Historia i współczesność w architekturze i urbanistyce tom 1

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1347
  • Producent: Politechnika Krakowska
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 1 dzień roboczy +czas dostawy zgodny z wybranym sposobem dostawy
  • szt.
  • 29,00 zł / szt.
Historia i współczesność w architekturze i urbanistyce tom 1.

Tom pierwszy serii "Historia i wpółczesność w architekturze i urbanistyce" poświęcony jest głównie zagadnieniom związanym z architekturą sakralną, ponadto omówiono zamek krzyżacki w Gniewie, średniowieczną urbanistykę powiatu bieckiego, problem symboliki w urbanistyce oraz Osiedle Oficerskie u stóp góry św. Jacka we Lwowie.

SPIS TREŚCI:

ANDRZEJ KADŁUCZKA
Zamek krzyżacki w Gniewie. Przyczynek do jego chronologii i stratygrafii
Castle of the Teutonic Order in Gniew. A comment on its chronology and stratigraphy 5

KAZIMIERZ KUŚNIERZ, DOMINIKA KUŚNIERZ-KRUPA
Urbanistyka ośrodków miejskich powiatu bieckiego W okresie średniowiecza
Urban planning of towns in Biecz county during the Middle Ages 31

MACIEJ MOTAK
Symbolika w urbanistyce. Zarys problematyki
Symbolism in urban design. The outline of the issue 55

JACEK CZECHOWICZ
Rozbudowy zabytkowych kościołów - kontrast i spójność, część I
Extensions of historie churches -the contrast and the cohesion, part I 79

EWA J. SADOWSKA
Urzeczywistniona wizja profesora Politechniki Lwowskiej Ignacego Drexlera idei
miasta ogrodu w małej skali - Osiedle Oficerskie u stóp góry św. Jacka we Lwowie
Officers' Housing Estate at the foot of Mount of St. Jack in Lwow. The realised vision
of Ignacy Drexler, Professor of the Lwowian Polytechnic: garden city in a small scale 105

ŁUKASZ STOŻEK
Klasztor cysterek w Êrd na Węgrzech - przykład zastosowania średniowiecznych
reguł zakonnych we współczesnym obiekcie klasztornym
Cistercian Nunnery in Êrd - an example of application of medieval monastic rules
in a contemporary convent 133

MARTA A. URBAŃSKA
Grundtvigs Kirke: tożsamość architektury
Grundtvigs Kirke: an excercise in identity 155

BARBARA ZIN
Tradycja i nowoczesność W architekturze sakralnej diecezji tarnowskiej
Tradition and modemity in the sacral architecture of the diocese of Tamów 179

KRZYSZTOF PETRUS
Edukacja architektoniczna a ochrona reliktów budownictwa obronnego - praktyczne aspekty studenckich warsztatów projektowych
Architectural education and protection of relics of defensive architecture - practical aspects of students' design workshops 205Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
praca zbiorowa pod redakcją Ewy Węcławowicz-Gyurkovich
rok wydania: 2014
ilość stron: 224
format: B5
ISSN: 0860-097X
rodzaj okładki: miękka