Instalacje elektryczne. H.Markiewicz

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 517
  • Producent: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • Cena netto: 62,43 zł / szt. 69,00 zł 65,55 zł / szt.

Instalacje elektryczne. H.Markiewicz

Książka ta stanowi kompendium praktycznej wiedzy o najważniejszych zagadnieniach dotyczących projektowania, wykonywania oraz eksploatowania instalacji elektrycznych. Opisano w niej zasady działania, właściwości i przeznaczenie urządzeń elektrycznych łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i innych, a także przewodów i kabli elektroenergetycznych oraz odbiorników energii elektrycznej o napięciu znamionowym do 1000 V prądu przemiennego. Podano warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać instalacje elektryczne w obiektach nieprzemysłowych i przemysłowych, kryteria doboru urządzeń elektrycznych, najczęściej stosowane układy zasilania i sterowania obwodów oraz odbiorników elektrycznych. Przedstawiono zasady projektowania i wykonywania instalacji odpowiednio do warunków użytkowania oraz wymagań środowiskowych i technicznych. Wiele uwagi poświęcono zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym i ochronie przeciwporażeniowej, sposobom badania i kryteriom oceny skuteczności działania tej ochrony, przy czym uwzględniono wymagania norm polskich oraz norm innych krajów europejskich. Podano pożądane zakresy i sposoby modernizacji przystosowujących instalacje do aktualnych wymagań właściwych norm i przepisów. Opisano również zasady działania i projektowania nowoczesnych instalacji elektrycznych, zwanych niekiedy inteligentnymi, które już są realizowane i będą powszechnie stosowane w przyszłości.

W wydaniu ósmym dokonano aktualizacji wielu informacji i danych. Rozdział 3 uzupełniono o wiadomości dotyczące kryteriów oceny jakości energii elektrycznej, wpływu obniżonej jakości energii na pracę odbiorników elektrycznych, układów zasilania odbiorców o zróżnicowanych wymaganiach dotyczących niezawodności dostawy energii elektrycznej oraz urządzeń zasilania rezerwowego.

Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona inżynierów i techników elektryków zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją instalacji elektrycznych, a także dla studentów wydziałów elektrycznych. Może być bardzo przydatna dla uczniów starszych klas liceów o profilu elektrycznym.

Spis treści:

1. Klasyfikacja instalacji, urządzeń elektrycznych i środowiska oraz niektóre wymagania ogólne
   1.1. Podział instalacji elektrycznych
   1.2. Definicje pojęć dotyczących instalacji elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej
   1.3. Zakresy napięciowe sieci rozdzielczych i instalacji elektrycznych
   1.4. Układy sieci i instalacji elektrycznych niskiego napięcia
   1.5. Sposoby wykonania urządzeń ze względu na wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej i ochrony przed szkodliwymi oddziaływaniami środowiska
   1.6. Rodzaje pracy urządzeń elektrycznych
   1.7. Klasyfikacja wpływów środowiska i zasady doboru niektórych parametrów urządzeń uwzględniające oddziaływanie środowiska

2. Zasady obliczania prądów zwarciowych
   2.1. Definicje oraz podstawowe zależności
   2.2. Przykład obliczeniowy

3. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać instalacje elektryczne
   3.1. Wymagania ogólne
   3.2. Jakość energii elektrycznej
   3.3. Układy zasilania odbiorców
   3.4. Praca odbiorników przy obniżonej jakości energii elektrycznej
   3.5. Złącza i rozdzielnice główne
   3.6. Wewnętrzne linie zasilające
   3.7. Instalacje elektryczne odbiorcze
   3.8. Moce obliczeniowe i prądy szczytowe
   3.9. Uziomy fundamentowe
   3.10. Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej

4. Łączniki elektroenergetyczne niskiego napięcia
   4.1. Wiadomości ogólne
   4.2. Łączniki ręczne
   4.3. Wyłączniki
   4.4. Łączniki stycznikowe
   4.5. Bezpieczniki

5. Przewody i kable elektroenergetyczne
   5.1. Przewody elektroenergetyczne
   5.2. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
   5.3. Przewody szynowe
   5.4. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów i kabli elektroenergetycznych
   5.5. Zasady doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych
   5.6. Zabezpieczenia przewodów i kabli elektroenergetycznych

6. Odbiorniki elektryczne
   6.1. Wyjaśnienia ogólne
   6.2. Elektryczne źródła światła
   6.3. Silniki elektryczne
   6.4. Urządzenia elektrotermiczne

7. Zabezpieczenia i sterowanie odbiorników elektrycznych
  7.1. Wiadomości ogólne
  7.2. Zasady doboru zabezpieczeń odbiorników
  7.3. Warunki selektywnego działania zabezpieczeń przetężeniowych
  7.4. Sterowanie odbiorników

8. Zasilanie odbiorców komunalnych i przemysłowych
  8.1. Układy zasilania
  8.2. Prefabrykowane stacje elektroenergetyczne  średniego napięcia
  8.3. Rozdzielnice
  8.4. Ograniczanie poboru mocy biernej

9. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym i ochrona przeciwporażeniowa
  9.1. Wiadomości ogólne
  9.2. Graniczne dopuszczalne prądy i napięcia rażeniowe
  9.3. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim
  9.4. Ochrona przy dotyku pośrednim
  9.5. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim i przy dotyku pośrednim
  9.6. Badanie skuteczności działania urządzeń ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrednim

10. Niektóre inne zagrożenia pochodzące od urządzeń elektrycznych i sposoby ochrony
    10.1. Zagrożenia cieplno
    10.2. Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa

11. Instalacje elektryczne w obiektach specjalnego przeznaczenia
    11.1. Wiadomości ogólne
    11.2. Gospodarstwa rolne i ogrodnicze
    11.3. Place budowy i robót rozbiórkowych
    11.4. Pomieszczenia o przewodzących ścianach i podłożu
    11.5. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe
    11.6. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub basen natryskowy

12. Stan techniczny instalacji elektrycznych w budynkach o przeznaczeniu nieprzemysłowym
    12.1. Wiadomości ogólne
    12.2. Aktualny stan techniczny instalacji elektrycznych
    12.3. Niektóre podstawowe wymagania dotyczące instalacji elektrycznych
    12.4. Pożądane zakresy przebudowy instalacji elektrycznych

13. Nowoczesne instalacje elektryczne
    13.1. Wiadomości ogólne
    13.2. Instalacje  wykonane w systemie SI
    13.3. Europejska magistrala instalacyjna - Instabus EIB – KNX/EIB
    13.4. Sieci kontrolno-sterujące o inteligencji rozproszonej Lon Works
    13.5. Local Control Network

14. Wybrane zagadnienia projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych
    14.1. Wymagania ogólne
    14.2. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach mieszkalnych
    14.3. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach przemysłowych
    14.4. Instalacje elektryczne w obiektach budownictwa ogólnego
    14.5. Projektowanie instalacji elektrycznych wspomagane komputerowo

wydawca: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
rok wydania: 2017
numer wydania: 8
ilość stron: 506
ISBN: 978-83-01-19333-1
format: 23,5 x 16 cm
oprawa: miękka