Gruntoznawstwo inżynierskie.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 886
  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 59,00 zł 53,10 zł / szt.
  • Niedostępny

na zamówienie mailem

Gruntoznawstwo inżynierskie.

wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
autor: Stanisław Pisarczyk
rok wydania: 2014. wyd.II poprawione
ilośc stron: 375
format: B5
ISBN: 978-83-01-17843-7
okładka miękka

W książce omówione zostały wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki stosowanej, tzn. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania oraz nowych technologii stosowanych w geotechnice. Przedstawiono zwięzły opis zjawiska, najprostsze metody obliczeniowe oraz techniki wykonywania badań za pomocą ogólnie dostępnego wyposażenia laboratoryjnego.

W obecnym wydaniu uwzględniono dodatkowo wymagania nowych norm: PN-EN ISO 14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006 w zakresie oznaczania i klasyfikacji gruntów oraz nowe podejście do obliczania stanów granicznych nośności i stanu granicznego użytkowalności dla obiektów budowlanych według zasad obowiązujących w normie PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Podano nowe zasady planowania i wykonywania badań geotechnicznych jak również interpretacji i szacowania ich wyników.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa i inżynierii środowiska politechnik, wydziałów technicznych uniwersytetów przyrodniczych i wydziałów geologii uniwersytetów, a także dla inżynierów i techników praktyków zajmujących się projektowaniem, realizacją i użytkowaniem obiektów budowlanych oraz wykonywaniem badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa i ochrony środowiska oraz badań budowli ziemnych.

Spis treści:

1. Wiadomości wstępne
2. Podstawowe wiadomości o pochodzeniu skał i gruntów
3. Ogólna klasyfikacja gruntów budowlanych
4. Fizyczne właściwości gruntów
5. Ruch wody gruntowej i zjawiska z nim związane
6. Mechaniczne właściwości gruntów
7. Pęcznienie gruntów spoistych
8. Podstawowe wiadomości z mechaniki skał
9. Wpływ temepratury na właściwości gruntów
10. Wpływ drgań i wstrząsów na właściwości gruntów
11. Wpływ agresywnych zanieczyszczeń środowiska na właściwości gruntów budowlanych
12. Podstawowe metody wzmacniania i uszczelniania gruntów
13. Roboty ziemne
14. Inżyniersko-geologiczna charakterystyka głównych rodzajów gruntów budowlanych Polski
15. Badania terenowe gruntów
16. Zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
17. Naprężenie w ośrodku gruntowym
18. Nośność i odkształcalność podłoża gruntowego
19. Stateczność zboczy i skarp
20. Parcie i odpór gruntu.

Literatura
Normy, instrukcje, wytyczne