ITB WTWiORB nr C12/2017 Części podziemne budynków wykonywanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1707
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 31,50 zł / szt.
ITB WTWiORB nr C12/2017
Części podziemne budynków wykonywanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych.
 

W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania projektowe i wykonawcze związane z zabezpieczeniem wodochronnym fragmentów konstrukcji budynków wykonanych z betonu o stopniu wodoszczelności W8, położonych w częściach podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc newralgicznych, do których można zaliczyć: przerwy w betonowaniu w obrębie płyty dennej i ścian wraz z uszczelnieniem styków ścian i płyty dennej, rozwiązania dylatacji konstrukcyjnych oraz uszczelnienia miejsc przebić instalacyjnych.

Pracę uzupełniono o zalecane wartości wymagań dla wyrobów przeznaczonych do stosowania do wyżej wymienionych uszczelnień oraz o wymagania formalne odnośnie do: dokumentacji technicznej, według której realizowane są ww. roboty oraz podstawowych zasad dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.

Niniejszy zeszyt zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dt. robót wg specyfikacji CPV:

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niż dachowe.

Spis treści w załączniku poniżej

wydawca: Instytut Techniki Budowlanej
rok wydania: 2017
ilość stron: 40
format: B5
ISBN: 978-83-249-8479-4.