ICRB 2 kwartał 2020 Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Budowlanych

  • szt.
  • 47,00 zł / szt.
  • Niedostępny

na indywidualne zamówienie

ICRB - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót  Budowlanych
2 kwartał 2020 r.

Informacyjny zestaw średnich jednostkowych cen robót budowlanych służyć ma:
- inwestorom z obszaru zamówień publicznych oraz spoza tego obszaru, za podstawę wyceny robót w kosztorysach inwestorskich, a także za podstawę oceny ofert składanych przez wykonawców
jednostkom projektowania, za podstawę oceny kosztowych skutków przyjęcia określonych rozwiązań projektowych, a także za podstawę opracowania kosztorysów inwestorskich, dla zadań finansowanych ze środków publicznych oraz własnych inwestorów
wykonawcom robót budowlanych, za podstawę opracowania kosztorysów ofertowych i powykonawczych metodą uproszczoną, analizy poziomu własnych kosztów produkcji w poszczególnych ich składnikach, samooceny poprawności kosztorysowania, a także za układ odniesienia niezbędny dla właściwego opracowania oferty przetargowej
- rzeczoznawcom różnych instytucji, za podstawę oszacowania kosztów robót budowlanych, wartości obiektów w procesach wywłaszczeń, zadań w ramach inicjatywy społecznej, itp.

Zestaw informuje o średnich krajowych cenach wykonania przez przedsiębiorstwa prywatne i państwowe najczęściej spotykanych robót budowlanych z zakresu budownictwa ogólnego, oraz o strukturze tych cen. Informacje kosztowo-cenowe w zestawie nie obejmują podatku VAT.
Zestaw podzielony jest na rozdziały obejmujące rodzaje elementów i robót, analogicznie jak w Katalogach Nakładów Rzeczowych - KNR nr 2-01, 2-02, 9-03, 9-07, 9-10, 9-12, 9-13, 9-14,  9-15, 9-17, 2-05.
W części końcowej poszczególnych rozdziałów zamieszczono roboty spoza przedmiotowego zakresu KNR, oznaczone symbolem "Z".

W kolumnach informacji kosztowo - cenowych podano:

  • całkowitą średnią cenę wykonania roboty,
  • średnie wartości kosztów bezpośrednich w składnikach: robocizna-R, materiały-M z kosztami zakupu, sprzęt-S,
  • następnie wartość narzutu kosztów pośrednich-KP i zysku-Z.

Wszystkie wartości odnoszą się do wskazanych przy poszczególnych robotach jednostek miary.

Wydawnictwo: ORGBUD-SERWIS Sp.z o.o.
rok wydania: 2020 r.
ilość stron: 112
format: 20,5 x 14,5 cm
ISSN: 1231-6288

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik