płyta CD Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH Bistyp - 1 kw. 2020

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1212
 • Producent: Wolters Kluwer SA
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 224,00 zł / szt.

płyta CD Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH Bistyp - 1 kw.2020

Płyta CD zawiera największą i najbardziej aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych. Zgodnie z przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen inwestycji i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.

Publikowane wskaźniki cen służą do: szacowania kosztów inwestycji, szacowania nieruchomości, szkód majątkowych, obliczania wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), w przypadku dofinansowania ich z budżetu państwa i ZZK dla inwestycji poza budżetowych. Tworzą również podstawy do opracowania i weryfikacji kosztorysów inwestorskich, ofertowych w przetargowym trybie zlecania robót oraz negocjowania cen w postępowaniu bez przetargowym.

Wydawnictwo zawiera ceny jednostkowe rynkowe:

 • robót: budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, inżynieryjnych (sieci, tereny zielone itp.);
 • obiektów (z zakresu różnego rodzaju budownictwa), szczególnie przydatne jako obiekty modelowe przy szacowaniu kosztów inwestycji, sporządzaniu Zbiorczych Zestawień Kosztów (ZZK) oraz Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI);

Znajdują się w nim również wskaźniki procentowe: kosztów dokumentacji projektowej, usług związanych z budownictwem: nadzoru autorskiego, inwestorskiego, inwestora zastępczego itp. Głównym celem tych wskaźników jest zabezpieczenie w budżecie inwestycji wysokości nakładów na te elementy.

ZASTOSOWANIE:

 • do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych metodą uproszczoną
 • jako podstawa do weryfikacji wszystkich rodzajów wycen i kosztorysów budowlanych
 • do szacowania kosztów inwestycji budowlanych na etapie jej planowania
 • ustalenia szacunkowej wysokości nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • do wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych
 • przy sporządzaniu wartości kosztorysowej inwestycji WKI w zamówieniach publicznych i poza sektorem zamówień publicznych (zawartość katalogu pozwala na wyliczenie WKI w siedmiu grupach kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi)
 • przy sporządzaniu planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego
 • do wyliczenia wartości inwestycji przy ubieganiu się o środki z budżetu państwa na realizację inwestycji
 • do wyliczenia wartości inwestycji przy ubieganiu się o kredyt bankowy
 • przy sporządzaniu planów inwestycyjnych
 • przy sporządzaniu harmonogramów rzeczowo-finansowych i finansowych realizacji inwestycji
 • przy sporządzaniu przez rzeczoznawców wycen nieruchomości metodą odtworzeniową
 • przy szacowaniu szkód majątkowych
 • przy sporządzaniu analiz porównawczych dotyczących technologii realizacji obiektów budowlanych lub ich poszczególnych elementów
 • przy sporządzaniu opinii i analiz dotyczących zagadnień ekonomiki budownictwa i badań statystycznych
 • negocjacji cen w postępowaniu bez przetargowym
 • przy rozliczaniu robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji
 • do określenia wskaźników waloryzacyjnych na realizację inwestycji

PRZEZNACZONY JEST DLA:

 • inwestorów zamówień publicznych i poza zamówieniami publicznymi
 • dysponentów środków publicznych
 • kredytobiorców i kredytodawców (banki)
 • projektantów
 • wykonawców robót budowlanych
 • ubezpieczycieli
 • biegłych
 • rzeczoznawców majątkowych i kosztorysowych
 • urzędników
 • deweloperów
 • spółdzielni mieszkaniowych
 • wspólnot mieszkaniowych
 • administratorów nieruchomości
 • ośrodków doradztwa finansowego w zakresie opłacalności realizacji inwestycji
 • pozostałych uczestników rynku budowlanego

ZALETY:

 • bardzo szeroki zasób cen jednostkowych dotyczących pełnego zakresu robót budowlanych we wszystkich branżach w jednym wydawnictwie
 • na podstawie danych zawartych w jednym katalogu można dokonać pełnej wyceny wartości kosztorysowej inwestycji WKI w 7-u grupach kosztów zgodnie za aktualnymi przepisami prawnymi,
 • pełna baza danych do kosztorysowania uproszczonego łącznie z przepisami prawnymi koniecznymi do wyliczenia całkowitej wartości robót.
 • katalog daje możliwość wyboru technologii wykonania robót ze względu na wyceny poszczególnych elementów robót i obiektów w różnych technologiach
 • zawiera ceny robót w najnowszych technologiach stosowanych w budownictwie
 • łatwy i przystępny sposób prezentacji danych do wykorzystania.
 • ciągły rozwój publikacji szczególnie o roboty i obiekty realizowane w nowych technologiach robót budowlanych


Spis treści:

INFORMACJE PODSTAWOWE

BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH

DANE SZCZEGÓŁOWE (NA 1 KW. 2020 r.)

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH

1 Roboty ziemne | str. 27

1.1 Roboty przygotowawcze - kod CPV 45100000-8 | str. 27

1.2 Roboty ziemne zmechanizowane - kod CPV 45111200-0 | str. 29

1.3 Ręczne roboty ziemne - kod CPV 45111200-0 | str. 39

1.4 Roboty o charakterze branżowym - kod CPV 45111200-0 | str. 42

1.5 Roboty wykończeniowe i towarzyszące- kod CPV 45111200-0 | str. 44

1.6 Odwodnienie wykopów- kod CPV 45111240-2 | str. 46

1.7 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych- kod CPV 45112200-0 | str. 49

1.8 Wykopy w umocnieniach systemu "PODLASIE" - KNR AT-11 - Kod CPV 45111200-0 | str. 51

1.9 Geosyntetyki w robotach ziemnych - kod CPV 45111200-0 | str. 56

1.10 Ścianki szczelne stalowe z grodzic G-62 - kod CPV 45262210-6 | str. 58

2 Roboty budowlane | str. 58

2.1 Konstrukcje murowe z cegieł, bloczków i pustaków - kod CPV 45262500-6; 45262520-2 | str. 58

2.2 Konstrukcje murowe w technologii YTONG - kod CPV 45262500-6; 45262520- 2 | str. 74

2.3 Konstrukcje murowe w technologii POROTHERM - kod CPV 45262500-6; 45262520-2 | str. 77

2.4 Konstrukcje murowe w technologii SILKA (KNR 9-01; KNR K-02; KNR K-28) - kod CPV 45262500-6; 45262520-2 | str. 80

2.5 Konstrukcje murowe w technologii MUROTHERM (KNR AT - 34) - kod CPV 45262500-6; 45262520-2 | str. 85

2.6 Roboty murowe systemu H + H - KNR 9-17 - kod CPV 45262500-6; 45262520-2 | str. 87

2.7 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45262300-4 | str. 89

2.8 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych (bez kosztu prefabrykatów) - kod CPV 45262800-4 | str. 103

2.9 Fundamenty specjalne z pali wierconych - kod CPV 45262300-4; 45262426-3 | str. 104

2.10 Pokrycia dachowe - kod CPV 45261210-9; 45261300-7 | str. 105

2.11 Konstrukcje drewniane - kod CPV 45261100-5; 45422000-1 | str. 111

2.12 Izolacje - kod CPV 45260000-7; 45320000-6; 45321000-3 | str. 113

2.13 Tynki i okładziny wewnętrzne - kod CPV 45410000-4 | str. 122

2.14 Tynki i okładziny zewnętrzne - kod CPV 45410000-4; 45262650-2 | str. 129

2.15 Tynki cienkowarstwowe (system ATLAS; BAUMIT; KREISEL; DRYVIT; CEKOL; CERESIT; STO) - kod CPV 45410000-4 | str. 134

2.16 Stolarka - kod CPV 45422100-2; 45420000-7; 45421000-4 | str. 143

2.17 Podłogi i posadzki - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5 | str. 146

2.18 Rusztowania - Kod CPV 45262100-2 | str. 154

2.19 Szklenie - kod CPV 45441000-0 | str. 156

2.20 Malowanie - kod CPV 45442100-8 | str. 157

2.21 Mieszanki betonowe - kod CPV 45262300-4 | str. 161

2.22 Ogrodzenia - kod CPV 45342000-6 | str. 162

2.23 Ślusarka okienna i drzwiowa z elementów stalowych - kod CPV 45421140-7; 45421150-0 | str. 165

2.24 Ślusarka - aluminium - kod CPV 45421100-5 | str. 166

2.25 Roboty kamieniarskie (bez kosztu elementów kamiennych) - kod CPV 45262510-9; 45262510-6 | str. 167

2.26 Docieplenia ścian budynków mieszkalnych (system BOLIX; DRYVIT; ATLAS; CERESIT; TERRANOVA) - kod CPV 45321000-3; 45443000-4 | str. 176

2.28 Lekka obudowa ścian i dachów z płyt warstwowych i blach - kod CPV 45262400-5 | str. 187

2.29 KNR AT-08 - Zabezpieczenia przed graffiti - kod CPV 45320000-6; 45442300- 0 | str. 190

2.30 KNR AT-12 - Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarg Nida Gips - kod CPV 45421000-4 | str. 193

2.31 KNR AT-17 - Wiercenie, cięcie i frezowanie techniką diamentową - kod CPV 45262300-4; 45262511-6 | str. 198

2.32 KNR AT-41 - Posadzki przemysłowe z cementowych zapraw samopoziomujących Weber DEITERMAN - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5 | str. 201

2.33 KNR AT-42 - Okładziny ceramiczne w technologii Weber Deiterman - kod CPV 45431200-9 | str. 203

2.34 KNR AT-43 - Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS - kod CPV 45421000-4 | str. 205

2.35 KNR 9-02 - Ocieplenie ścian i stropów w systemie ECOROCK - Kod CPV 45321000-3 | str. 209

2.36 KNR 9-07 - Roboty budowlane i geotechniczne z Leca Keramzytu - kod CPV 45262300-4 | str. 212

2.37 KNR 9-14 - Pokrycia dachów z użyciem pap "ICOPAL" typu Szybki Syntan SBS aktywowanych termicznie - Kod CPV 45261210-9 | str. 213

2.38 KNR 9-15 Roboty izolacyjne w systemie "Bezpieczny fundament ICOPAL" - Kod CPV 45260000-7; 45320000-6 | str. 214

2.39 KNR AT-44 - Stropy w technologii KONBET - Kod CPV 4526300-4 | str. 216

2.40 KNR K-31 - Roboty budowlane w technologii ATLAS - Kod CPV 45262500-6; 45262520-2 | str. 218

2.41 KNR K-32 - Okładziny z płytek ceramicznych, gresowych i z kamienia naturalnego w technologii ATLAS - Kod CPV 45431200-9; 45432100-5; 45260000-7; 45321000-3 | str. 223

2.42 KNR AT-33 - Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMAN - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5 | str. 224

2.43 KNR K-24 - Roboty wykończeniowe, murarskie i izolacje w technologii Kreisel - Kod CPV 45262500-6; 45262520-2 | str. 226

2.44 KNR K-05 - Krycie dachów w systemie BRAAS (wyd. III 2012 r.) - kod CPV 45260000-1 | str. 229

2.45 KNR K-06 - Okna dachowe i pozostałe produkty FAKRO - (wyd. II 2012 r.) - kod CPV 45420000-7; 45421000-4; 45421132-8 | str. 229

2.46 KNR K-49 - Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX - Kod CPV 45262500-6; 45262520-2 | str. 230

2.47 KNR AT-45 - Systemy kominowe SCHEIDEL (Athenasoft wyd. I 2014r.) | str. 234

3 Konstrukcje metalowe | str. 235

3.1 Konstrukcje metalowe - KNR 2-05 - kod CPV 45223100-7; 45262400-5; 45421100-5 | str. 235

3.2 Konstrukcje metalowe - KNNR 7 (bez kosztów konstrukcji) - kod CPV 45223100-7; 45421100-5; 45262650-2; 45441000-0 | str. 237

4 Instalacje sanitarne wewnętrzne | str. 245

4.1 Instalacje wodociągowe z rur stalowych - kod CPV 45330000-9 | str. 245

4.2 Instalacje wodociągowe z rur PVC - klejonych - kod CPV 45330000-9 | str. 251

4.3 Instalacje wodociągowe z rur polipropylenowych - kod CPV 45330000-9 | str. 254

4.4 Instalacje wodociągowe z rur miedzianych - kod CPV 45330000-9 | str. 257

4.5 Instalacje kanalizacyjne - kod CPV 45330000-9 | str. 261

4.6 Instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych - kod CPV 45331100-7 | str. 267

4.7 Instalacje centralnego ogrzewania z rur miedzianych - kod CPV 45331100-7....271

4.8 Instalacje gazowe z rur stalowych - kod CPV 45330000-9 | str. 274

4.9 Instalacje gazowe z rur miedzianych - kod CPV 45330000-9 | str. 278

4.10 Izolacje termoizolacyjne rurociągów - kod CPV 45320000-6 | str. 280

4.11 Instalacje wentylacji - kod CPV 45331210-1 | str. 283

4.12 Izolacje przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - kod CPV 45320000-6 | str. 289

5 Instalacje elektryczne wewnętrzne | str. 290

5.1 Wypusty oświetleniowe, gniazd wtykowych i sygnalizacyjne - kod CPV 45311000-0; 45311100-1 | str. 290

5.2 Linie zasilające instalacje - kod CPV 45311100-1 | str. 296

5.3 Montaż aparatów, tablic, i rozdzielnic elektrycznych(bez kosztu aparatów, tablic elektrycznych i rozdzielnic) - kod CPV 45315700-5; 45317300-5 | str. 302

5.4 Pomiary elektroenergetyczne - kod CPV 45310000-0 | str. 303

5.5 Instalacje odgromowe i uziemiające - kod CPV 45312310-3; 45312311-0 | str. 304

5.6 Przyłącza napowietrzne - kod CPV 45323210-7 | str. 306

5.7 Instalacja antywłamaniowa i monitoringu wizyjnego - kod CPV 45312200-9 | str. 306

5.8 Instalacje sygnalizacji pożaru POLON ALFA 4900 - kod CPV 45312100-8; 45312200-8 | str. 310

5.9 System wczesnego wykrywania pożaru VESDA oraz system gaszenia pożaru gazem obojętnym - kod CPV 45312100-8; 45312200-8 | str. 311

5.10 Dźwiekowy system ostrzegawczy - kod CPV 45312200-9 | str. 312

5.11 Sieć teleinformatyczna 5E kategorii - kod CPV 45314310-7 | str. 314

5.12 Montaż instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych - KNR-W 5-08 - kod CPV 45312310-3; 45312311-0 | str. 315

6 Instalacje elektryczne w budownictwie wiejskim | str. 325

6.1 Przyłącza i przerzuty oraz podłaczenia wykonywane przewodem YADYn - kod CPV 45311010-0; 45323210-7 | str. 325

6.2 Konstrukcje wsporcze dla przyłączy i przerzutów - kod CPV 45311000-0 | str. 326

6.3 Złącza trójfazowe - kod CPV 45311000-0 | str. 326

6.4 Tablice bezpiecznikowe i wyłącznikowe - 45315700-5; 45317300-5 | str. 327

6.5 Linie instalacyjne - Kod CPV 45311000-1 | str. 327

6.6 Wpusty oświetleniowe - kod CPV 45311100-0; 45311100-1 | str. 327

6.7 Oprawy oświetleniowe - kod CPV 45311200-2 | str. 328

6.8 Montaż instalacji odgromowych - kod CPV 45312310-3; 45312311-0 | str. 328

7 Zieleń | str. 329

7.1 Trawniki - kod CPV 45112710-5 | str. 329

7.2 Sadzenie drzew i krzewów - kod CPV 45112710-5 | str. 330

8 Zagospodarowanie terenu | str. 330

8.1 Wyposażenie placu zabaw - kod CPV 45112723-9 | str. 330

8.2 Ławki parkowe i ogrodowe - kod CPV 45112723-9 | str. 331

8.3 Urządzenia sportowe - kod CPV 45112723-9 | str. 331

8.4 Urządzenia komunalne - kod CPV 45112723-9 | str. 331

9 Linie energetyczne | str. 332

9.1 Linie oświetlenia zewnętrznego - kod CPV 45316110-9 | str. 332

9.2 Linie kablowe energetyczne do 1kV - kod CPV 45232210-7 | str. 333

9.3 Linie kablowe sygnalizacyjne - kod CPV 45232210-7 | str. 341

9.4 Typowe złącza kablowe i napowietrzne - kod CPV 45232210-7 | str. 343

9.5 Linie napowietrzne - kod CPV 45232210-7 | str. 344

9.6 Linie optotelekomunikacyjne - kod CPV 45232320-1 | str. 346

9.7 Przepusty - kod CPV 45232310-8 | str. 352

9.8 Linie kablowe NN - kod CPV 45232310-7 | str. 355

9.9 Linia kablowa SN - kod CPV 45232310-7 | str. 355

10 Sieci wodociągowe zewnętrzne | str. 356

10.1 Sieci wodociągowe w wykopach umocnionych - kod CPV 45231300-8; 45232100-3 | str. 356

10.2 Sieci wodociągowe w wykopach nieumocnionych - kod CPV 45231300-8; 45232100-3 | str. 358

10.3 Przyłącza wodociągowe - kod CPV 45231300-8; 45232100-3 | str. 360

10.4 Zasuwy - kod CPV 45231300-8 .........................................................................361

10.5 Hydranty podziemne i naziemne - kod CPV45231300-8 ....................................364

10.6 Studnie wiercone - kod CPV 45231300-8; 45232100-3 .....................................364

11 Sieci kanalizacyjne zewnętrzne | str. 365

11.1 Sieci kanalizacyjne w wykopach umocnionych - kod CPV 45231300-8 | str. 365

11.2 Sieci kanalizacyjne w wykopach nieumocnionych - kod CPV 45231300-8 | str. 370

11.3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych - kod CPV 45231300-8 | str. 376

11.4 Studzienki rewizyjne z polipropylenu, polietylenu lub kamionkowe - kod CPV 45231300-8 | str. 377

11.5 Przyłącza kanalizacyjne - kod CPV 45231300-8 | str. 381

12 Sieci cieplne | str. 382

12.1 Sieci cieplne z rur preizolowanych - kod CPV 45232140-5; 45232141-2 | str. 382

13 Sieci gazociągowe | str. 384

13.1 Sieć gazociągowa niskiego ciśnienia z rur stalowych - kod CPV 45231220-3 | str. 384

13.2 Sieć gazociągowa średniego ciśnienia z rur PE - kod CPV 45231220-3 | str. 385

13.3 Sieć gazociągowa wysokiego ciśnienia - kod CPV 45231220-3 | str. 385

14 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne. | str. 386

14.1 Drenowanie - kod CPV 45232452-5 | str. 386

14.2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262300-4 | str. 387

14.3 Konstrukcje kamienne, podsypki i krawężniki - kod CPV 45232452-5 | str. 388

14.4 Zabudowa biologiczna - kod CPV 45244000-9 | str. 389

14.5 Zagospodarowanie pomelioracyjne łąk i pastwisk oraz ogrodzenia - kod CPV 45112710-5 | str. 390

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

1. Budownictwo ogólne

BCOI.1.001 Budynek socjalno-biurowy 3-kondygnacyjny, podpiwniczony | str. 391

BCOI.1.002 Budynek socjalno-warsztatowy, 2-kondygnacyjny | str. 392

BCOI.1.003 Budynek socjalny w bazie transportu | str. 392

BCOI.1.004 Budynek administracyjno-biurowy (Bank) | str. 393

BCOI.1.005 Budynek administracyjny | str. 394

BCOI.1.006 Budynek administracyjny z bankiem na parterze | str. 395

BCOI.1.007 Budynek biurowo - usługowy 10 kondygnacji + piwnice | str. 396

BCOI.1.008 Pawilon biurowy | str. 397

BCOI.1.009 Urząd Gminy | str. 398

BCOI.1.010 Budynek biurowo - handlowy | str. 400

BCOI.1.011 Budynek administracyjno - biurowy z salonem mebli | str. 401

BCOI.1.012 Kompleks handlowo - magazynowy | str. 403

BCOI.1.013 Budynek magazynowy z biurami | str. 404

BCOI.1.014 Centrum handlowe - supermarket | str. 405

BCOI.1.015 Hurtownia z budynkiem biurowym | str. 407

BCOI.1.016 Pawilon handlowy | str. 410

BCOI.1.017 Pawilon wystawowo - handlowy | str. 411

BCOI.1.018 Szkoła gminna z salą gimnastyczną - budynek dydaktyczny | str. 413

BCOI.1.018 Szkoła gminna z salą gimnastyczną - budynek sali gimnastycznej | str. 414

BCOI.1.019 Sala gimnastyczna przy Liceum Ogólnokształcącym | str. 415

BCOI.1.020 Sala gimnastyczna z trybunami na 130 osób | str. 416

BCOI.1.021 Sala gimnastyczna z trybunami na 410 osób | str. 416

BCOI.1.022 Sala gimnastyczna bez trybun dla widowni | str. 417

BCOI.1.023 Gminny Ośrodek Zdrowia (dla 5,5 tys. mieszkańców) | str. 417

BCOI.1.024 Dom kultury z salą widowiskową na 75 miejsc | str. 419

BCOI.1.025 Klub - czytelnia dla 75 osób | str. 419

BCOI.1.026 Biblioteka publiczna dla 5 tysięcy mieszkańców | str. 420

BCOI.1.027 Pawilon księgarski o powierzchni użytkowej 100 m2 | str. 420

BCOI.1.028 Kino na 400 miejsc | str. 421

BCOI.1.029 Pływalnia otwarta o wymiarach15x25 m i brodzik 10x15 m | str. 421

BCOI.1.030 Basen w obiektach krytych o wym. 12,5x25,0 m, głęb. 1,0-3,5m | str. 422

BCOI.1.031 Basen kąpieliskowy o wymiarach 25x15 m | str. 422

BCOI.1.032 Kryta pływalnia z niecką o wym. 25,0x12,5x0,9 - 1,6 m. | str. 422

BCOI.1.033 Pawilon stołówki na 250 obiadów | str. 423

BCOI.1.034 Pawilon - świetlica dla 100-200 osób | str. 424

BCOI.1.035 Pawilon sanitarno - higieniczny dla 100 osób | str. 424

BCOI.1.036 Pawilon recepcyjno - gospodarczy | str. 425

BCOI.1.037 Pawilon wczasowy dla 12-18 osób | str. 426

BCOI.1.038 Pensjonat na 50 miejsc | str. 426

BCOI.1.039 Hotel robotniczy na 50-80 miejsc | str. 427

BCOI.1.040 Hotel z salą konferencyjną | str. 427

BCOI.1.041 Dom wczasowy dla 150-200 osób | str. 429

BCOI.1.042 Motel z częścią gastronomiczną | str. 429

BCOI.1.043 Budynek kościoła | str. 430

BCOI.1.044 Przedszkole integracyjne | str. 431

BCOI.1.045 Świetlica wiejska | str. 434

BCOI.1.046 Świetlica wiejska z infrastrukturą techniczną | str. 436

BCOI.1.047 Amfiteatr na 2000 - 2500 miejsc siedzących | str. 438

BCOI.1.048 Boisko piłkarskie 105,00 x 68,00 m z odwodnieniem | str. 438

BCOI.1.049 Boisko piłkarskie 105,00 x 68,00 m z nawodnieniem | str. 438

BCOI.1.050 Bieznia lekkoatletyczna 6 torowa z nawierzchnia syntetyczną Condipur SP | str. 438

BCOI.1.051 Bieznia lekkoatletyczna 6 torowa z nawierzchnia syntetyczną Condipur SW | str. 439

BCOI.1.052 Bieznia lekkoatletyczna 6 torowa z nawierzchnia syntetyczną Condipur M | str. 439

BCOI.1.053 Ścieżka rowerowa z asfaltobetonu | str. 439

BCOI.1.054 Ścieżka rowerowa z asfaltobetonu i nawierzchni akrylowej | str. 439

BCOI.1.055 Boisko do piłki nożnej z trawy sztucznej ITALGREEN 20S | str. 439

BCOI.1.056 Boisko do piłki nożnej z trawy sztucznej ITALGREEN 32 FLA | str. 440

BCOI.1.057 Boisko do piłki nożnej z trawy sztucznej ITALGREEN 65 STADIUM PRO | str. 440

BCOI.1.058 Boisko do koszykówki, nawierzchnia akryl NOVA | str. 440

BCOI.1.059 Boisko do koszykówki, nawierzchnia CONDIPUR SP | str. 440

BCOI.1.060 Lodowisko rekreacyjne, demontowalne o wym. 20 x 30 m - 600 m2 - budowa i dostawa | str. 440

BCOI.1.061 Przychodnia rodzinna z apteką | str. 442

BCOI.1.062 Wiata wielofunkcyjna o konstrukcji drewnianej | str. 445

BCOI.1.063 Scena z zadaszeniem o konstrukcji stalowej | str. 446

BCOI.1.064 Szkolny plac zabaw o nawierzchni syntetycznej z wyposażeniem | str. 448

BCOI.1.065 Budynek biblioteki szkolnej | str. 449

BCOI.1.066 Dom Weselny z częścią hotelową | str. 452

BCOI.1.067 Ośrodek Zdrowia | str. 454

BCOI.1.068 Budynek spotkań wiejskich | str. 457

BCOI.1.069 Budynek z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne | str. 460

BCOI.1.070 Szpital - Oddział Leczniczo-Opiekuńczy | str. 462

BCOI.1.071 Budynek administracyjny Urzędu Gminy | str. 469

BCOI.1.072 Budynek biurowy Zakładu Oczyszczania Miasta | str. 478

BCOI.1.073 Plac zabaw i plac rekreacyjny na terenie osiedla mieszkaniowego | str. 482

BCOI.1.074 Budynek Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji | str. 483

BCOI.1.075 Budowa zespołu 3 pawilonów handlowych wraz z zadaszeniem | str. 486


2. Budownictwo mieszkaniowe
3. Budownictwo przemysłowe i obiekty towarzyszące
4. Hale stalowe
5. Hale systemowe stalowe
6. Budownictwo komunalne
7. Kontenerowe, bezobsługowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków
8. Budownictwo rolnicze
9. Budynki garażowe i budownictwo zaplecza motoryzacji
10. Domy drewniane całoroczne i letniskowe
11. Obiekty sportowe
12. Ogrodzenia
13. Obiekty sanitarno-inżynieryjne
14. Obiekty elektryczno-energetyczne.

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE

1.Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji kubaturowych.

2.Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji liniowych.

3. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej dla obiektów inżynierskich.

4. Wskaźniki procentowe dla usług związanych z budownictwem.

5. Orientacyjne mnożniki przeliczeniowe wartości dla regionu kraju i dla miast wojewódzkich

6. Procentowy stosunek nakładów na utrzymanie w pierwotnych kosztach poszczególnych elementów budynku.

7. Struktura kosztów pierwotnych i wtórnych wg podstawowych grup robót w budynkach mieszkalnych, %.

8. Stopień zużycia obiektów budowlanych w latach w zależności od ich wieku

9. Przykładowe okresy trwałości obiektów budowlanych

10. Przykładowe okresy trwałości obiektów produkcyjnych, magazynowych, handlwoych

11. Przykładowe okresy trwałości budowli

12. Trwałość (wiek techniczny) konstrukcji i elementów budowli z różnych materiałów.

13. Określenie procentowej wartości robót.

14. Wskaźniki cen towarów i usług w latach 1953 - 2013 / rok poprzedni -100 /.

15. Wskaźniki nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej w latach 1994 - 2013 r.

16. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych.

17. Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których usunięcie pobiera się opłaty, oraz jednostkowe stawki tych opłat.

18. Ceny działek budowlanych w podziale na województwa w zależności od funkcji przeznaczenia i uzbrojenia technicznego.

19. Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na składowisku.

20. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

21. Warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

22. Przeliczniki wagowe materiałów budowlanych.

23. Oznaczenia betonów stosowanych w budownictwie.

wydawca: Wolters Kluwer SA
seria: BISTYP Inwestycje
rok wydania: 2020 r. / kwartalnik
nośnik: płyta CD; licencja na 1 stanowisko komputerowe