CD Sekocenbud RMS 4 kwartał 2023 Informacja o cenach czynników produkcji:IMB, IMI, IME, IRS

  • szt.
  • 343,00 zł / szt.

Informacja o cenach czynników produkcji Sekocenbud RMS
(IMB, IMI, IME, IRS i e-Sekocenbud) na CD 4 kw. 2023

baza cenowa przeznaczona dla jednego stanowiska komputerowego;
produkt zabezpieczony elektronicznie; nie podlega zwrotowi


Baza cenowa zawiera wersję elektroniczną Informacji o cenach czynników produkcji budowlanej publikowane w czterech zeszytach, wydawanych co kwartał:
    Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB
    Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI
    Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME
    Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS.Z wersji elektronicznej cennika RMS można korzystać zarówno przy użyciu dołączonej przeglądarki, jak również wczytywać ją do programów kosztorysowych (obsługujących taką możliwość). Przeglądarka cenników pozwala na różnorodną prezentację ich zawartości, jak również wyszukiwanie i filtrowanie znajdujących się tam danych.


Zabezpieczanie cenników SEKOCENBUD w formie elektronicznej.
Na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631) cenniki SEKOCENBUD mające formę bazy danych są utworem podlegającym ochronie prawnej – legalne korzystanie z nich odbywa się na podstawie udzielonej licencji. Licencja obowiązuje dla takiej liczby stanowisk, dla jakiej została opłacona (poza specjalnymi przypadkami jest to licencja jednostanowiskowa).

wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
wydanie/numer: 4
rok wydania: 2023
rodzaj nośnika: płyta CD
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik

instrukcja - aktywacja i uruchomienie cennika na CD