ICRW 2 kwartał 2019 r. Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Rozbiórkowych Wyburzeniowych.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 460
  • Producent: Orgbud-Serwis Sp.z o.o.
  • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
  • szt.
  • Cena netto: 36,11 zł / szt. 39,00 zł / szt.
  • Niedostępny

 na zamówienie mailem

ICRW - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Rozbiórkowych Wyburzeniowych.
2 kwartał 2019 r.

Informacyjny zestaw średnich, jednostkowych cen robót rozbiórkowych/wyburzeniowych służyć ma:
- inwestorom z obszaru zamówień publicznych oraz spoza tego obszaru, za podstawę wyceny robót w kosztorysach inwestorskich, oceny ofert składanych przez wykonawców, a także planowania kosztów w fazie programowania inwestycji
jednostkom projektowania, za podstawę oceny kosztowych skutków przyjęcia określonych rozwiązań projektowych, a także za podstawę opracowania kosztorysów inwestorskich
wykonawcom robót budowlanych, za podstawę opracowania kosztorysów ofertowych i powykonawczych metodą uproszczoną, analizy poziomu własnych kosztów produkcji w poszczególnych ich składnikach, samooceny poprawności kosztorysowania, a także za układ odniesienia niezbędny dla właściwego opracowania oferty przetargowej
- rzeczoznawcom różnych instytucji, za podstawę oszacowania kosztów robót rozbiórkowych i wyburzeniowych, zadań w ramach inicjatywy społecznej, itp.

Zestaw informuje o średnich krajowych cenach robót rozbiórkowych i wyburzeniowych z zakresu budownictwa ogólnego, oraz o strukturze tych cen.
Informacje kosztowo-cenowe w zestawie nie obejmują podatku VAT.

Zestaw podzielony jest na dwie części, z których pierwsza obejmuje ceny robót rozbiórkowych i wyburzeniowych, ujętych w Katalogach Nakładów Rzeczowych – KNR nr 4-04, 2-05, 2-25, 2-31, 7-09;
druga natomiast zawiera wskaźniki nakładów finansowych (kosztowo-cenowych), przypadających na jednostkę odniesienia dla zamieszczonych w niej rozbiórek i wyburzeń obiektów.

W kolumnach informacji kosztowo - cenowych podano:

  • całkowitą średnią cenę wykonania roboty,
  • średnie wartości kosztów bezpośrednich w składnikach: robocizna-R, materiały-M z kosztami zakupu, sprzęt-S,
  • następnie wartość narzutu kosztów pośrednich-KP i zysku-Z.

Wszystkie wartości odnoszą się do wskazanych przy poszczególnych robotach jednostek miary.

Wydawnictwo: ORGBUD-SERWIS Sp.z o.o.
rok wydania: 2019 r.
ilość stron: 85
format: 20,5 x 14,5 cm
ISSN: 1897-4015

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik