Chemia cementu i betonu.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 615
  • Producent: Stowarzyszenie Producentów Cementu
  • Dostępność: czasowo niedostępne
  • szt.
  • 140,00 zł / szt.
  • Niedostępny

brak

Chemia cementu i betonu.

wydawca: Stowarzyszenie Producentów Cementu
              Wydawnictwo Naukowe PWN
autor: Wiesław Kurdowski
rok wydania: Kraków 2010
ilość ston: 728
format: A5
ISBN: 978-83-9131524-8
oprawa twarda

Od pierwszego wydania "Chemii cementu" w roku 1991 nastąpił znaczny postęp w tej gałęzi chemii stosowanej. W drugim wydaniu książki przedstawiono więc nowe badania naukowe. Została ona znacznie rozszerzona i obejmuje teraz wiele zagadnień ważnych w chemii betonu, szczególnie dotyczących jego trwałości. Przedstawiono procesy powstawania klinkieru i hydratacji cementu oraz wpływ na nie dodatków mineralnych, a szczególnie dużo miejsca poświęcono czynnikom określającym porowatość zaczynu. Nie zabrakło również opisu cementów specjalnych, nieobjętych normami, w tym cementów glinowych i ekspansywnych. Do zagadnień dotyczących trwałości betonu włączono problem strefy przejściowej oraz różnych rodzajów korozji wewnętrznej i zewnętrznej (najczęściej spotykanej). Omówiono wpływ cementów z dodatkami mineralnymi na przebieg korozji. Wiele miejsca poświęcono nowym rodzajom domieszek i zagadnieniu ich zgodności z cementem. Krótko poruszono także tematykę nowych rodzajów betonów, m.in. samozagęszczających się i z proszków reaktywnych.
Książka jest bogato ilustrowana wykresami, które ułatwiają szybkie poznanie wpływu różnych czynników na właściwości zaczynu i betonu. Zawiera także wiele tablic oraz bogatą literaturę obejmującą przede wszystkim prace oryginalne.
"Chemia cementu i betonu" przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych, lecz stanowić także będzie wartościowe źródło informacji dla specjalistów zajmujących się produkcją cementu i betonu, zwłaszcza że w coraz większym stopniu prowadzą oni własne badania w bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach zakładowych. Nie należy również zapominać o studentach kierunków technicznych, chemii i inżynierii materiałowej, dla których ta książka może stanowić pomoc dydaktyczną.

Spis treści:

Od autora.
1. Rodzaje cementów i zasady ich klasyfikacji
2. Klinkier portlandzki.
3. Hydratacja faz klinkierowych
4. Hydratacja cementu.
5. Właściwości zaczynu.
6. Właściwości betonu
7. Dodatki do cementu.
8. Hydratacja cementów z dodatkami.
9. Cementy specjalne.
10. Nowe rodzaje betonów.