Ekonomiczny wymiar nieruchomości

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 652
 • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Dostępność: czasowo niedostępne
 • szt.
 • 69,00 zł 62,10 zł / szt.
 • Niedostępny
Ekonomiczny wymiar nieruchomości

Praca prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak to kompendium wiedzy o teoretycznych aspektach funkcjonowania rynku nieruchomości. Niniejsza pozycja stanowi próbę wieloaspektowego spojrzenia na nieruchomości. Całość ujęta jest w piętnastu rozdziałach.

Autorka:

 • wyjaśnia specyfikę nieruchomości jako obiektu prawnego i jako towaru,
 • przedstawia rynek nieruchomości jako element rynku kapitałowego i migrację kapitału pomiędzy segmentami tego rynku,
 • omawia sposoby określania wartości nieruchomości w warunkach rynkowych,
 • analizuje trendy, którym podlegają rozwinięte rynki nieruchomości,
 • przedstawia syntetyczną koncepcję rynku nieruchomości z uwzględnieniem roli interwencjonizmu państwowego,
 • prezentuje problematykę zarządzania nieruchomościami,
 • porusza wątki z ekonomii i finansów behawioralnych,
 • opisuje społeczną odpowiedzialność uczestników rynku nieruchomości jako element koncepcji zrównoważonego rozwoju,
 • omawia mechanizm powstawania bąbli cenowych na rynkach nieruchomości,
 • ukazuje synchronizację cykli rynków nieruchomości w skali międzynarodowej.

Nowym wymiarem tej pracy, wydaje się, że również nowym na rynku wydawniczym, jest problemowe podejście do podejmowanej tematyki, ujawnienie obszarów, które wymagają dalszych dociekań w warstwie teoretycznej i badawczej. Takie podejście wytycza dalsze kierunki badań. Praca ma charakter interdyscyplinarny. Postawione przez autorkę tezy są ilustrowane danymi statystycznymi. W celu ułatwienia przyswajania treści każdy rozdział jest zakończony podsumowaniem.

Książka została napisana z myślą o studentach kierunków: ekonomia, finanse i bankowość, gospodarka przestrzenna, jako podręcznik do przedmiotów: ekonomika rynku nieruchomości, rynek nieruchomości, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, wycena nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości.

Spis treści:

Wprowadzenie
rozdział 1:
Nieruchomość jako obiekt prawny, techniczny i rynkowy.
rozdział 2:
Istota rynku nieruchomości
rozdział 3:
Specyfika rynku nieruchomości
rozdział 4:
Cykle rynku nieruchomości
rozdział 5:
Model funkcjonowania rynku nieruchomości
rozdział 6:
Rynek nieruchomości a gospodarka
rozdział 7:
Ekonomiczny rodowód wartości nieruchomości
rozdział 8:
Model wyceny rynkowej nieruchomości
rozdział 9:
Błędy poznawcze w procesie wyceny i ich wpływ na modyfikację modelu wyceny nieruchomości
rozdział 10:
Finansowanie rynku nieruchomości.
rozdział 11:
Nieruchomość jako przedmiot inwestowania
rozdział 12:
Decyzje inwestycyjne na rynkach nieruchomości.
rozdział 13:
Przedsięwzięcia deweloperskie.
rozdział 14:
Zarządzanie nieruchomościami.
rozdział 15:
Długotrwałe zmiany na rynkach nieruchomości

Zakończenie

 

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
autor: prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak
rok wydania: 2016 r.
ilość stron: 460
format: 17x23,5 cm
ISBN: 978-83-01-18523-7
oprawa: miękka