czasopismo ELEKTRO.INFO nr 3/2012; 4/2012; 5/2012; 6/2012; 7-8/2012; 10/2012; 11/2012

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1206
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 1 dzień roboczy +czas dostawy zgodny z wybranym sposobem dostawy
  • kpl.
  • 30,00 zł / kpl.

czasopismo branżowe elektro.info
nr 3/2012; 4/2012; 5/2012; 6/2012; 7-8/2012; 10/2012; 11/2012

wydawca: Dom Wydawniczy Medium
redaktor naczelny: Julian Wiatr
rok wydania: 2012
format: A4
ISNN: 1642-8722
oprawa miękka

od redakcji
piszą do nas
po godzinach
e.nowości
e.informacje
e.fotoreportaż
e.normy
e.dytrybucja
e.recenzja
e.krzyżówka
+ artykuły tematyczne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 3/2012 :

AUTOMATYKA
P.Bielski - systemy kontrolno-pomiarowe w diagnostyce systemów przemysłowych
Molex Premise Networks - zaawansowany system zarządzania warstwą fizyczną sieci
K.Kuczyński - e.zestawienie sterowników PLC 32
M.Rup, A.Kuźmiński, A.Jaworski - innowacyjne rozwiązania w mikroprocesorowych urządzeniach automatyki zabezpieczeniowej SN na przykładzie sterownika polowego MUPASZ 710.
R.Stanisławczyk - systemy przywoławcze Ackermann by Honeywell
J.Turley - sprawność urządzeń napędowych, a oszczędności energii - przetwornice częstotliwości Danfoss VLT
M.Snowacki - EURAvDrives Electric - nowa marka napędów na rynku europejskim
ZAMEL - system EXTA FREE - bezprzewodowa instalacja elektryczna

MIERNICTWO
T.Bakoń - sprawdzanie zgodności wskazań ze specyfikacją na przykładzie wzorcowania cyfrowego miernika napięcia
M.Kaczmarek, R.Nowicz - błędy przekładników prądowych podczas transformacji przebiegów odkształconych
N.Borek - automatyczne przełączniki układów SZR
M.Jaworski - pomiarowa identyfikacja średnich wartości natężenia pola magnetycznego o częstotliwości 50Hz w budynkach mieszkalnych
Farnell - jakość, dostępność i bogata oferta czyli wyświetlacze w firmie Farell
L.Halicki - multimetry cyfrowe ST-912 i ST-914.

KABLE I PRZEWODY
G.Gralak - produkty LAPP KABEL w cukrowni KSC SA w Malborku

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
L.Danielski, J.Konieczny - instalacje e;eltryczne na terenach budów
Elektrobud - przemysłowe stacje transformatorowe - analiza opłacalności
W.Bobrowski - pierwsze stulecie nadprzewodników

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
S.Gierlotka - badania impedancji ciała człowieka

OCHRONA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
A.Sowa, K.Wincencik - ochrona systemów informacji wizualnej na autostradach i drogach szybkiego ruchu
A.Sowa - ochrona odgromowa obiektów zawierających strefy zagrożone wybuchem

RYNEK ENERGII
P.Piotrowski, K.Gryszpanowicz - analiza statystyczna oraz prognozy godzinowejprodukcji energii przez elektrownię wiatrową z horyzontem 1 godziny.

PROJEKT
J.Wiatr - uproszczony projekt sterowania ogrzewanie  przeciwoblodzeniowym rynien budynku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 4/2012 :

OCHRONA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
J.Wiatr - zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)
K.Kuczyński - zestawienie hybrydowych ograniczników przepięć typu "1+2"
K.Czerkas - nowe rozłączniki izolacyjne Eaton z widoczną przerwą
P.Papliński, H.Śmietanka - zasadność wykonywania diagnostyki ograniczników przepięć w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć
A.Sowa - ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych na dachach dwuspadowych
T.Maksimowicz, M.Zielenkiewicz - weryfikacja skuteczności systemu wczesnego ostrzegania przed burzami - Thor Guard

TERMOWIZJA
K.Kuczyński - diagnostyka termowizyjna instalacji elektroenergetycznych przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

RYENK ENERGII
P.Piotrowski - analiza statystyczna oraz prognozy dobowej produkcji energii przez farmę wiatrową z horyzontem 1 doby

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
Schneider Electric - łączniki i gniazda serii Sedna - elegancja w dyskretnym stylu
Rittal - montaż bez narzędzi - nowy system cokołów do szaf sterowniczych
N.Borek - wyłączniki silnikowe SM - specjaliści od ochrony silnika


OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
L.Danielski, J.Konieczny - instalacje elektryczne w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic

MIERNICTWO
L.Halicki - rejestrator oscyloskopowy HIOKI MR8875

SYSTEMY GWARANTOWANEGO ZASILANIA
M.Kasperska - SmartMod - zintegrowana infrastruktura centrum danych szybkiego i łatwego wdrożenia
J.Katarzyński - tryby pracy w zasilaczach UPS
K.Kuczyński - nadmiarowość i niezawodność w układach zasilania gwarantowanego - zagadnienia wybrane

PROJEKT
J.Wiatr - uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 5/2012:

KABLE I PRZEWODY
dr inż.Adam Rynkowski - wytrzymałość elektryczna kabli i żywotność linii kablowych
F.Spyra - metody ochrony kabli przed pożarem
K.Kuczyński - e.zestawienie kabli ognioodpornych nn
K.Kowalski - produkty Lapp Kabel na liniach do hartowania elementów metalowych
M.Walkowicz, T.Knych, B.Smyrak - projektowanie i eksploatacja kabli teleinformatycznych (cz.1)

OCHRONA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
A.Sowa - ograniczanie przepięć w obwodach wielkiej częstotliwości
J.Kurac, Z.Martinek, J.Mikes, M.Petrak - pożar na stacji biopaliw Malsice

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
M.Mazur, J.Patryka - zastosowanie energii słonecznej do zasilania urządzeń elektrycznych w typowym gospodarstwie domowym
Instytut Tele- i Radiotechniczny - Zabezpieczenie Prądowe MiZAS 510

NAPĘDY I STEROWANIE
J.Szymański - prądy doziemne w napędach z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci górniczych
Techmex - projekt, montaż i uruchomienie rozdzielnic AKPiA z przetwornicami częstotliwości Danfoss
R.Stanisławczyk - systemy przywoławcze Ackermann by Honeywell

JAKOSC ENERGII ELEKTRYCZNEJ
K.Kuczyński - jakość energii elektrycznej - wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów
L.Halicki - mierniki rezystancji izolacji serii HDT

RYNEK ENERGII
P.Piotrowski, K.Gryszpanowicz - analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznej produkcji energii przez farmę wiatrową z horyzontem 1 miesiąca

PROJEKT
J.Wiatr - uproszczony projekt przyłączenia stacji transformatorowej SN/nn do istniejącego układu pętli zasilającej SN
K.Kuczyński - e.zestawienie wyłączników mocy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 6/2012:

SYSTEMY GWARANTOWANEGO ZASILANIA
J.Biskupski - system zasilania gwarantowanego dla budynku mieszkalnego z zastosowaniem PV i MTW
K.Kuczyński - współpraca zespołu prądotwórczego z zasilaczem UPS
K.Kuczyński - zestawienie zespołów prądotwórczych o mocy do 800 kVA
Ł.Dziub - redukcja kosztów eksploatacyjnych UPS-ów GREEN POWER 2.0
APC by Schneider Electric - konfiguracje zasilaczy UPS - jak wybrać najlepszą?
P.Piotrowski - analiza wybranych aspektów niezawodności i bezpieczeństwa w centrach przetwarzania danych
Rittal - wspólne rozwiązania dla IT i przemysłu

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
R.Batura - obliczanie prądów zwarciowych w sieciach oraz instalacjach elektrycznych niskiego napięcia
EC Test Systems - identyfikacja drgań, siły oraz pomiary akustyczne
K.Kuczyński - rozłączniki i bezpieczniki nn

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
R.Chybowski, P.Kustra - wpływ wody na funkcjonowanie przewodów ognioodpornych

KABLE I PRZEWODY
M.Walkowicz, T.Knych, B.Smyrak - projektowanie i eksploatacja kabli teleinformatycznych (cz.2)

OŚWIETLENIE
A.Ważna - światło białe i światło o podwyższonej emisji niebieskiego widma światła w subiektywnej ocenie pracownic biurowych

MIERNICTWO
L.Halicki - miernik cęgowy DE-35 z radiowym przesyłaniem danych pomiarowych

OCHRONA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
A.Sowa - ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych

PROJEKT
J.Wiatr - uproszczony projekt zasilania bazy transportowej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 7-8/2012:

NAPĘDY I STEROWANIE
L.Bożek - układy łagodnego rozruchu - "soft start" - dobór i zastosowanie
SEW-EURODRIVE - effiDRIVE - energooszczędne rozwiązania SEW-EURODRIVE
L.Ptaszyński - układy wielonapędowe z przetwornicami Danfoss serii VLT AutomationDrive FC 302
J.Lelito - ochrona sieci dystrybucyjnej - ComAp prezentuje najnowsze trendy

AUTOMATYKA
H.Gościniak - nowe rozwiązania Molex Premise Networks
R.Siurek - nowoczesna koncepcja przetwornicy rezonansowej napięcia stałego
Ł.Nogal, D.Patynowski - zabezpieczenia odległościowe i ich testowanie

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
Ł.Czapla, T.Ogryczak - system zarządzania napięciem i mocą bierną obszaru sieci inteligentnej (Smart Grid)
K.Kuczyński - rozdzielnice SN - zagadnienia wybrane
K.Kuczyński - e.zestawienie rozdzielnic SN
J.Proniewicz - wady rejestratorów zakłóceń elektrycznych firmy TRONIA

SYSTEMY GWARANTOWANEGO ZASILANIA
A.Zmuda, W.Rachtan - systemy kogeneracyjne oparte na mikroturbinach

MIERNICTWO
L.Halicki - tester wytrzymałości izolacji Slaughter 2525
G.Jasiński - nowa generacja mierników wielofunkcyjnych

OŚWIETLENIE
M.Kołakowski - LEDline T8V - liniowe źródła światła LED z ELGO zasilane napięciem bezpiecznym
M.Freza - oprawy oświetlenia awaryjnego
K.Kuczyński - oświetlenie awaryjne - zagadnienia wybrane

OCHRONA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
A.Sowa, K.Wincencik - ograniczenie przepięć w instalacjach niskonapięciowych systemów fotowoltaicznych

PROJEKT
J.Wiatr - uproszczony projekt zasilania pompowni przeciwpożarowej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 10/2012:

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
E.Skiepko - ciągłość dostawy energii i przekazu sygnału w instalacjach funkcjonujących w warunkach pożaru (cz.1)
M.Gaździński - wyłączniki KATKO - rozwiązania dla wymagających
T.Jopek - środowisko zagrożone wybuchem - acetylen (etyn) (cz.1)
K.Kruszewski - termowizja a bezpieczeństwo pożarowe
ZAMEL - jednorodzinne zestawy wideodomofonowe serii VP600 i VP700
T.Minksztym - przetwornice częstotliwości VLT - w nowych, mniejszych obudowach D-frame
Elektrobud - przemysłowe stacje transformatorowe - analiza opłacalności

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
M.Kaczmarek - zastosowanie sondy prądowej do wyznaczania różnicy wartości skutecznych prądów sinusoidalnych
K.Kuczyński - transformatory rozdzielcze a ekologia - zagadnienia wybrane
K.Kuczyński - zestawienie olejowych i suchych (żywicznych) transformatorów rozdzielczych SN/nn
K.Papierz - interacje wyższych harmonicznych napięcia zasilania odbiornika nieliniowego w kontekście przepłuwu mocy czynnej
CET LIGHTING - LEDIX - innowacja w dziedzinie oświetlenia LED firmy CET LIGHTING

SYSTEMY GWARANTOWANEGO ZASILANIA
M.Zieliński - profesjonalne zasilacze UPS w konstrukcji modułowej - COVER NH M 20-200 kVA
K.Kuczyński - metody zwiększania niezawodności zasilania - zagadnienia wybrane

KABLE I PRZEWODY
G.Frankowski - tradycyjne oraz alternatywne sposoby łączenia i napraw kabli elektroenergetycznych SN w świetle obowiązujących aktów normatywnych

OCHRONA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
T.Maksimowicz, M.Zielenkiewicz - wymagania normy PN-EN 61643-21 dla ograniczników przepięć przeznaczonych do systemów niskosygnałowych
G.Cupriak - nowe ograniczniki przepięć SPBT12 typu 1+2 (klasy B+C) firmy Eaton

MIERNICTWO
L.Halicki - cęgowe mierniki rezystancji uziemienia HIOKI

PROJEKT
J.Wiatr - uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy transportowej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 11/2012:

TERMOWIZJA
K.Kuczyński - detektory podczerwieni a możliwości diagnozowania urządzeń i instalacji elektrycznych przy zastosowaniu kamer termowizyjnych
K.Kuczyński - zestawienie kamer termowizyjnych - podstawowe wiadomości

MIERNICTWO
F.Łasak - badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem
A.Zankiewicz - technologie transmisji danych w sieciach komórkowych i ich zasosowanie do zdalnego nadzoru i pomiarów w rozproszonych systemach elektroenergetycznych
L.Halicki - multimetr cęgowy AC/DC CENTER 260
A.Nowakowski - systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids
K.Kuczyński - zestawienie liczników energii elektrycznej
J.Lelito - odnawialne znaczy innowacyjne
J.Mężyk, A.Zbrowski, A.Flach - system do wspomagania pomiarów akustycznych

OCHRONA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
A.Sowa - badania urządzeń do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej

INTELIGENTNY BUDYNEK
P.Bilski - architektura i zastosowanie technologii inteligentnego domu

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
N.Borek - aparatura łączeniowa i zabezpieczająca
Elektrobud - przemysłowe stacje transformatorowe - analiza opłacalności dla inwestora
M.Gaździński - wyłączniki KATKO - rozwiązania dla wymagających cd.
uesa Polska - modernizacja stacji wieżowych
M.Semeniuk, K.Puczko - korzyści w zastosowaniu fotowoltaiki w systemach zasilania UPS - GREEN DATA CENTER SOLUTION
LUG LIGHT FACTORY - tutaj światło ma znaczenie - komfortowe oświetlenie biur
Elmonter - nowoczesne oświetlenie firmy Elmonter

PROJEKT
J.Wiatr - uproszczony projekt układu pomiarowego półpośredniego