specyfikacje techniczne

SEKO-SPEC specyfikacje techniczne instalacje sanitarne na płycie CD. zeszyty 1-9
215,00 zł
ST: INSTALOWANIE SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO.

ST: INSTALOWANIE SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO.

na zamówienie;      Instalowanie linii telefonicznych. CPV 45314120-8. Instalowanie infrastruktury kablowej. CPV 45314200-3.

26,50 zł