ITB WTWiORB nr E2/2017 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 149
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • Cena netto: 50,00 zł / szt. 52,50 zł / szt.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr E2/2017 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, według stanu prawnego na dzień 31.12.2016 r.

Warunki te mogą być również stosowane w odniesieniu do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach przemysłowych, jeśli sposób uzdatnienia, rozprowadzenia i rozdziału powietrza jest podobny, jak w wyżej wymienionych budynkach.

Warunki techniczne dotyczą centralnych systemów powietrznych wentylacji i klimatyzacji oraz najczęściej stosowanych systemów klimatyzacji powietrzno-wodnej i systemów z klimatyzatorami indywidualnymi. W przypadku innych rozwiązań instalacji klimatyzacyjnych należy ściśle przestrzegać wymagań producenta, podanych w instrukcji montażu urządzeń.

Niniejszy zeszyt zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dt. robót wg specyfikacji CPV:

45300000-0 roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331220-4 Instalowanie układu konfekcjonowania powietrza

45001221-1 Instalowanie układu częściowego konfekcjonowania powietrza

45001230-7 Instalowanie sprzętu chłodzącego

oraz
25212110-4 Rury giętkie z tworzyw sztucznych
25212200-2 Przewody rurowe z tworzyw sztucznych
27131000-2 Przewody rurowe ze stali węglowej
27132000-9 Rury ze stali węglowej
27212300-7 Łuki, teowniki i osprzęt do przewodów
27220000-3 Rury i osprzęt stalowy
27221000-0 Kształtki gięte
27222000-7 Osprzęt do rur
27222100-8 Zawiesia
27222200-9 Osprzęt gwintowany
27222400-1 Kolanka i łuki spawane
27521600-0 Rury i przewody rurowe z aluminium oraz sprzęt do rur i przewodów rurowych z aluminium
27521610-2 Rury i osprzęt do przewodów rurowych aluminiowych
27726100-1 Przewody rurowe i rury z miedzi
27726200-2 Osprzęt do rur i przewodów rurowych z miedzi
28222000-4 Układy odzyskiwania ciepła
28222100-5 Urządzenia do odzyskiwania ciepła
29122130-0 Pompy ciepła
29122430 Pompy odśrodkowe
29123300-0 Sprężarki do urządzeń chłodniczych
29131130-6 Regulatory temperatury
29131140-9 Zawory obniżające ciśnienie, sterujące, kontrolne lub bezpieczeństwa
29230000-0 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
29231000-7 Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące
29231200-9 Układy konfekcjonowania powietrza
29231210-2 Okienne maszyny do konfekcjonowania powietrza
29231220-5 Ścienne maszyny do konfekcjonowania powietrza
29231230-8 Układy HVAC
29231251-1 Przepustnice
29231552-8 Szczeliny wentylacyjne
29231320-6 Urządzenia chłodnicze
29231400-1 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów
29231420-7 Elektrostatyczne urządzenia do czyszczenia powietrza i gazu
29231430-0 Aparatura filtrująca
29231431-7 Filtry powietrza
29232000-4 Urządzenia wentylacyjne
29232200-6 Wentylatory
29232210-9 Części wentylatorów
30259100-0 System automatyzacji
32415000-5 Sieć Ethernet
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza.


Spis treści poniżej w załączniku

wydawca: Instytut Techniki Budowlanej
autor: Sławomir Pykacz
rok wydania: 2017
ilość stron: 64
format: B5
ISBN: 978-83-249-8493-0.

okładka: miękka