ITB WTWiORB C6/2016 Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń "mokrych".

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 152
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 22,00 zł / szt.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych C6/2016
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń "mokrych".

Niniejszy zeszyt zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dt. robót wg specyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45211310-5 roboty budowlane w zakresie łazienek

45211370-3 roboty budowlane w zakresie saun

45262000-1 specjalistyczne roboty budowlane inne niż dachowe

W niniejszym zeszycie warunków technicznych podano wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczeń wodochronnych pomieszczeń „mokrych”.

Wymagania te obejmują:

- dokumentację techniczną,

- warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów hydroizolacyjnych,

- zasady układania warstw hydroizolacyjnych, - kryteria odbioru robót.

Pracę uzupełniono o podstawowe wymagania dotyczące podłoży pod izolacje wodochronne oraz odnośnie do warstw wykończeniowych.

Spis treści:

Przedmowa.
1. Wstęp

2. Dokumentacja techniczna

3. Rodzaje zabezpieczeń wodochronnych i wyroby stosowane do ich wykonania

4.
Wymagania formalne odnośnie materiałów i wyrobów stosowanych w pomieszczeniach „mokrych"

4.1. Wymagania ogólne
4.2. Przyjęcie wyrobów na budowie
i ich przechowywanie
5. Wykonanie podłoży pod zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych"

5.1. Wymagania ogólne
5.2. Podłoża ze szlichty cementowej

5.3. Podłoża z płyt żelbetowych

5.4. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych

6. Zasady doboru zabezpieczeń wodochronnych i wykonania elementów wykończeniowych

6.1. Zasady ogólne
6.2. Wykonanie obróbek przebić izolacji wodochronnej

6.3. Wykonanie warstw wykończeniowych

7. Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych"

7.1. Wymagania ogólne
7.2. Izolacje z wyrobów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku

7.3. Izolacje z mas hydroizolacyjnych

8. Odbiór robót

szczegółowy spis treści w załączniku poniżej

wydawca: Instytut Techniki Budowlanej
autor: Barbara Francke
rok wydania: 2016
ilość stron: 23
format: B5
ISBN: 978-83-249-8461-9.
okładka: miękka