ESTETYKA OGRODU. Między sztuką a ekologią.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1576
  • Dostępność: czasowo niedostępne
  • szt.
  • Cena netto: 33,24 zł / szt. 34,90 zł / szt.
  • Niedostępny

chwilowy brak

ESTETYKA OGRODU. Między sztuką a ekologią.

Książkę Mateusza Salwy otwiera studium paryskiego Ogrodu-lasu na wewnętrznym dziedzińcu nowego budynku Biblioteki Narodowej w Paryżu. Nawiązanie do tej realizacji, poddanej wstępnie wielostronnemu oglądowi, znajdziemy też w końcowych partiach Estetyki ogrodu. „Wielostronny ogląd” oznacza tu wielość tropów interpretacyjnych (także krytycznych), które Autor otwiera i następnie - w kolejnych rozdziałach- szczegółowo rozwija, pokazując jak estetyczne doświadczenie ogrodu przemodeluje nasze sposoby myślenia (o) i działania (w) ogrodzie w szerszych kontekstach etycznych i społeczno-politycznych (także tych o wymiarze globalnym).

Podkreślić warto, że Mateusz Salwa nie wpisuje swoich badań w nurt radykalnej krytyki nowoczesności (co we współczesnej ‘posthumanistyce’ częste), przekonuje natomiast – gromadząc liczne argumenty – do osłabienia dominującej wcześniej orientacji antropocentrycznej. Otwiera się w ten sposób „nowa wrażliwość na naturę” odczuwana i praktykowana w interesie zarówno ludzi, jak i bytów innych - niż - ludzkie. Powiedzieć, że zebrane w poszczególnych rozdziałach argumenty są liczne, to powiedzieć za mało. Przekonuje bowiem nie ich ilość, lecz przede wszystkim jakość. Rzetelnej znajomości dawnej i współczesnej literatury dotyczącej ogrodów i ich kontekstów towarzyszy bowiem pogłębiony namysł historyczno-krytyczny. Relację zachodzącą między koncepcją Autora a poglądami badaczy, z którymi wchodzi w książce w dialog, można określić jako korespondencję korygującą, czyli najbardziej wartościowy w humanistyce sposób przepracowania zastanego „materiału myślowego”.

Anna Zeidler-Janiszewska

Spis treści:

Wprowadzenie do estetyki ogrodu. Studium paryskiego Jardin-Foret

Estetyczność ogrodu.

Materialność ogrodu.

Ogród jako performans.

Ogród jako oikos.

Zakończenie.

wydawca: Officyna
autor: Mateusz Salwa
rok wydania: 2016
format: 14,5 x 22 cm
ilość stron: 320
ISBN: 978-83-62409-56-3.
okładka miękka