CKZ 3 kwartał 2021 Ceny Robót w Obiektach Zabytkowych.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 519
  • Producent: Orgbud-Serwis Sp.z o.o.
  • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
    Czas realizacji: 5 dni roboczych + czas dostawy zgodny z wybranym sposobem dostaw
  • szt.
  • 118,00 zł / szt.
  • Niedostępny

na indywidualne zamówienie mailem

CKZ Ceny Robót w Obiektach Zabytkowych.
3 kwartał 2021 r.

Ceny robót w obiektach zabytkowych służyć mają:
- inwestorom za podstawę oszacowania wysokości nakładów, jakie zmuszeni będą ponieść w związku z podejmowanym zadaniem, a również za podstawę oceny kosztorysów ofertowych
- wykonawcom robót za podstawę opracowania kosztorysów ofertowych i powykonawczych metodą uproszczoną
- rzeczoznawcom jako pomoc przy szacowaniu kosztów robót w obiektach zabytkowych, przy weryfikacji kosztorysów

Zeszyt niniejszy zawiera ceny robót z zakresu budownictwa ogólnego w układzie i stopniu scalenia wg Tymczasowych Zakładowych Katalogów Norm Budowlano - Konserwatorskich (TZKNBK).
Dla opracowania prezentowanych informacji cenowych posłużono się kalkulacją szczegółową wg zasad przyjętych w "Środowiskowych metodach kosztorysowania robót budowlanych" opracowanych i wydanych w grudniu 2001 r. przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego.
Informacje cenowe podzielono na trzy bloki tematyczne (części) odpowiadające branżom: budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej. W ramach każdego bloku informacje przedstawiono w kolejności wg numeracji poszczególnych katalogów TZKNBK.

Wydawnictwo: ORGBUD-SERWIS Sp.z o.o.
rok wydania: 2021 r.
ilość stron: 136
format: 16,5 x 23,5 cm
częstotl
iwość ukazywania się: kwartalnik
ISSN: 1641-8328.
oprawa miękka