DAFA DP 2.01. Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1491
  • Dostępność: jest na stanie

  • Historia ceny
  • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 73,50 zł / szt.

DAFA DP 2.01. Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich

wydanie II 2011 r.

Opracowano na podstawie publikacji: IFD Guidelines for the Design and Application of Roof Waterproofing - Flat Roof Guidelines, październik 2010

Publikacja wypełnia jakże brakujące ogniwo w polskiej literaturze fachowej i stanowi obowiązkową lekturę dla architektów, projektantów, wykonawców, inwestorów i innych uczestników procesu inwestycyjnego.

 

Dachy płaskie mają swoją wieloletnią tradycję, ale ich rzeczywisty rozwój nastąpił w wieku XX, początkowo dzięki zastosowaniu materiałów bitumicznych, a w późniejszym okresie - materiałów syntetycznych. Równolegle miało miejsce tworzenie norm i przepisów budowlanych z uwzględnieniem wyników badań laboratoryjnych tych materiałów oraz uwag praktyków zrzeszonych w organizacjach specjalistycznych, prezentujących wysoki poziom profesjonalizmu i wiarygodności, które traktowane są często na równi z innymi dokumentami odniesienia, jak na przykład z normami. Dla przykładu porównanie norm europejskich z opracowaniami wydanymi przez IFD nigdy nie wykazuje merytorycznych rozbieżności i trudno nie zauważyć, że miały i dalej mają one wpływ na powstawanie norm – jednocześnie są to dokumenty nawzajem się uzupełniające.

Przemiany ustrojowe i uruchomienie ludzkiej przedsiębiorczości spowodowały, że od początku lat dziewięćdziesiątych zaczęto stosować w Polsce nowocześniejsze technologie dekarskie. Pierwsze wdrożenia były nadzorowane przez profesjonalistów z długoletnim doświadczeniem – przedstawicieli zachodnich koncernów. Charakterystyczne dla tego okresu było zjawisko nie nadążania procesów legislacyjnych za gwałtownie postępującymi zmianami gospodarczymi, co często skutkowało np. brakiem odpowiednich rozporządzeń, ustaw, norm, instrukcji i innych dokumentów regulujących zastosowanie określonych rozwiązań technicznych. W tym też czasie zmieniono prawo budowlane, wprowadzając konieczność posiadania aprobat technicznych. W praktycznym jednak stosowaniu prawa budowlanego zaniedbano co najmniej dwie sprawy:

  • porównywalność metod badawczych stosowanych w Polsce i w krajach zachodnich;
  • praktycznie kompletny brak zapisów dotyczących kontroli jakości materiałów.

Wszystko to spowodowało pewne „odstępstwa od standardów”, a często wobec braku tychże standardów wręcz dowolność we wdrażaniu nowych technologii, czego następstwem są realizacje dachów płaskich które ciekną, a izolacje wodochronne po sześciu, ośmiu latach rozchodzą się w rękach.

Stąd też w ramach Stowarzyszenia DAFA zrodziła się inicjatywa opracowania „Wytycznych do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną” (na bazie opracowania IFD), które to opracowanie wypełnia jakże brakujące ogniwo w polskiej literaturze fachowej.

Spis treści w załączniku poniżej

wydawca: Stowarzyszenie DAFA
zespół redakcyjny: M.Borodzicz, P.Fiszer, B.Gogol, A.Wdowiak

rok wydania: wrzesień 2011
ilość stron: 94
format: A4
ISBN: 978-83-62691-00-5.

okładka: miękka