CD Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH Bistyp - 3 kw. 2023

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1213
 • Producent: Wolters Kluwer SA
 • Dostępność: jest na stanie

 • Historia ceny
  Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 115,00 zł brutto
 • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 133,00 zł / szt.

płyta CD z cennikiem: Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH
3 kwartał 2023 r.

Płyta CD zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych drogowych w poziomie cen średniokrajowych, które zostały opracowane na bazie normatywów z dostępnych na rynku katalogów z nakładami rzeczowymi: KNR; KNNR i innych oraz bazę obiektów modelowych inwestycyjnych i remontowych z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i zieleni drogowej. 
 
Katalog składa się z pięciu części, które odpowiednio zawierają:
 
1. ceny jednostkowe robót drogowych inwestycyjnych z zakresu robót drogowych, mostowych i zieleni drogowej sporządzone na podstawie katalogów z nakładami typu KNR, KNNR i norm zakładowych 
 
2. ceny obiektów inwestycyjnych drogowych – stanowiące obszerny zbiór różnego rodzaju obiektów modelowych z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i zieleni drogowej. 
 
3. ceny jednostkowe robót drogowych remontowych z zakresu robót drogowych, mostowych oraz zieleni drogowej sporządzone na podstawie katalogów z nakładami typu KNR, KNNR i norm zakładowych 
 
4. ceny obiektów remontowych drogowych – stanowiące obszerny zbiór obiektów modelowych z zakresu remontu i modernizacji nawierzchni drogowych, przebudowy i modernizacji obiektów drogowych i mostowych. 
 
5. materiały informacyjne – zawierają przepisy prawne, dane statystyczne oraz różnego rodzaju wskaźniki dla wyliczenia wartości usług związanych z realizacją inwestycji drogowych np. wskaźniki procentowe dla obliczenia wartości dokumentacji projektowej, nadzorów autorskich, nadzorów inwestorskich itp. 
 
ZASTOSOWANIE:
 • do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych metodą uproszczoną
 • weryfikacji wszystkich rodzajów wycen i kosztorysów budowlanych dotyczących inwestycji drogowych  
 • do szacowania kosztów inwestycji drogowych na etapie planowania
 • do szacowania kosztów robót drogowych związanych z remontami i modernizacją
 • ustalenia szacunkowej wysokości nakładów finansowych na realizację inwestycji drogowych
 • do wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych
 • przy sporządzaniu planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego inwestycji drogowych lub remontu dróg
 • do wyliczenia wartości przy ubieganiu się o środki z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych
 • do wyliczenia wartości inwestycji przy ubieganiu się o kredyt bankowy
 • przy sporządzaniu planów inwestycyjnych
 • przy sporządzaniu harmonogramów rzeczowo-finansowych i finansowych realizacji inwestycji drogowych
 • przy sporządzaniu analiz porównawczych dotyczących technologii realizacji robót drogowych lub ich poszczególnych elementów
 • przy sporządzaniu opinii i analiz dotyczących zagadnień ekonomiki budownictwa i badań statystycznych
 • przy rozliczaniu robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowych
 • do określenia wskaźników waloryzacyjnych na realizację inwestycji drogowych
 
PRZEZNACZONY JEST DLA:
 • inwestorów zamówień publicznych i poza zamówieniami publicznymi
 • dysponentów środków publicznych
 • kredytobiorców i kredytodawców (banki)
 • projektantów
 • wykonawców robót budowlanych
 • biegłych 
 • rzeczoznawców majątkowych i kosztorysowych
 • urzędników
 • deweloperów
 • spółdzielni mieszkaniowych
 • wspólnot mieszkaniowych
 • administratorów nieruchomości
 • ośrodków doradztwa finansowego w zakresie opłacalności realizacji inwestycji 
 • pozostałych uczestników rynku budowlanego
 
ZALETY:
 • zawiera ceny jednostkowe ze wszystkich dostępnych na rynku katalogów KNR i innych obejmujących swoim zakresem roboty drogowe,
 • ceny inwestycyjne i remontowe oraz ceny obiektów inwestycyjnych i remontowych drogowych znajdują się w jednym katalogu,
 • na podstawie danych znajdujących się w jednym katalogu można wycenić całość robót dotyczących inwestycji drogowych w fazie przedprojektowej i na każdym etapie inwestycji,
 • razem z robotami drogowymi w katalogu występują roboty związane z zielenią drogową i jej pielęgnacją w okresie gwarancyjnym.
 • ciągły rozwój publikacji o roboty i obiekty modelowe znacznie rozszerzający zakres publikacji 
 
Publikacja stanowi największą i najbardziej aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych dla robót związanych z realizacją inwestycji drogowych oraz dla robót związanych z realizacją remontów i modernizacji w branży drogowej.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.

Spis treści:

INFORMACJE PODSTAWOWE

DANE SZCZEGÓŁOWE (NA 3 KW. 2023 R.) - informują o wartości składników kalkulacyjnych, przyjętych do obliczenia cen jednostkowych: stawka robocizny, koszty materiałów, narzuty (koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), a także o poziomie cen, w jakim sporządzono kalkulacje

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH

1 KNR 2-31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach

1.1 Podbudowy - kod CPV 45233300-2

1.2 Nawierzchnie nieulepszone - kod CPV 45233200-1; 45233220-7

1.3 Nawierzchnie ulepszone - kod CPV 45233100-0

1.4 Krawężniki, obramowania i obrzeża - kod CPV 45233100-0

1.5 Chodniki, wjazdy, place - kod CPV 45233253-7

1.6 Urządzenia odwadniające - kod CPV 45233100-0

1.7 Oznakowania i urządzenia zabezpieczające - kod CPV 45233100-0; 45233280-5; 45233221-4

2 NNRNKB 2-31 - Uzupełnienie do KNR 2-31

2.1 Układanie nawierzchni z kostki brukowej - kod CPV 45233253-7

3 KNR AT-03 - Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie

3.1 Podbudowy - kod CPV 45233300-2

3.2 Nawierzchnie - kod CPV 45233253-7

4 KNR AT-04 - Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome

4.1 Wzmacnianie nawierzchni - kod CPV 45111200-0

4.2 Oznakowania poziome - kod CPV 45233221-4

4.3 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - kod CPV 45233280-5

5 KNR AT-18 - Pionowe i poziome oznakowania w technologii 3M

5.1 Oznakowania nawierzchni za pomoca taśmy Stamark - kod CPV 45233280-5

5.2 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - kod CPV 45233280-5

6 KNNR 6 - Nawierzchnie na drogach i ulicach

6.1 Podbudowy - kod CPV 45233300-2

6.2 Nawierzchnie nieulepszone - kod CPV 45233200-1; 45233220-7

6.3 Nawierzchnie ulepszone - kod CPV 45233100-0

6.4 Krawężniki, obramowania i obrzeża - kod CPV 45233100-0

6.5 Chodniki - kod CPV 45233253-7

6.6 Urządzenia odwadniające - kod CPV 45233100-0

6.7 Oznakowania i urządzenia zabezpieczające - kod CPV 45233100-0; 45233280-5; 45233221-4

7 KNR 2-33 - Konstrukcje mostowe

7.1 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - kod CPV 45221100-3

7.2 Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężynowych - kod CPV 45221100-3

7.3 Przepusty - kod CPV 45221100-3

7.4 Roboty uzupełniające i towarzyszące przy budowie i przebudowie obiektów mostowych - kod CPV 45221100-3

8 KNR 2-21 - Tereny zieleni

8.1 Roboty porządkowe i przygotowawcze

8.2 Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby - kod CPV 45233253-7

8.3 Zadrzewianie - kod CPV 45233253-7

8.4 Trawniki i kwietniki - kod CPV 45233253-7

8.5 Nawierzchnie placów i dróg ogrodowych - kod CPV 45233253-7

8.6 Mała architektura ogrodowa - kod CPV 45233253-7

8.7 Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym

9 KNR 0-11 - Nakłady na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej POLBRUK | str. 103

9.1 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kod CPV 45233253-7

9.2 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kod CPV 45233253-7

9.3 Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kod CPV 45233253-7

9.4 Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kod CPV 45233253-7

9.5 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kod CPV 45233253-7

9.6 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kod CPV 45233253-7

9.7 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kod CPV 45233253-7

9.8 Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kod CPV 45233253-7

9.9 Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kod CPV 45233253-7

9.10 Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kod CPV 45233253-7

9.11 Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm na pods.piaskowej gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cement.bez pasów rozdzialczych - kod CPV 45233253-7

9.12 Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cement.z pasami rozdzielczymi - kod CPV 45233253-7

10 KNR 13-12 - rozdział 15 - Drogi kołowe (Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych)


10.1 Drogi tymczasowe z płyt prefabrykowanych oraz ich konserwacja - kod CPV 45100000-8

10.2 Podbudowy pod drogi kołowe - kod CPV 45233300-2

10.3 Nawierzchnie dróg kołowych stałych - kod CPV 45233100-0

10.4 Chodniki z płyt betonowych oraz krawężniki i obrzeża - kod CPV 45233253-7; 45233100-0

10.5 Sączki, przepusty i ścianki czołowe przepustów - 45233100-0

11 KNR 2-13 - Konstrukcje budowli wodnych i śródlądowych

11.1 Nabrzeża i bulwary

11.2 Ubezpieczenia betonowe skarp

12 KSNR 6 - Nawierzchnie na drogach i ulicach

12.1 Podbudowy - kod CPV 45233300-2

12.2 Nawierzchnie nieulepszone - kod CPV 45233200-1; 45233220-7

12.3 Nawierzchnie ulepszone - kod CPV 45233100-0

12.4 Krawężniki, obramowania i obrzeża - kod CPV 45233100-0

12.5 Chodniki - kod CPV 45233253-7

12.6 Urządzenia odwadniające - kod CPV 45233100-0

12.7 Oznakowania i urządzenia zabezpieczające - kod CPV 45233100-0; 45233280-5; 45233221-4

13 KNR 2-25 - rozdział 04 - Budowle i urządzenia komunikacyjne (Urządzenia placu budowy)

13.1 Koryta pod torowiska montażowych żurawi wieżowych

13.2 Nawierzchnie gruntowe, żwirowe i z żużla

13.3 Nawierzchnie z płyt wielootworowych i pełnych

13.4 Chodniki i ścieżki

13.5 Schody i schodnie drewniane

14 KNR 9-26 - Zewnętrzne odwodnienia liniowe

14.1 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

1 OBIEKTY DROGOWE INWESTYCYJNE

BCOID.1.001 Autostrada o szerokości korony 27,5 m

BCOID.1.002 Droga Ekspresowa o szerokości korony 24,0 m

BCOID.1.003 Droga Ekspresowa o szerokości korony 24,0 m - budowana w mieście.

BCOID.1.004 Droga międzyregionalna dwujezdniowa o szerokości korony 22 m.

BCOID.1.005 Droga międzyregionalna jednojezdniowa o szerokości korony 12,0 m.

BCOID.1.006 Droga regionalna o szerokości korony 10,0 m.

BCOID.1.007 Droga lokalna o szerokości korony 8,0 m.

BCOID.1.008 Droga gospodarcza o szerokości korony 6,5 m.

BCOID.1.009 Droga gospodarcza o szerokości korony 5,0 m.

BCOID.1.010 Droga gospodarcza o szerokości korony 5,0 m.

BCOID.1.011 Wiadukt wieloprzęsłowy o rozpiętości przęseł 15-20 m - typ M3.

BCOID.1.012 Wiadukt wieloprzęsłowy o rozpiętości przęseł 15-20 m - typ R5

BCOID.1.013 Wiadukt wieloprzęsłowy o rozpiętości przęseł 15-20 m - typ L1a oszczędny.

BCOID.1.014 Wiadukt wieloprzęsłowy o rozpiętości przęseł 15-20 m - typ G1.

BCOID.1.015 Kładka dla pieszych przez rzekę w ciągu ulic zlokalizowanych w mieście.

BCOID.1.016 Parking dla samochodów osobowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej

BCOID.1.017 Droga gminna o szerokości korony 5,00 m oraz nawierzchni 3,5 m z asfaltobetonu.

BCOID.1.018 Utwardzenie drogi śródpolnej płytami JOMB

BCOID.1.019 Droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni z asfaltu drogowego

BCOID.1.020 Parking ogólnodostępny z kostki

BCOID.1.021 Sygnalizacja świetlna dla pieszych

BCOID.1.022 Nawierzchnia z płyt kamiennych

BCOID.1.023 Zatoka autobusowa z placem manewrowym

BCOID.1.024 Ekran drogowy akustyczny

BCOID.1.025 Chodnik dla pieszych ze ścieżką rowerową

BCOID.1.026 Przepust drogowy jednootworowy o średnicy 80 cm

BCOID.1.027 Parking o nawierzchni z płytek ekologicznych MEBA

BCOID.1.028 Chodnik dla pieszych z kostki betonowej

BCOID.1.029 Droga osiedlowa z kostki drogowej betonowej

BCOID.1.030 Parking osiedlowy z kostki drogowej betonowej kolorowej

BCOID.1.031 Plac manewrowy i parking dla samochodów osobowych (20 stanowisk) i samochodów dostawczych (3 stanowiska)

BCOID.1.032 Parking na samochody osobowe wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i oświetleniem

BCOID.1.033 Droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej

BCOID.1.034 Ułożenie krawężników chodnikowych

BCOID.1.035 Utwardzenie kamieniem drogi gminnej

BCOID.1.036 Droga leśna pożarowa

BCOID.1.037 Droga gminna transportu rolnego

BCOID.1.038 Budowa azylu dla pieszych

BCOID.1.039 Chodnik i zjazdy do posesji w ciagu drogi powiatowej

BCOID.1.040 Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej

BCOID.1.041 Ścieżka rowerowa o nawierzchni tłuczniowej w ciągu drogi krajowej

BCOID.1.042 Parking naziemny dla 36 samochodów z drogą dojazdową i murem oporowym

BCOID.1.043 Ścieżka pieszo - rowerowa z odwodnieniem

BCOID.1.044 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej.

BCOID.1.045 Przepust z prefabrykowanych elementów żelbetowych skrzynkowych o wym. 120x120x99 cm

BCOID.1.046 Wykonanie nakładek betonu asfaltowego na drodze gminnej

BCOID.1.047 Utwardzenie placu przed budynkiem gimnazjum

BCOID.1.048 Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej wraz z pasem włączenia się do ruchu i wyłączenia.

BCOID.1.049 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych wraz z oswietleniem ulicznym

BCOID.1.050 Budowa drogi wzdłuż wału przeciwpowodziowego - Pasaż Nadwiślański

BCOID.1.051 Plac manewrowy w gospodarstwie rolnym

BCOID.1.052 Utwardzenie drogi gminnej przy użyciu żwiru i tłucznia

BCOID.1.053 Budowa parkingu przy parku wraz z utwardzeniem placu wielozadaniowego

BCOID.1.054 Budowa odwodnienia jezdni i skrzyżowania ulic na terenie miasta

BCOID.1.055 Oznakowanie poziome nawierzchni dróg i ulic zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta

BCOID.1.056 Zatoka parkingowa

BCOID.1.057 Plac manewrowy z chodnikiem

BCOID.1.058 Budowa kładki dla pieszych przez rzekę i zalew

BCOID.1.059 Budowa drogi wewnętrznej z dojazdami i placu manewrowego na terenie stadniny koni

BCOID.1.060 Budowa chodnika zlokalizowanego w ciagu drogi powiatowej

BCOID.1.061 Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych

BCOID.1.062 Budowa ciągu pieszo - rowerowego o szerokości 3,50 m

BCOID.1.063 Regulacja skarpy i jej umocnienie płytami ażurowymi o wymiarach 40 x 60 x10 cm.

BCOID.1.064 Umocnienie skarp rowów przydrożnych odprowadzających wody opadowe

BCOID.1.065 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na poszerzeniach jezdni i utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej.

BCOID.1.066 Utwardzenie drogi wewnętrznej w osiedlu mieszkaniowym

BCOID.1.067 Budowa drogi leśnej o nawierzchni z kruszywa łamanego

BCOID.1.068 Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciagu ulicy na terenie miasta wojewódzkiego.

BCOID.1.069 Droga dojazdowa o nawierzchni szutrowej

BCOID.1.070 Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej

BCOID.1.071 Utwardzenie dróg gruntowych kruszywem dolomitowym na podbudowie z tłucznia betonowego

BCOID.1.072 Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych

BCOID.1.073 Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia - dojazdy, dojścia i parking

BCOID.1.074 Chodnik o nawierzchni mineralnej typu HanseGrand

BCOID.1.075 Chodnik z płyt IOMB w poboczu drogi powiatowej

BCOID.1.076 Ścieżka spacerowa nad zalewem o nawierzchni mineralnej HanseGrand Royal

BCOID.1.077 Parking przy Urzędzie Gminy na 42 samochody osobowe

BCOID.1.078 Wykonanie nawierzchni ulicy z kruszywa betonowego

BCOID.1.079 Budowa chodnika ze zjazdami gospodarczymi

BCOID.1.080 Budowa lądowiska sanitarnego dla śmigłowców na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego

BCOID.1.081 Perony zatok autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych

BCOID.1.082 Nawierzchnia targowiska gminnego

BCOID.1.083 Droga do zbiornika retencyjnego o nawierzchni z tłucznia kamiennego

BCOID.1.084 Droga ppoż. o nawierzchni asfaltowej na terenie szpitala wojewódzkiego

BCOID.1.085 Chodnik z kostki betonowej ze skwerem

BCOID.1.086 Przejście pod autostradą dla małych zwierząt o wys. konstrukcyjnej 1,0 m

BCOID.1.087 Przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem w ciągu autostrady, wysokość konstrukcyjna 1,35 m

BCOID.1.088 Montaż barier energochłonnych stalowych przekładkowych typ SP-09 .217

BCOID.1.089 Budowa kompleksu parkingowego

BCOID.1.090 Miejsca postojowe w pasie drogowym

BCOID.1.091 Ekrany drogowe dźwiękochłonne ziemne o wys.6,09 m

BCOID.1.092 Parking na 60 miejsc ze zjazdami na drogę gminną, kanalizacją deszczową i oświetleniem

BCOID.1.093 Parking dla obsługi turystyki z eko-kratki polietylenowej GEOSYSTEM G5 i kostki betonowej

BCOID.1.094 Utwardzenie terenu szlaku turystycznego

BCOID.1.095 Utwardzenia terenu pod pojemniki na odpady komunalne

BCOID.1.096 Budowa drogi pożarowej na terenach leśnych

2 OBIEKTY ZIELENI DROGOWEJ

BCOID.2.001 Zakładanie terenów zielonych na terenie osiedla mieszkaniowego

BCOID.2.002 Wykonanie trawników przy ulicy na terenie miasta wojewódzkiego.

BCOID.2.003 Wykonanie trawników na skarpach przydrożnych

III. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH

1 KNR 2-31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach

1.1 Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45233140-2

1.2 Utrwalanie i regeneracja nawierzchni - kod CPV 45233142-6

1.3 Remonty cząstkowe nawierzchni - kod CPV 45233142-6

1.4 Remonty cząstkowe elementów dróg i ulic - kod CPV 45233142-6

1.5 Roboty remontowe elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - kod CPV 45233221-4

1.6 Roboty naprawczo-konserwacyjne - kod CPV 45233142-6; CPV 45233141-9

1.7 Transport technologiczny materiałów budowlanych

2 KNR AT-03 - Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie

2.1 Cięcie i frezowanie nawierzchni - kod CPV 45233140-2

2.2 Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45233140-2

3 KNR AT-04 - Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome

3.1 Wzmacnianie i regenaracja nawierzchni - kod CPV 45233142-6

3.2 Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych - kod CPV 45233142-6

4 KNNR 6 - Nawierzchnie na drogach i ulicach

4.1 Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45233140-2

4.2 Naprawy i regeneracja nawierzchni - kod CPV 45233142-6

4.3 Remonty cząstkowe nawierzchni - kod CPV 45233142-6

4.4 Roboty remontowe elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - kod CPV 45233221-4

4.5 Roboty naprawczo-konserwacyjne - kod CPV 45233142-6; CPV 45233141-9

5 KNNR-W 10 - Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (w zakresie robót naprawczo-konserwacyjnych elementów towarzyszących drogom)

5.1 Remont przepustów z przyczółkami z darniny - wymiana żelbetowej rury przepustu

5.2 Remont przepustów z przyczółkami z darniny - obsypanie przewodu i uformowanie nawierzchni z pospółki

5.3 Wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów - kod CPV 45262640-9

5.4 Naprawa skarp rowów i nasypów przez darniowanie - kod CPV 45232452-5; 45233142-6

5.5 Remont bruków na skarpach o wys. do 4m (elementy kamienne i prefabrykowane nowe do 10%) przy zastosowaniu lądowego transportu technologicznego - kod CPV 45232452-5; 45233142-6

5.6 Remont bruków na dnie cieków i koronach nasypów (elementy kamienne i prefabrykowane nowe do 10%, przy zastosowaniu lądowego transportu technologicznego) - kod CPV 45232452-5; 45233142-6

5.7 Naprawa budowli siatkowo-kamiennych (uzupełnienie materiałami nowymi do 10%)

6 KNR 15-01 - Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji (w zakresie rozbiórki i remontu elementów towarzyszących drogom)

6.1 Roboty rozbiórkowe

6.2 Roboty remontowe na skarpach i koronach budowli

7 Roboty remontowe mostowe

7.1 KNR 2-33 Rozebranie konstrukcji mostowych - kod CPV 45111100-9

7.2 KNR 2-33 Renowacja mostów - kod CPV 45221119-9

7.3 Naprawy i renowacje obiektów mostowych przy użyciu zapraw PCC - zaprawy Weber-Deitermann (bez kosztu rusztowań) - kod CPV 45221119-9

8 KNR 2-21 - Tereny zieleni - roboty przygotowawcze i pielęgnacyjne

8.1 Oczyszczenie stawów i basenów

8.2 Odmładzanie pojedynczych krzewów i żywopłotów

8.3 Odmładzanie starszych drzew

8.4 Opryskiwanie drzew i krzewów

8.5 Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby i przesiewanie gleby

8.6 Wykaszanie chwastów jednorocznych i samosiewów

9 KSNR 6 - Nawierzchnie na drogach i ulicach

9.1 Roboty rozbiórkowe - kod CPV 452331140-2

9.2 Utrwalanie i regeneracja nawierzchni - kod CPV 45233142-6

9.3 Remonty cząstkowe nawierzchni - kod CPV 45233142-6

9.4 Remonty elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - kod CPV 45233221-4

9.5 Roboty naprawczo - konserwacyjne - kod CPV 45233142-6

10 KNR K-12 - Naprawa i ochrona powierzchniowa żelbetowych konstrukcji mostowych - system MC-Bauchemie - kod CPV 45221119-9

10.1 Przygotowanie powierzchni

10.2 Reprofilacja ubytków w konstrukcjach mostów betonowych i żelbetowych

10.3 Powłoki ochronne powierzchni betonowych

10.4 Dylatacje, izolacje i nawierzchnie chodnikowe na mostach

10.5 Iniekcje ciśnieniowe

11 KNR 2-25 - rozdział 04 - budowle i urządzenia komunikacyjne - rozebranie (Urządzenia placu budowy)

11.1 Nawierzchnie gruntowe, żwirowe i z żużla - rozebranie

11.2 Nawierzchnie z płyt wielootworowych i pełnych - rozebranie

11.3 Chodniki i ścieżki - rozebranie

11.4 Schody i schodnie drewniane - rozebranie

IV. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

1 REMONTY OBIEKTÓW DROGOWYCH

BCORD.1.001 Uspokojenie ruchu na drodze powiatowej poprzez wykonanie ronda

BCORD.1.002 Remont zatoki autobusowej

BCORD.1.003 Remont pętli autobusowej o nawierzchni z brukowca

BCORD.1.004 Wymiana nawierzchni placu z asfaltowej na kostkę betonową

BCORD.1.005 Wymiana nawierzchni placu o nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową

BCORD.1.006 Wymiana nawierzchni placu z trylinki na kostkę betonową

BCORD.1.007 Remont parkingu - wymiana nawierzchni z kruszywa na nawierzchnię z kostki betonowej

BCORD.1.008 Remont parkingu - wymiana nawierzchni z płyt drogowych YOMB na nawierzchnię z kostki betonowej

BCORD.1.009 Remont parkingu o nawierzchni tłuczniowej - wymiana na kostkę brukową na podbudowie betonowej

BCORD.1.010 Remont parkingu o nawierzchni betonowej - wymiana na kostkę brukową na podbudowie betonowej

BCORD.1.011 Odwodnienie placu manewrowo-postojowego z zastosowaniem zbiornika retencyjnego

BCORD.1.012 Remont parkingu leśnego z terenem rekreacyjnym

BCORD.1.013 Remont parkingu leśnego z terenem rekreacyjnym II

BCORD.1.014 Przełożenie nawierzchni brukowej zabytkowego rynku

BCORD.1.015 Modernizacja podwórza o nawierzchni gruntowej poprzez utwardzenie kostką betonową

BCORD.1.016 Remont ciągu pieszo-rowerowego z wymianą nawierzchni na kostkę ,,starobruk''

BCORD.1.017 Remont chodnika z wymianą nawierzchni na granitową

BCORD.1.018 Remont chodnika osiedlowego - wymiana płyt 50x50 cm na kostkę betonową

BCORD.1.019 Remont chodnika - wymiana płyt betonowych na kostkę betonową

BCORD.1.020 Remont chodnika - wymiana nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5

BCORD.1.021 Remont chodnika - wymiana nawierzchni tłuczniowej na kostkę betonową

BCORD.1.022 Remont chodnika - wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową

BCORD.1.023 Wymiana nawierzchni schodów i podjazdu na skarpie osiedlowej - z płyt 35x35 na kostkę betonową

BCORD.1.024 Przebudowa wewnętrznej drogi osiedlowej, betonowej

BCORD.1.025 Remont drogi wewnętrznej i placu poprzez wykonanie nakładki z kostki betonowej

BCORD.1.026 Modernizacja ulicy o nawierzchni z kostki kamiennej, z poszerzeniem

BCORD.1.027 Modernizacja ulicy o nawierzchni gruntowej utwardzonej

BCORD.1.028 Modernizacja drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej poprzez wykonanie nakładki bitumicznej

BCORD.1.029 Modernizacja drogi gminnej o nawierzchni z brukowca poprzez wykonanie nakładki bitumicznej i wykonanie nowych chodników

BCORD.1.030 Modernizacja ulicy z wykonaniem odwodnienia chłonnoodparowującego

BCORD.1.031 Odwodnienie skrzyżowania systemem studni chłonnych

BCORD.1.032 Przebudowa drogi z zarurowaniem rowu i przystosowaniem pobocza do ruchu pieszego

BCORD.1.033 Przebudowa drogi z zarurowaniem rowu rurami perforowanymi i budową chodnika

BCORD.1.034 Modernizacja drogi o nawierzchni asfaltowej z poszerzeniem

BCORD.1.035 Przebudowa drogi powiatowej z poszerzeniem

BCORD.1.036 Przebudowa drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej

BCORD.1.037 Remont drogi gruntowej - utwardzenie gruzem

BCORD.1.038 Remont drogi gruntowej - utwardzenie płytami wielootworowymi IONB

BCORD.1.039 Remont drogi transportu rolnego o nawierzchni tłuczniowej

BCORD.1.040 Remont drogi transportu rolnego z wykonaniem nakładki bitumicznej

BCORD.1.041 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej

BCORD.1.042 Rekonstrukcja istniejącej drogi leśnej, pożarowej

BCORD.1.043 Przebudowa drogi leśnej, pożarowej

BCORD.1.044 Przebudowa drogi leśnej w terenie pagórkowatym

BCORD.1.045 Remont nawierzchni bitumicznej z frezowaniem na gł. 9 cm

BCORD.1.046 Remont nawierzchni bitumicznej z frezowaniem na gł. 5 cm

BCORD.1.047 Remont nawierzchni bitumicznej z wyrównaniem

BCORD.1.048 Remont nawierzchni bitumicznej z wyrównaniem

BCORD.1.049 Remont nawierzchni bitumicznej

BCORD.1.050 Remont nawierzchni ze wzmocnieniem siatką stalową typ lekki

BCORD.1.051 Remont nawierzchni ze wzmocnieniem siatką stalową typ ciężki

BCORD.1.052 Remont nawierzchni asfaltowej ze wzmocnieniem geosiatką

BCORD.1.053 Powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami nawierzchni drogi powiatowej

BCORD.1.054 Powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami nawierzchni drogi gminnej

BCORD.1.055 Wymiana krawężnika przy remoncie nawierzchni asfaltowej

BCORD.1.056 Wydzielenie miejsc parkingowych w pasie ulicy

BCORD.1.057 Odbudowa przepustu śr. 800 mm w ciągu drogi wojewódzkiej

BCORD.1.058 Odbudowa przepustu śr. 1200 mm w ciągu drogi gminnej

BCORD.1.059 Wymiana przepustu skrzynkowego 2,0x 1,5 m

BCORD.1.060 Wymiana przepustuśr. 600 mm w ciągu drogi leśnej

BCORD.1.061 Wymiana przepustu śr. 1000 mm w ciągu drogi leśnej

BCORD.1.062 Wymiana przepustu 3-otworowego na mały obiekt  mostowy

BCORD.1.063 Wymiana przepustu o śr.3x1500 mm

BCORD.1.064 Odbudowa rowów przydrożnych i usytuowanych w nich przepustów śr. 600mm

BCORD.1.065 Wymiana rurociągów śr. 600 i 800 mm odprowadzających deszczówkę z rowów przydrożnych

BCORD.1.066 Przebudowa kanału deszczowego śr. 1000mm

BCORD.1.067 Odbudowa i ubezpieczenie rowu przydrożnego

BCORD.1.068 Remont odwodnienia drogi wojewódzkiej

BCORD.1.069 Remont skarpy na drodze krajowej

BCORD.1.070 Remont skarpy umocnionej narzutem kamienny

BCORD.1.071 Remont skarpy z umocnieniem murem kamiennym i płytami ażurowymi

BCORD.1.072 Wymiana muru oporowego

BCORD.1.073 Naprawa wyrw, umocnienie skarpy rzeki wzdłuż drogi

BCORD.1.074 Regulacja, ubezpieczenie skarpy rzeki

BCORD.1.075 Wzmocnienie wału przeciwpowodziowego

BCORD.1.076 Uszczelnienie i modernizacja wału przeciwpowodziowego

BCORD.1.077 Przebudowa wiaty przystankowej drewnianej

BCORD.1.078 Przebudowa wiaty przystankowej - wymiana ceglano-żelbetowej na stalową przeszkloną

BCORD.1.079 Wymiana znaków na przejściu dla pieszych - nowe znaki aktywne D-6 SIGN FLASH

BCORD.1.080 Wymiana znaków na przejściu dla pieszych - nowe znaki T-6 aktywne z lampami LED


2 REMONTY OBIEKTÓW MOSTOWYCH

BCORD.2.001 Rozbiórka mostu tymczasowego

BCORD.2.002 Remont mostu drewnianego

BCORD.2.003 Naprawa i konserwacja mostu drewnianego

BCORD.2.004 Remont mostu drogowego ze wzmocnieniem

BCORD.2.005 Wzmocnienie mostu drogowego

BCORD.2.006 Odbudowa mostu drogowego

BCORD.2.007 Zabezpieczenie antykorozyjne stalowego ustroju nośnego mostu i balustrad

V. MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano - montażowych dla inwestycji kubaturowych

2. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji liniowych

3. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej dla obiektów inżynierskich

4. Wskaźniki dla usług związanych z budownictwem

5. Orientacyjne mnożniki przeliczeniowe wartości dla regionu kraju i dla miast wojewódzkich

6. Roczne wskaźniki cen towarów i usług w latach 1953-2013 (rok poprzedni - 100)

7. Wskaźniki nakładów inwestycyjnych cen produkcji budowlano - montażowej w latach 1994 - 2014

8. Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których usunięcie pobiera się opłaty, oraz jednostkowe stawki tych opłat

9. Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na składowisku

10. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

11. Warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

12. Oznaczenia betonów stosowanych w budownictwie

 


wydawca: Wolters Kluwer SA
seria: BISTYP Drogi
rok wydania: 2023 r. / kwartalnik

nośnik: płyta CD; licencja na 1 stanowisko komputerowe