ITB WTWIORB nr A3/2020 Konstrukcje murowe.

  • szt.
  • 57,50 zł / szt.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr A3/2020
Konstrukcje murowe.


Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót murowych.

Opracowanie zawiera wymagania dotyczące dokumentacji budowy, określania czynników środowiskowych wpływających na trwałość konstrukcji oraz jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. Mury będące przedmiotem opracowania mogą być wykonywane z elementów murowych łączonych zaprawą murarską lub za pomocą kleju murarskiego (poliuretanowego).

W załącznikach zamieszczono zasady: klasyfikacji warunków środowiskowych stosowania konstrukcji murowej oraz doboru elementów murowych, zapraw i wyrobów dodatkowych do murów. Niniejsze warunki techniczne nie dotyczą konstrukcji murowych, w których elementy murowe łączone są za pomocą zapraw o specjalnym przeznaczeniu, wykonywanych z wielkowymiarowych prefabrykatów murowych, wykonywanych z elementów murowych układanych na sucho, bez użycia zaprawy murarskiej, sprężonych, sklepień (przekryć krzywiznowych) oraz wodno-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców i kominów przemysłowych. Konstrukcje murowe budynków wznoszonych na terenach podlegających wpływom górniczym oraz przewidzianych do eksploatacji w specyficznych warunkach należy wykonywać z uwzględnieniem wymagań dodatkowych, wynikających z takiej lokalizacji oraz procesów technologicznych w nich realizowanych.

spis treści w załączniku poniżej

wydawca: Instytut Techniki Budowlanej
autorzy: R.Gajownik, J.Sieczkowski
rok wydania: 2020
ilość stron: 60
format: B5
ISBN: 978-83-249-8574-6.
okładka miękka