Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze. Wybrane zagadnienia z przykładami.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1181
  • Producent: Politechnika Śląska
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 1 dzień roboczy +czas dostawy zgodny z wybranym sposobem dostawy
  • szt.
  • 49,90 zł / szt.

Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze.
Wybrane zagadnienia z przykładami.

Podręcznik zawiera przegląd najistotniejszych zdaniem autora zagadnień praktycznych z zakresu pracy układów przesyłowych i rozdzielczych, zilustrowanych licznymi przykładami. Zagadnienia ujęte w podręczniku są związane z doborem i eksploatacją podstawowych elementów funkcjonalnych sieci przesyłowych i rozdzielczych, a także z optymalizacją pracy większych układów tych sieci, wraz z ich oddziaływaniem na środowisko człowieka.

W drugim wydaniu uwzględniono najnowsze normy, publikacje i opracowania naukowe z zakresu linii kablowych i napowietrznych średniego, wysokiego i najwyższego napięcia oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej w sieciach elektroenergetycznych.

Spis treści:

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ

1. WSTĘP

2. PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI ELEMENTÓW UKŁADÓW PRZESYŁOWYCH I ROZDZIELCZYCH
2.1. Linie napowietrzne
2.1.1. Rezystancja przewodów
2.1.2. Reaktancja indukcyjna przewodów pojedynczych
2.1.3. Obwody ziemnopowrotne
2.1.4. Impedancja zerowa linii jednotorowej
2.1.5. Impedancja zerowa linii dwutorowej
2.1.6. Pojemność linii
2.1.7. Natężenie pola elektrycznego iulot
2.1.8. Moc naturalna linii
2.1.9. Obciążalność termiczna linii napowietrznych
2.2. Linie kablowe
2.2.1. Współczesne konstrukcje kabli wysokiego napięcia
2.2.2. Właściwości materiałów izolacyjnych
2.2.3. Konfiguracja systemów kabli jednożyłowych z izolacją XLPE
2.2.4. Parametry elektryczne linii kablowych
2.2.5. Obciążalność termiczna linii kablowych
2.3. Transformatory i przesuwniki fazowe
2.3.1. Transformatory energetyczne
2.3.2. Schematy zastępcze transformatorów w sieciach wielonapięciowych
2.3.3. Schematy zastępcze transformatorów dla składowej zerowej
2.3.4. Regulacja przepływów w sieciach przesyłowych
2.3.5. Obciążalność i przeciążalność transformatorów energetycznych

3. ROZPŁYWY MOCY W SIECIACH ZAMKNIĘTYCH
3.1. Metody obliczeniowe wyznaczania rozpływów mocy
3.1.1. Macierzowy opis topologii i parametrów sieci
3.1.2. Równania węzłowe mocy
3.1.3. Gradientowe metody rozwiązywania układu równań nieliniowych
3.1.4. Metoda stałoprądowa
3.2. Optymalizacja rozpływów mocy
3.2.1. Ekonomiczny rozdział obciążeń (ERO)
3.2.2. Optymalny rozpływ mocy (OPF)
3.3. Wykorzystanie OPF na rynku energii
3.3.1. Krótkookresowa cena węzłowa energii elektrycznej
3.3.2. Nadwyżka sieciowa i jej składniki

4. ZWARCIA WIELKOPRĄDOWE W SYSTEMACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
4.1. Podstawy teoretyczne obliczania zwarć wielkoprądowych
4.1.1. Rodzaje zwarć. Skutki zwarć
4.1.2. Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości
4.1.3. Wykorzystanie twierdzenia Thevenina w obliczeniach zwarciowych.
4.2. Zwarcia niesymetryczne
4.2.1. Zwarcie jednofazowe
4.2.2. Zwarcie dwufazowe
4.2.3. Zwarcie dwufazowe z ziemią
4.2.4. Porównanie zwarć. Sieć skutecznie uziemiona
4.3. Obliczenia komputerowe zwarć w sieciach zamkniętych
4.3.1. Rozpływ prądów zwarciowych
4.3.2. Ekwiwalent zwarciowy sieci

5. ZWARCIA DOZIEMNE MAŁOPRĄDOWE, WYBÓR SPOSOBU PRACY PUNKTU NEUTRALNEGO W SIECIACH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
5.1. Podstawy teoretyczne zwarcia doziemnego
5.1.1. Zależności ogólne
5.1.2. Sieć z izolowanym punktem neutralnym
5.1.3. Sieć kompensowana
5.1.4. Sieć z rezystorem uziemiającym
5.2. Sieć kompensowana z naturalną asymetrią pojemności doziemnych
5.3. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe
5.4. Wybór sposobu pracy punktu neutralnego w sieciach średniego napięcia

6. UKŁADY UZIEMIAJĄCE W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
6.1. Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych
6.2. Podstawowe określenia dotyczące uziemień
6.2.1. Parametry elektryczne uziemień
6.2.2. Prąd rażeniowy i napięcie dotykowe rażeniowe
6.2.3. Podstawowe kryteria skuteczności ochrony przy uszkodzeniu w stacjach i liniach wysokiego napięcia (Un>l kV)
6.3. Układy uziemiające w stacjach transformatorowych SN/nN
6.4. Układy uziemiające w liniach WN i NN
6.5. Układy uziemiające w stacjach WN i NN

7. ZWIS I NACIĄG PRZEWODÓW, OBCIĄŻENIA MECHANICZNE LINII NAPOWIETRZNYCH
7.1. Zwis i naciąg przewodów
7.1.1. Metoda krzywej łańcuchowej
7.1.2. Metoda paraboli
7.1.3. Równanie stanów przewodu
7.1.4. Obliczenia numeryczne nieliniowych przewodów bimateriałowych
7.2. Podstawy obliczeń mechanicznych podzespołów linii
7.2.1. Metoda stanów granicznych
7.2.2. Oddziaływania na linie napowietrzne
7.2.3. Ochrona przeciwdrganiowa przewodów
7.2.4. Obciążenia niezrównoważone w sekcjach odciągowych
7.3. Odnowa i podwyższenie parametrów istniejących linii

BIBLIOGRAFIA


wydawca: Wydawnictwa Politechniki Śląskiej
autorzy: Kurt Żmuda
rok wydania: 2016
liczba stron: 287
format: B5
ISBN: 978-83-7880-384-3.
oprawa: miękka