czasopismo ELEKTRO.INFO nr 1-2/2008; 3/2008; 4/2008; 5/2008; 7-8/2008; 11/2008; 12/2008.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1274
  • Producent: Dom Wydawniczy Medium
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • kpl.
  • 25,00 zł / kpl.

czasopismo ELEKTRO.INFO nr 1-2/2008; 3/2008; 4/2008; 5/2008; 7-8/2008; 11/2008; 12/2008.

wydawca: Dom Wydawniczy Medium
redaktor naczelny: Bogusława Wiewiórowska-Paradowska
rok wydania: 2007
format: A4
ISNN: 1642-8722
oprawa miękka

od redakcji
e.nowości
e.informacje
e.wywiad

+ artykuły tematyczne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 1-2/2008:

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
K.Kuczyński - nowoczesne rozdzielnice nn
K.Kuczyński - e.zestawienie rozdzielnic nn o prądach znamionowych do 4000 A
J.Strzyżewski, R.Lenartowicz - użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (cz.2)

SYSTEMY GWARANTOWANEGO ZASILANIA
J.Wiatr - jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

OŚWIETLENIE
Z.Turlej - zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz
W.Pabjańczyk - nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia na tle normy 12464-1:2004

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Z.Marcinkowski - pomiary harmonicznych w systemach zasilających - zmiany w normie PN-EN 61000-4-7

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
S.Gierlotka - porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

KABLE I PRZEWODY
M.Szuba, A.Stankowska - linie kablowe wysokich napięć w systemie elektroenergetycznym

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
E.Skiepko - zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

SYSTEMY KOMPUTEROWE
J.Wiater - kurs praktycznego wykorzystania programu ATP-EMTP (cz.8)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 3/2008:

AUTOMATYKA
M.Koter - podstawy sterowania logicznego
K.Kuczyński - e.zestawienie sterowników PLC - podstawowe parametry
P.Bilski - technologie przesyłania danych w systemach automatyki przemysłowej
K.Kuczyński - e.zestawienie niezarządzalnych i zarządzalnych switchy przemysłowych
K.Ludwinek, M.Osiecki, S.Oborski - konfiguracja przemysłowych sieci sterowników PLC

NAPĘDY I STEROWANIE
J.Wiatr - zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

OŚWIETLENIE
R.Radajewski, A.Kamińska, Ł.Młynarz, I.Rzeczkowski - oświetlenie miejsca pracy przy zastosowaniu integracyjnych rozwiązań inteligentnych instalacji KNX/EIB

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
R.Lenartowicz - użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (cz.3)

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
B.Wnukowska, M.Kott - wybrane aspekty bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju

MIERNICTWO
P.Moszyński - dobre pomiary i dyrektywa MID w prawie polskim
G.Loska - zmiany wartości pomiarowej impedacji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

SYSTEMY GWARANTOWANEGO ZASILANIA
P.Piotrowski - bezpieczne zasilanie w sieciach komputerowych kampusowych i w nowoczesnych centrach danych

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
S.Czapp - analiza i badanie wpływu wybranych wyższych harmonicznych na działanie wyłączników różnicowprądowych typu AC i A

SYSTEMY KOMPUTEROWE
J.Wiater - kurs praktycznego wykorzystania programu ATP-EMTP (cz.9)

J.Wiatr - e.projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 4/2008:

OCHRONA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
K.Kuczyński - nowoczesne układy hybrydowych ograniczników przepięć
K.Kuczyński - e.zestawienie ograniczników przepięć typu "1+2" (PN-EN 61643-11)
A.Sowa - ograniczanie przepięć w sytemach kontrolno-pomiarowych
M.Orzechowski - jak chronić obiekty budowlane przed przepięciami i wyładowaniami? (cz.1)
R.Zacirka - uziemienie w urządzeniach elektronicznych

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
W.Bobrowski - pistolety elektryczne - tasery
L.Danielski, W.Jabłoński - nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej - norma PN-EN 61140 (cz.1)

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
R.Lenartowicz, J.Strzyżewski - użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (cz.4)
M.Jaworski - sposoby ograniczania pola magnetycznego 50Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych Sn/nn

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
J.Łuszcz - transformacja przebiegów odkształconych w przekładnikach napięciowych

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
J.Wiatr - ochrona przeciwpożarowa kabli i przewodów - nagrzewanie się urządzeń elektrycznych i uszkodzenia izolacji roboczej (cz.1)

SYSTEMY KOMPUTEROWE
J.Wiater - kurs praktycznego wykorzystania programu ATP-EMTP (cz.10)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 5/2008:

KABLE I PRZEWODY
K.Kuczyński - rozwiązania stosowane w złączkach szynowych
K.Kuczyński - e.zestawienie złączek szynowych
J.Parciak - próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)
J.Wiatr - ochrona przeciwpożarowa kabli i przewodów - rozwiązania techniczno-budowlane (cz.2)
M.Kornatka - ocena stanu niezawodności krajowych linii kablowych

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
A.Przytuła - prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

AUTOMATYKA
K.Ludwinek, M.Osiecki, M.Gaj - sposoby sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC

OCHRONA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
R.Lenartowicz - użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy - ochrona obiektów przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć łączeniowych (cz.5)

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
G.Dąbrowska-Kauf - bezpieczeństwo elektryczne systemu ochrony przeciporażeniowej w urządzeniach niskiego napięcia

SYSTEMY KOMPUTEROWE
J.Wiater - kurs praktycznego wykorzystania programu ATP-EMTP (cz.11)

J.Wiatr - e.projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 7-8/2008:

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
K.Kuczyński - transformatory rozdzielcze w energetyce
K.Kuczyński - e.zestawienie suchych (żywicznych) i olejowych transformatorów rozdzielczych SN/nn
M.Orzechowski - stacje transformatorowe SN/nn - sposób doboru mocy zapotrzebowanej i transformatora (cz.1)

NAPĘDY I STEROWANIE
J.Szymański - ochrona przed prądami dużych częstotliwości w instalacjach napędów przekształtnikowych w sieciach separowanych
Z.Szulc - regulowany napęd elektryczny pompy wody zasilającej o podwyższonej pewności zasilania

AUTOMATYKA
K.Nowicki - standardy zasilania urządzeń sieci ethernotowych przez kable transmisyjne (cz.2)

OŚWIETLENIE
J.Strzyżewski - oznakowanie przeszkód lotniczych

MIERNICTWO
S.Piskorski, K.Kuczyński - pomiary rezystancji - teoria i zastosowania (metody cyfrowe) (cz.2)
M.Soiński - negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (cz.1)

TERMOWIZJA
W.Adamczewski - badania termograficzne w elektroenergetyce

J.Wiatr - e.projekt sterowania wentylatorem oddymiającym

SYSTEMY KOMPUTEROWE
J.Wiater - kurs praktycznego wykorzystania programu ATP-EMTP (cz.13)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 11/2008:

MIERNICTWO
W.Zdunek - prawne aspekty wykonywania pomiarów ochronnych
K.Kuczyński - zestawienie mierników instalacji elektrycznych
L.Halicki - miernik prądu upływowego CENTER 235
T.Koczorowicz - lokalizator uszkodzeń Rycom 8879RF 32
A.Olencki, J.Szmytkiewicz, K.Urbański - testowanie liczników energii elektrycznej
P.Moszyński - ewolucja kontrolnych liczników energii elektrycznej
W.Fuszera - mierniki Kyoritsu - nowości w ofercie firmyy Biall
N.Borek - urządzenia do monitorowania i odczytu parametrów elektrycznych
P.Klimiuk - wielofunkcyjne mierniki parametrów instalacji
Cynk-Mal - największy polski producent bednarki i drutu ocynkowanego

TERMOWIZJA
K.Kuczyński - zastosowanie termowizji w badaniach urządzeń elektroenergetycznych
K.Kuczyński - zestawienie kamer termowizyjnych

AUTOMATYKA
logi.cals Austria - oprogramowanie logi.cals
H.Gościniak - system PowerCat 6 A
M.Tomaszewski - aparat do automatycznego ponownego załączenia Z-FW-BAS

KABLE I PRZEWODY
T.Knych, A.Mamala, A.Kawecki, P.Kwaśniewski - rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów głównej sieci trakcyjnej (cz.1)
TIM SA - TIM SA zawsze na czele
ALPHA - zespoły prdotwórcze do systemów zasilania awaryjnego i pracy ciągłej
Rittal - systemowe zarządzanie okablowaniem

OŚWIETLENIE
W.Pabjańczyk - pomiary oświetleniowe we wnętrzach

INTELIGENTNY BUDYNEK
R.Radajewski, A.Kamińska - wpływ sterowania ogrzewaniem w instalacji KNX na energooszczędność budynku

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
P.Korycki - zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ogranicznikó przepięć (cz.2)

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
K.Koza, A.Warachim - perspektywy stosowania żerdzi z betonu wirowanego
M.Łukiewski - transformator pięciokolumnowy

SYSTEMY KOMPUTEROWE
J.Wiater - kurs praktycznego wykorzystania programu ATP-EMTP (cz.16)

PROJEKT
J.Wiatr - projekt rozdzielnicy potrzeb własnych pomieszczenia ZSE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 12/2008:

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
M.Bątkiewicz-Pantuła, A.Klajn - ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych
M.Bazylewicz - ICZ - przemysłowa stacja transformatorowa przeznaczona do zabudowy
G.Cupriak - wyłączniki nadprądowe selektywne LSHU
N.Borek - regulatory współczynnika mocy DCRJ
K.Dąbrowski - kompensacja mocy biernej - okiem praktyka
K.Brzoza-Brzezina - elektryczne silniki wysokoprężne - skuteczny sposób na obniżenie kosztów energii elektrycznej
J.Szymański - stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilajścych napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

SYSTEMY GWARANTOWANEGO ZASILANIA
A.Przechowski - modułowe zasilacze UPS COVER NH Series
M.Krzywdziński - system kontroli baterii BHC
J.Katarzyński - stosowanie łąćzników statystycznych w instalacjach zasilania gwarantowanego jako metoda zwiększenia wskaźnika dostepności zasilania
M.Miegoń - wpływ zasilaczy UPS na parametry energii elektrycznej
K.Kuczyński - e.zestawienie UPs-ów do 250 kVA
M.Rojek - elementy aktywne w budowie systemów zasilania dedykowanych dla Data Center
S.Bazylewicz - ICZ - inteligentne zentru zarządzania energią

KABLE I PRZEWODY
J.Wiatr - jak dobierać przewody do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru?
M.Uba - wybrane metody diagnostyki linii kablowych SN

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
S.Potrząsaj - Simplebus Color - 2-przewodowy system wideodomofonowy
ASTAT - osprzęt elektroinstalacyjny Vimar - włoski styl, jakość i prostota instalacji

MIERNICTWO
W.Fuszera - multimetry "heavy duty"
M.Komorowski - pomiary rezystancji izolacji
L.Halicki - mierniki uziemienia 3151 i ST-5300B

SYSTEMY KOMPUTEROWE
J.Wiater - kurs praktycznego wykorzystania programu ATP-EMTP (cz.17)

PROJEKT
J.Wiatr - uproszczony projekt modernizacji istalacji oświetlenia pomieszczenia świetlicowego