45314120-8. Instalowanie infrastruktury kablowej. CPV 45314200-3.

26,50 zł