ITB WTWiORB nr B4/2022 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne

  • szt.
  • 31,00 zł / szt.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr B4/2022.
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.


Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i budynków przemysłowych. Niniejsze warunki techniczne obejmują: terminy i definicje, wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, wymagania dotyczące podłoża pod malowanie, warunki wykonania, wymagania w stosunku do powłok malarskich, kryteria odbioru robót malarskich oraz wykaz przepisów krajowych oraz Polskich Norm. Opracowanie nie dotyczy robót antykorozyjnych, ogniochronnych i konserwatorskich. Nie dotyczy również rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń budowlanych.


Spis treści poniżej w załączniku

wydawca: Instytut Techniki Budowlanej
autor: Jacek Popczyk
rok wydania: 2022
ilość stron: 23
format: B5
ISBN: 978-83-249-86248