warunki techniczne WTWiORB

ITB WTWiORB nr B2/2018 Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych.
33,00 zł
ITB WTWiORB nr B12/2013 Podłogi sportowe w obiektach krytych.

ITB WTWiORB nr B12/2013 Podłogi sportowe w obiektach krytych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

26,50 zł
ITB WTWIORB nr A3/2015 Konstrukcje murowe.

ITB WTWIORB nr A3/2015 Konstrukcje murowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

42,00 zł
ITB WTWiORB C6/2016 Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń "mokrych".
22,00 zł
ITB WTWiORB C4/2016 Izolacje wodochronne tarasów.

ITB WTWiORB C4/2016 Izolacje wodochronne tarasów.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

31,50 zł
ITB WTWIORB C1/2019 Pokrycia dachowe.

ITB WTWIORB C1/2019 Pokrycia dachowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

44,00 zł