ICRRB 3 kwartał 2021 Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Remontowych Budowlanych

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 454
 • Producent: Orgbud-Serwis Sp.z o.o.
 • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
  Czas realizacji: 5 dni roboczych + czas dostawy zgodny z wybranym sposobem dostaw
 • szt.
 • 49,00 zł / szt.
 • Niedostępny

na indywidualne zamówienie

ICRRB - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Remontowych Budowlanych
3 kwartał 2021 r.


Informacyjny zestaw średnich jednostkowych cen robót remontowych budowlanych służyć ma:
- inwestorom z obszaru zamówień publicznych oraz spoza tego obszaru, za podstawę wyceny robót w kosztorysach inwestorskich, a także za podstawę oceny ofert składanych przez wykonawców
jednostkom projektowania, za podstawę oceny kosztowych skutków przyjęcia określonych rozwiązań projektowych, a także za podstawę opracowania kosztorysów inwestorskich, dla zadań finansowanych ze środków publicznych oraz własnych inwestorów
- wykonawcom robót remontowych budowlanych, za podstawę opracowania kosztorysów ofertowych i powykonawczych metodą uproszczoną, analizy poziomu własnych kosztów produkcji w poszczególnych ich składnikach, samooceny poprawności kosztorysowania, a także za układ odniesienia niezbędny dla właściwego opracowania oferty przetargowej
- rzeczoznawcom różnych instytucji, za podstawę orientacyjnej wyceny robót remontowych, zadań realizowanych w ramach inicjatywy społecznej, itp.

Zestaw informuje o średnich krajowych cenach wykonania przez przedsiębiorstwa prywatne i państwowe najczęściej spotykanych robót remontowych budowlanych z zakresu budownictwa ogólnego, oraz o strukturze tych cen.
Informacje kosztowo-cenowe w zestawie nie obejmują podatku VAT.
Zestaw podzielony jest na rozdziały obejmujące jednorodne rodzaje elementów i robót, analogicznie jak w Katalogu Nakładów Rzeczowych - KNR nr 4-01 i 9-21.
W części końcowej poszczególnych rozdziałów zamieszczono roboty spoza przedmiotowego zakresu KNR, oznaczone symbolem "Z".

W kolumnach informacji kosztowo - cenowych podano:

 • całkowitą średnią cenę wykonania roboty,
 • średnie wartości kosztów bezpośrednich w składnikach: robocizna-R, materiały-M z kosztami zakupu, sprzęt-S,
 • następnie wartość narzutu kosztów pośrednich-KP i zysku-Z.

Wszystkie wartości odnoszą się do wskazanych przy poszczególnych robotach jednostek miary.

wydawnictwo: ORGBUD-SERWIS Sp.z o.o.
rok wydania: 2021 r.
ilość stron: 77
format: 20,5 x 14,5 cm
ISSN: 1231-6245

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik