Kalkulacja kosztów robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1829
  • Dostępność: czasowo niedostępne
  • szt.
  • 29,00 zł / szt.
  • Niedostępny

chwilowy brak

Kalkulacja kosztów robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM.

Celem głównym pracy jest próba zwiększenia dokładności i poprawności kalkulacji kosztów wykonywanych dla inwestora w procesie budowlano-inwestycyjnym.

Publikacja składa się z 8 rozdziałów.

Rozdział 1: Wstęp.

Rozdział 2: Inwestorskie i ofertowe kalkulacje kosztów robót budowlanych.

Omówiono podstawy sporządzania kalkulacji kosztów w Polsce oraz rodzaje kalkulacji wykonywanych w trakcie procesu budowlano-inwestycyjnego.

Rozdział 3: Dokładność kalkulacji kosztów.

Przedstawiono oczekiwane przedziały dokładności, a także dokonano analizy zamówień publicznych pod kątem różnic pomiędzy kalkulacjami inwestorskimi i ofertowymi. Wyróżniono również czynniki wpływające na dokładność kosztorysów.

Rozdział 4: Modele kalkulacji kosztów robót budowlanych.

Poddano analizie modele wspomagające kalkulacje kosztów we wczesnej fazie procesu inwestycyjno-budowlanego, modele wspomagające opracowanie kosztorysów w późniejszych fazach oraz modele oparte na technologii BIM.

Rozdział 5: Uzasadnienie wykorzystania technologii BIM oraz metody wnioskowania z przypadków w kalkulacji kosztów obiektów budowlanych.

Zawarto ogólne założenia proponowanych przez autora pracy modeli wspomagania kalkulacji kosztów. Opisano technologię BIM stanowiącą podstawę do kalkulacji kosztów oraz poziomy szczegółowości modeli BIM. Omówiono także metodę wnioskowania z przypadków będącą podstawową metodą obliczeniową stosowaną w proponowanych modelach.

Rozdział 6: Proponowany model szacowania kosztów ICE-MACRO.

Zaprezentowano relacyjną bazę danych stworzoną do celów wspomagania kalkulacji kosztów oraz model własny ICE-MACRO służący do oszacowań kosztowych we wczesnej fazie procesu inwestycyjno-budowlanego. Pokazano również przykład obliczeniowy ilustrujący sposób oszacowania kosztowego w modelu ICE-MACRO. Przeprowadzono analizę wrażliwości modelu oraz analizę wiarygodności.

Rozdział 7: Proponowany model szacowania kosztów ICE-MICRO.

Przedstawiono model własny ICE-MICRO służący do oszacowań kosztowych w późniejszych fazach procesu inwestycyjno-budowlanego. Pokazano także przykład obliczeniowy ilustrujący sposób kosztorysowania w modelu ICE-MICRO. Przeprowadzono analizę wrażliwości modelu oraz analizę wiarygodności.

Rozdział 8: Podsumowanie.

Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
autor: Krzysztof Zima
rok wydania: 2017
ilość stron: 194
format: B5
wymiary: 24x17 cm
ISBN: 978-83-7242-934-6.
rodzaj okładki: miękka