Cennik maszyn i urządzeń. 2 półrocze 2021

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1448
  • Producent: Bistyp-Consulting Sp.z o.o.
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 457,92 zł / szt.

Cennik maszyn i urządzeń 2 półrocze 2021. BISTYP

W wydaniu 2 półrocze 2021ceny podane są w poziomie cen: grudzień 2020 rok.

W celu łatwiejszego korzystania z cennika, wydawnictwo przedstawione jest w układzie alfabetycznym.

Cennik zawiera ceny maszyn i urządzeń dla następujących grup, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych:
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
5 SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE
7 ŚRODKI TRANSPORTU
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Cennik obejmuje podstawowe parametry techniczne każdej pozycji oraz dane producenta. Wartość rzeczywistą wycenianych maszyn i urządzeń oblicza się odejmując od ceny nowej maszyny lub urządzenia podanej w cenniku, wartość zużycia powstałego w okresie eksploatacji wraz z uwzględnieniem postępu technicznego i rozwiązaniami technologicznymi. Stan techniczny wycenianych maszyn i urządzeń oraz stopień ich zużycia określa rzeczoznawca.

Ceny nie uwzględniają podatku VAT.

Spis treści:

3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
31 KOTŁY GRZEJNE I PAROWE
34 TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY (AGREGATY) ELEKTROENERGETYCZNE WYTWÓRCZE I PRZETWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE

4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
41 OBRABIARKA DO METALI
42 MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH
43 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY W PRZEMYSŁACH ROLNYCH I SPOŻYWCZYCH OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
44 MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW
46 APARATY DO WYMIANY CIEPŁA                                                       
47 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH
48 POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
49 POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

5 SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
52 MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH
54 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OBRÓBKI I PRZEROBU DREWNA, PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA ORAZ MASZYNY , URZĄDZENIA I APARATY PAPIERNICZE I POLIGRAFICZNE
55 MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻOWYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJ
56 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY PRZEMYSŁÓW ROLNYCH
57 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY PRZEMYSŁÓW SPOŻYWCZYCH
58 MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH
59 MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ

6 URZĄDZENIA TECHNICZNE
60 ZBIORNIKI NAZIEMNE
61 URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
62 URZĄDZENIA TELEWIZYJNE I RADIOTECHNICZNE, URZĄDZENIA I APARATY DLA TELEFONII
63 TRANSFORMATORY
64 DŹWIGI I PRZENOŚNIKI
65 URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE
66 URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE

7 ŚRODKI TRANSPORTU

74 POJAZDY MECHANICZNE
76 POZOSTAŁY TABOR BEZSZYNOWY
78 TABOR LOTNICZY

8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE
802 WYPOSAŻENIE, APARATY I SPRZĘT MEDYCZNY

Symbol grupy danej maszyny i urządzenia zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych KŚT zamieszczony jest w kolumnie 3.

Cennik zawiera ceny maszyn i urządzeń:
- N- nowych (oznaczenie literą "N" w kolumnie 8)
- U- używanych (oznaczenie literą "U" w kolumnie 8)
- G - nowych nie produkowanych (oznaczenie literą "G" w kolumnie 8)wydawca: Wolters Kluwer Polska  Sp.z o.o.
seria: BISTYP Maszyny i urządzenia
rok wydania: 2021
ilość stron: 489
format: A5
ISSN: 1897-1326
oprawa miękka