specyfikacje techniczne

Ogólne Specyfikacje Techniczne OST drogowe roboty inwestycyjne - wersja 2.32
1 709,70 zł
Ogólne Specyfikacje Techniczne OST drogowe roboty utrzymaniowe - wersja 3.26
971,70 zł
Ogólne Specyfikacje Techniczne OST roboty mostowe wersja 4.20

Ogólne Specyfikacje Techniczne OST roboty mostowe wersja 4.20

na zamówienie mailem / kontakt telefoniczny

1 217,70 zł
ST: INSTALOWANIE SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO.

ST: INSTALOWANIE SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO.

na zamówienie;      Instalowanie linii telefonicznych. CPV 45314120-8. Instalowanie infrastruktury kablowej. CPV 45314200-3.

26,50 zł
ST: Instalowanie systemów alarmowych i anten. CPV 45312000-7.

ST: Instalowanie systemów alarmowych i anten. CPV 45312000-7.

Instalowanie pożarowych systemów alarmowych (SAP). Instalowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)

26,50 zł