CD Biuletyny zagregowane BCO cz.1,2; BCM 2 kwartał 2024

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 50
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie

 • Historia ceny
  Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 284,00 zł brutto
 • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 312,00 zł / szt.

płyta CD Zestaw biuletynów cen zagregowanych BCO część 1 i 2; BCM
2 kwartał 2024

baza cenowa przeznaczona dla jednego stanowiska komputerowego

Zestaw na płycie CD składa się z trzech zeszytów:
-   Biuletyn cen obiektów budowlanych - BCO część I -Obiekty kubaturowe,
-   Biuletyn cen obiektów budowlanych -   BCO część II- obiekty inżynieryjne,
-   Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM
 
 

Biuletyn BCO jest stosowany do:

 • opracowywania kosztorysów inwestorskich oraz obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
 • opracowywania kosztorysów ofertowych metodą uproszczoną,
 • ustalania szacunkowej wysokości nakładów finansowych na wykonanie obiektów lub ich części, dla potrzeb:

   

  • planowania kosztów w fazie programowania inwestycji i zabezpieczenia środków na jej realizację;
  • sporządzania harmonogramów finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych,

   

 • analiz porównawczych opracowywanych kosztorysów ofertowych,
 • szacowania wartości obiektów budowlanych przez rzeczoznawców majątkowych, dla potrzeb:

   

  • wyceny składników nieruchomości;
  • ubezpieczenia budynków i budowli,

   

 • oceny ekonomicznej poszczególnych wariantów rozwiązań projektowych przez inwestorów i biura projektowe,
 • analiz porównawczych w toku prac badawczych,
 • doradztwa finansowego dla deweloperów i ośrodków decyzyjnych.

Biuletyn BCM ma zastosowanie do:

 • ustalania szacunkowej wysokości nakładów finansowych na modernizację, remont lub rozbiórkę obiektów lub ich części,
 • określania wartości zamówienia publicznego jako planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
 • planowania kosztów (WKI) w fazie programowania inwestycji (remontu) i zabezpieczenia środków na jej realizację,
 • sporządzania harmonogramów finansowych przedsięwzięć budowlanych.
 • opracowania kosztorysów inwestorskich na wyższym poziomie agregacji niż robota podstawowa, oceny ekonomicznej i analiz porównawczych niezbędnych do wyboru optymalnego wariantu przebudowy (modernizacji) obiektu.
 • szacowania nakładów poniesionych przez użytkownika obiektu przy wycenie nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych.

Zabezpieczanie cenników SEKOCENBUD w formie elektronicznej.
Na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631) cenniki SEKOCENBUD mające formę bazy danych są utworem podlegającym ochronie prawnej ? legalne korzystanie z nich odbywa się na podstawie udzielonej licencji. Licencja obowiązuje dla takiej ilości stanowisk, dla jakiej została opłacona (poza specjalnymi przypadkami jest to licencja jednostanowiskowa).
Treść licencji jest wyświetlana i akceptowana przez Użytkownika (licencjobiorcę) podczas pierwszego uruchomienia przeglądarki cenników.

wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
wydanie/numer: 2
rok wydania: 2024
rodzaj nośnika: płyta CD
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik