Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH 1 kwartał 2020

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 916
 • Producent: Wolters Kluwer SA
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 91,00 zł 86,45 zł / szt.

rabat -5 %

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH.
1 kwartał 2020 r.

Publikacja składa się z 5 części:

 • Część I - cennik jednostkowy robót inwestycyjnych

zawiera wybrane ceny z zakresu katalogów: KNR 2-31; NNRNKB 2-31; KNR AT-03; KNR AT-04; KNR AT-18; KNNR 6; KNR 2-33; KNR 2-21; KNR 0-11; KNR 13-12; KSNR 6; KNR 2-25; KNR 9-26.

 • Część II - cennik jednostkowy obiektów inwestycyjnych:

obiekty drogowe inwestycyjne

obiekty zieleni drogowej

 • Część III - cennik jednostkowy robót remontowych

zawiera wybrane ceny z zakresu katalogów: KNR 2-31; KNR AT-03; KNR AT-04; KNNR 6; KNNR-W 10; KNR 15-01; Roboty remontowe mostowe; KNR 2-21; KSNR 6; KNR K-12; KNR 2-25.

 • Część IV - cennik jednostkowy obiektów remontowych:

remonty  obiektów drogowych

remonty obiektów mostowych

 • Część V - materiały informacyjne

wskaźniki procentowe: kosztów dokumentacji projektowej, usług związanych z budownictwem: nadzoru autorskiego, inwestorskiego, inwestora zastępczego itp. Głównym celem tych wskaźników jest zabezpieczenie w budżecie inwestycji wysokości nakładów na te elementy.

Ceny publikowane w katalogu bazują na aktualnych cenach rynkowych (robocizny, materiałów, pracy sprzętu), uśrednionych w skali kraju oraz uwzględniają wymagania Ogólnych Specyfikacji Technicznych. Umożliwia to ofertowanie i rozliczanie robót zgodnie z międzynarodowymi procedurami.

ZASTOSOWANIE:
 • do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych metodą uproszczoną
 • weryfikacji wszystkich rodzajów wycen i kosztorysów budowlanych dotyczących inwestycji drogowych  
 • do szacowania kosztów inwestycji drogowych na etapie planowania
 • do szacowania kosztów robót drogowych związanych z remontami i modernizacją
 • ustalenia szacunkowej wysokości nakładów finansowych na realizację inwestycji drogowych
 • do wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych
 • przy sporządzaniu planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego inwestycji drogowych lub remontu dróg
 • do wyliczenia wartości przy ubieganiu się o środki z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych
 • do wyliczenia wartości inwestycji przy ubieganiu się o kredyt bankowy
 • przy sporządzaniu planów inwestycyjnych
 • przy sporządzaniu harmonogramów rzeczowo-finansowych i finansowych realizacji inwestycji drogowych
 • przy sporządzaniu analiz porównawczych dotyczących technologii realizacji robót drogowych lub ich poszczególnych elementów
 • przy sporządzaniu opinii i analiz dotyczących zagadnień ekonomiki budownictwa i badań statystycznych
 • przy rozliczaniu robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowych
 • do określenia wskaźników waloryzacyjnych na realizację inwestycji drogowych
 
PRZEZNACZONY JEST DLA:
 • inwestorów zamówień publicznych i poza zamówieniami publicznymi
 • dysponentów środków publicznych
 • kredytobiorców i kredytodawców (banki)
 • projektantów
 • wykonawców robót budowlanych
 • biegłych 
 • rzeczoznawców majątkowych i kosztorysowych
 • urzędników
 • deweloperów
 • spółdzielni mieszkaniowych
 • wspólnot mieszkaniowych
 • administratorów nieruchomości
 • ośrodków doradztwa finansowego w zakresie opłacalności realizacji inwestycji 
 • pozostałych uczestników rynku budowlanego
 
ZALETY:
 • zawiera ceny jednostkowe ze wszystkich dostępnych na rynku katalogów KNR i innych obejmujących swoim zakresem roboty drogowe,
 • ceny inwestycyjne i remontowe oraz ceny obiektów inwestycyjnych i remontowych drogowych znajdują się w jednym katalogu,
 • na podstawie danych znajdujących się w jednym katalogu można wycenić całość robót dotyczących inwestycji drogowych w fazie przedprojektowej i na każdym etapie inwestycji,
 • razem z robotami drogowymi w katalogu występują roboty związane z zielenią drogową i jej pielęgnacją w okresie gwarancyjnym.
 • ciągły rozwój publikacji o roboty i obiekty modelowe znacznie rozszerzający zakres publikacji 
 
Publikacja stanowi największą i najbardziej aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych dla robót związanych z realizacją inwestycji drogowych oraz dla robót związanych z realizacją remontów i modernizacji w branży drogowej.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.

Spis treści:
INFORMACJE PODSTAWOWE | str. 17

BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH | str. 28

DANE SZCZEGÓŁOWE (NA 1 KWARTAŁ 2020 R.) | str. 29

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH | str. 31


1 KNR 2-31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach | str. 31

1.1 Podbudowy - kod CPV 45233300-2 | str. 31

1.2 Nawierzchnie nieulepszone - kod CPV 45233200-1; 45233220-7 | str. 38

1.3 Nawierzchnie ulepszone - kod CPV 45233100-0 | str. 40

1.4 Krawężniki, obramowania i obrzeża - kod CPV 45233100-0 | str. 44

1.5 Chodniki, wjazdy, place - kod CPV 45233253-7 | str. 47

1.6 Urządzenia odwadniające - kod CPV 45233100-0 | str. 50

1.7 Oznakowania i urządzenia zabezpieczające - kod CPV 45233100-0; 45233280-5; 45233221-4 | str. 53

2 NNRNKB 2-31 - Uzupełnienie do KNR 2-31 | str. 55

2.1 Układanie nawierzchni z kostki brukowej - kod CPV 45233253-7 | str. 55

3 KNR AT-03 - Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie | str. 56

3.1 Podbudowy - kod CPV 45233300-2 | str. 56

3.2 Nawierzchnie - kod CPV 45233253-7 | str. 57

4 KNR AT-04 - Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome | str. 58

4.1 Wzmacnianie nawierzchni - kod CPV 45111200-0 | str. 58

4.2 Oznakowania poziome - kod CPV 45233221-4 | str. 59

4.3 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - kod CPV 45233280-5 | str. 62

5 KNR AT-18 - Pionowe i poziome oznakowania w technologii 3M | str. 63

5.1 Oznakowania nawierzchni za pomoca taśmy Stamark - kod CPV 45233280-5 | str. 63

5.2 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - kod CPV 45233280-5 | str. 65

6 KNNR 6 - Nawierzchnie na drogach i ulicach | str. 65

6.1 Podbudowy - kod CPV 45233300-2 | str. 65

6.2 Nawierzchnie nieulepszone - kod CPV 45233200-1; 45233220-7 | str. 69

6.3 Nawierzchnie ulepszone - kod CPV 45233100-0 | str. 70

6.4 Krawężniki, obramowania i obrzeża - kod CPV 45233100-0 | str. 74

6.5 Chodniki - kod CPV 45233253-7 | str. 75

6.6 Urządzenia odwadniające - kod CPV 45233100-0 | str. 77

6.7 Oznakowania i urządzenia zabezpieczające - kod CPV 45233100-0; 45233280-5; 45233221-4 | str. 80

7 KNR 2-33 - Konstrukcje mostowe | str. 82

7.1 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - kod CPV 45221100-3 | str. 82

7.2 Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężynowych - kod CPV 45221100-3 | str. 85

7.3 Przepusty - kod CPV 45221100-3 | str. 87

7.4 Roboty uzupełniające i towarzyszące przy budowie i przebudowie obiektów mostowych - kod CPV 45221100-3 | str. 88

8 KNR 2-21 - Tereny zieleni | str. 88

8.1 Roboty porządkowe i przygotowawcze | str. 88

8.2 Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby - kod CPV 45233253-7 | str. 91

8.3 Zadrzewianie - kod CPV 45233253-7 | str. 92

8.4 Trawniki i kwietniki - kod CPV 45233253-7 | str. 98

8.5 Nawierzchnie placów i dróg ogrodowych - kod CPV 45233253-7 | str. 99

8.6 Mała architektura ogrodowa - kod CPV 45233253-7 | str. 100

8.7 Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym | str. 100

9 KNR 0-11 - Nakłady na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej POLBRUK | str. 103

9.1 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kod CPV 45233253-7 | str. 103

9.2 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kod CPV 45233253-7 | str. 104

9.3 Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kod CPV 45233253-7 | str. 105

9.4 Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kod CPV 45233253-7 | str. 105

9.5 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kod CPV 45233253-7 | str. 106

9.6 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kod CPV 45233253-7 | str. 106

9.7 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kod CPV 45233253-7 | str. 107

9.8 Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kod CPV 45233253-7 | str. 107

9.9 Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kod CPV 45233253-7 | str. 108

9.10 Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kod CPV 45233253-7 | str. 108

9.11 Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm na pods.piaskowej gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cement.bez pasów rozdzialczych - kod CPV 45233253-7 | str. 109

9.12 Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cement.z pasami rozdzielczymi - kod CPV 45233253-7 | str. 109

10 KNR 13-12 - rozdział 15 - Drogi kołowe (Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych) | str. 110

10.1 Drogi tymczasowe z płyt prefabrykowanych oraz ich konserwacja - kod CPV 45100000-8 | str. 110

10.2 Podbudowy pod drogi kołowe - kod CPV 45233300-2 | str. 110

10.3 Nawierzchnie dróg kołowych stałych - kod CPV 45233100-0 | str. 110

10.4 Chodniki z płyt betonowych oraz krawężniki i obrzeża - kod CPV 45233253-7; 45233100-0 | str. 111

10.5 Sączki, przepusty i ścianki czołowe przepustów - 45233100-0 | str. 111

11 KNR 2-13 - Konstrukcje budowli wodnych i śródladowych | str. 111

11.1 Nabrzeża i bulwary | str. 111

11.2 Ubezpieczenia betonowe skarp | str. 113

12 KSNR 6 - Nawierzchnie na drogach i ulicach | str. 116

12.1 Podbudowy - kod CPV 45233300-2 | str. 116

12.2 Nawierzchnie nieulepszone - kod CPV 45233200-1; 45233220-7 | str. 119

12.3 Nawierzchnie ulepszone - kod CPV 45233100-0 | str. 120

12.4 Krawężniki, obramowania i obrzeża - kod CPV 45233100-0 | str. 123

12.5 Chodniki - kod CPV 45233253-7 | str. 124

12.6 Urządzenia odwadniające - kod CPV 45233100-0 | str. 126

12.7 Oznakowania i urządzenia zabezpieczające - kod CPV 45233100-0; 45233280-5; 45233221-4 | str. 129

13 KNR 2-25 - rozdział 04 - Budowle i urządzenia komunikacyjne (Urządzenia placu budowy) | str. 131

13.1 Koryta pod torowiska montażowych żurawi wieżowych | str. 131

13.2 Nawierzchnie gruntowe, żwirowe i z żużla | str. 131

13.3 Nawierzchnie z płyt wielootworowych i pełnych | str. 132

13.4 Chodniki i ścieżki | str. 132

13.5 Schody i schodnie drewniane | str. 132

14 KNR 9-26 - Zewnętrzne odwodnienia liniowe | str. 132

14.1 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego | str. 132

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH | str. 137

1 OBIEKTY DROGOWE INWESTYCYJNE | str. 137

BCOID.1.001 Autostrada o szerokości korony 27,5 m | str. 137

BCOID.1.002 Droga Ekspresowa o szerokości korony 24,0 m | str. 137

BCOID.1.003 Droga Ekspresowa o szerokości korony 24,0 m - budowana w mieście. | str. 137

BCOID.1.004 Droga międzyregionalna dwujezdniowa o szerokości korony 22 m. | str. 137

BCOID.1.005 Droga międzyregionalna jednojezdniowa o szerokości korony 12,0 m. | str. 138

BCOID.1.006 Droga regionalna o szerokości korony 10,0 m. | str. 138

BCOID.1.007 Droga lokalna o szerokości korony 8,0 m. | str. 138

BCOID.1.008 Droga gospodarcza o szerokości korony 6,5 m. | str. 138

BCOID.1.009 Droga gospodarcza o szerokości korony 5,0 m. | str. 138

BCOID.1.010 Droga gospodarcza o szerokości korony 5,0 m. | str. 138

BCOID.1.011 Wiadukt wieloprzęsłowy o rozpiętości przęseł 15-20 m - typ M3. | str. 139

BCOID.1.012 Wiadukt wieloprzęsłowy o rozpiętości przęseł 15-20 m - typ R5 | str. 139

BCOID.1.013 Wiadukt wieloprzęsłowy o rozpiętości przęseł 15-20 m - typ L1a oszczędny. | str. 139

BCOID.1.014 Wiadukt wieloprzęsłowy o rozpiętości przęseł 15-20 m - typ G1. | str. 139

BCOID.1.015 Kładka dla pieszych przez rzekę w ciągu ulic zlokalizowanych w mieście. | str. 139

BCOID.1.016 Parking dla samochodów osobowych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej | str. 141

BCOID.1.017 Droga gminna o szerokości korony 5,00 m oraz nawierzchni 3,5 m z asfaltobetonu. | str. 142

BCOID.1.018 Utwardzenie drogi śródpolnej płytami JOMB | str. 143

BCOID.1.019 Droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni z asfaltu drogowego | str. 144

BCOID.1.020 Parking ogólnodostępny z kostki | str. 144

BCOID.1.021 Sygnalizacja świetlna dla pieszych | str. 145

BCOID.1.022 Nawierzchnia z płyt kamiennych | str. 145

BCOID.1.023 Zatoka autobusowa z placem manewrowym | str. 146

BCOID.1.024 Ekran drogowy akustyczny | str. 148

BCOID.1.025 Chodnik dla pieszych ze ścieżką rowerową | str. 149

BCOID.1.026 Przepust drogowy jednootworowy o średnicy 80 cm | str. 150

BCOID.1.027 Parking o nawierzchni z płytek ekologicznych MEBA | str. 150

BCOID.1.028 Chodnik dla pieszych z kostki betonowej | str. 151

BCOID.1.029 Droga osiedlowa z kostki drogowej betonowej | str. 151

BCOID.1.030 Parking osiedlowy z kostki drogowej betonowej kolorowej | str. 152

BCOID.1.031 Plac manewrowy i parking dla samochodów osobowych (20 stanowisk) i samochodów dostawczych (3 stanowiska) | str. 152

BCOID.1.032 Parking na samochody osobowe wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i oświetleniem | str. 153

BCOID.1.033 Droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej | str. 154

BCOID.1.034 Ułożenie krawężników chodnikowych | str. 155

BCOID.1.035 Utwardzenie kamieniem drogi gminnej | str. 156

BCOID.1.036 Droga leśna pożarowa | str. 156

BCOID.1.037 Droga gminna transportu rolnego | str. 158

BCOID.1.038 Budowa azylu dla pieszych | str. 159

BCOID.1.039 Chodnik i zjazdy do posesji w ciagu drogi powiatowej | str. 161

BCOID.1.040 Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej | str. 163

BCOID.1.041 Ścieżka rowerowa o nawierzchni tłuczniowej w ciągu drogi krajowej | str. 164

BCOID.1.042 Parking naziemny dla 36 samochodów z drogą dojazdową i murem oporowym | str. 166

BCOID.1.043 Ścieżka pieszo - rowerowa z odwodnieniem | str. 169

BCOID.1.044 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej. | str. 171

BCOID.1.045 Przepust z prefabrykowanych elementów żelbetowych skrzynkowych o wym. 120x120x99 cm | str. 171

BCOID.1.046 Wykonanie nakładek betonu asfaltowego na drodze gminnej | str. 172

BCOID.1.047 Utwardzenie placu przed budynkiem gimnazjum | str. 172

BCOID.1.048 Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej wraz z pasem włączenia się do ruchu i wyłączenia. | str. 173

BCOID.1.049 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych wraz z oswietleniem ulicznym | str. 174

BCOID.1.050 Budowa drogi wzdłuż wału przeciwpowodziowego - Pasaż Nadwiślański | str. 176

BCOID.1.051 Plac manewrowy w gospodarstwie rolnym | str. 178

BCOID.1.052 Utwardzenie drogi gminnej przy użyciu żwiru i tłucznia | str. 178

BCOID.1.053 Budowa parkingu przy parku wraz z utwardzeniem placu wielozadaniowego | str. 179

BCOID.1.054 Budowa odwodnienia jezdni i skrzyżowania ulic na terenie miasta | str. 181

BCOID.1.055 Oznakowanie poziome nawierzchni dróg i ulic zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta | str. 182

BCOID.1.056 Zatoka parkingowa | str. 182

BCOID.1.057 Plac manewrowy z chodnikiem | str. 183

BCOID.1.058 Budowa kładki dla pieszych przez rzekę i zalew | str. 184

BCOID.1.059 Budowa drogi wewnętrznej z dojazdami i placu manewrowego na terenie stadniny koni | str. 186

BCOID.1.060 Budowa chodnika zlokalizowanego w ciagu drogi powiatowej | str. 187

BCOID.1.061 Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych | str. 188

BCOID.1.062 Budowa ciągu pieszo - rowerowego o szerokości 3,50 m | str. 190

BCOID.1.063 Regulacja skarpy i jej umocnienie płytami ażurowymi o wymiarach 40 x 60 x10 cm. | str. 191

BCOID.1.064 Umocnienie skarp rowów przydrożnych odprowadzających wody opadowe | str. 191

BCOID.1.065 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na poszerzeniach jezdni i utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej. | str. 192

BCOID.1.066 Utwardzenie drogi wewnętrznej w osiedlu mieszkaniowym | str. 193

BCOID.1.067 Budowa drogi leśnej o nawierzchni z kruszywa łamanego | str. 193

BCOID.1.068 Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciagu ulicy na terenie miasta wojewódzkiego. | str. 196

BCOID.1.069 Droga dojazdowa o nawierzchni szutrowej | str. 196

BCOID.1.070 Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej | str. 197

BCOID.1.071 Utwardzenie dróg gruntowych kruszywem dolomitowym na podbudowie z tłucznia betonowego | str. 198

BCOID.1.072 Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych | str. 198

BCOID.1.073 Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia - dojazdy, dojścia i parking | str. 199

BCOID.1.074 Chodnik o nawierzchni mineralnej typu HanseGrand | str. 200

BCOID.1.075 Chodnik z płyt IOMB w poboczu drogi powiatowej | str. 200

BCOID.1.076 Ścieżka spacerowa nad zalewem o nawierzchni mineralnej HanseGrand Royal | str. 201

BCOID.1.077 Parking przy Urzędzie Gminy na 42 samochody osobowe | str. 202

BCOID.1.078 Wykonanie nawierzchni ulicy z kruszywa betonowego | str. 204

BCOID.1.079 Budowa chodnika ze zjazdami gospodarczymi | str. 205

BCOID.1.080 Budowa lądowiska sanitarnego dla śmigłowców na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego | str. 206

BCOID.1.081 Perony zatok autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych | str. 208

BCOID.1.082 Nawierzchnia targowiska gminnego | str. 210

BCOID.1.083 Droga do zbiornika retencyjnego o nawierzchni z tłucznia kamiennego | str. 211

BCOID.1.084 Droga ppoż. o nawierzchni asfaltowej na terenie szpitala wojewódzkiego | str. 212

BCOID.1.085 Chodnik z kostki betonowej ze skwerem | str. 213

BCOID.1.086 Przejście pod autostradą dla małych zwierząt o wys. konstrukcyjnej 1,0 m | str. 214

BCOID.1.087 Przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem w ciągu autostrady, wysokość konstrukcyjna 1,35 m | str. 215

BCOID.1.088 Montaż barier energochłonnych stalowych przekładkowych typ SP-09 .217 BCOID.1.089 Budowa kompleksu parkingowego | str. 218

BCOID.1.090 Miejsca postojowe w pasie drogowym | str. 220

2 OBIEKTY ZIELENI DROGOWEJ | str. 222

BCOID.2.001 Zakładanie terenów zielonych na terenie osiedla mieszkaniowego | str. 222

BCOID.2.002 Wykonanie trawników przy ulicy na terenie miasta wojewódzkiego. | str. 222

BCOID.2.003 Wykonanie trawników na skarpach przydrożnych | str. 223

III. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH | str. 225

1 KNR 2-31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach | str. 225

1.1 Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45233140-2 | str. 225

1.2 Utrwalanie i regeneracja nawierzchni - kod CPV 45233142-6 | str. 230

1.3 Remonty cząstkowe nawierzchni - kod CPV 45233142-6 | str. 231

1.4 Remonty cząstkowe elementów dróg i ulic - kod CPV 45233142-6 | str. 233

1.5 Roboty remontowe elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - kod CPV 45233221-4 | str. 239

1.6 Roboty naprawczo-konserwacyjne - kod CPV 45233142-6; CPV 45233141-9 | str. 241

1.7 Transport technologiczny materiałów budowlanych | str. 243

2 KNR AT-03 - Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie | str. 246

2.1 Cięcie i frezowanie nawierzchni - kod CPV 45233140-2 | str. 246

2.2 Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45233140-2 | str. 247

3 KNR AT-04 - Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome | str. 247

3.1 Wzmacnianie i regenaracja nawierzchni - kod CPV 45233142-6 | str. 247

3.2 Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych - kod CPV 45233142-6 | str. 249

4 KNNR 6 - Nawierzchnie na drogach i ulicach | str. 249

4.1 Roboty rozbiórkowe - kod CPV 45233140-2 | str. 249

4.2 Naprawy i regeneracja nawierzchni - kod CPV 45233142-6 | str. 252

4.3 Remonty cząstkowe nawierzchni - kod CPV 45233142-6 | str. 254

4.4 Roboty remontowe elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - kod CPV 45233221-4 | str. 256

4.5 Roboty naprawczo-konserwacyjne - kod CPV 45233142-6; CPV 45233141-9 | str. 258

5 KNNR-W 10 - Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (w zakresie robót naprawczo-konserwacyjnych elementów towarzyszących drogom) | str. 261

5.1 Remont przepustów z przyczółkami z darniny - wymiana żelbetowej rury przepustu | str. 261

5.2 Remont przepustów z przyczółkami z darniny - obsypanie przewodu i uformowanie nawierzchni z pospółki | str. 261

5.3 Wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów - kod CPV 45262640-9 | str. 262

5.4 Naprawa skarp rowów i nasypów przez darniowanie - kod CPV 45232452-5; 45233142-6 | str. 262

5.5 Remont bruków na skarpach o wys. do 4m (elementy kamienne i prefabrykowane nowe do 10%) przy zastosowaniu lądowego transportu technologicznego - kod CPV 45232452-5; 45233142-6 | str. 262

5.6 Remont bruków na dnie cieków i koronach nasypów (elementy kamienne i prefabrykowane nowe do 10%, przy zastosowaniu lądowego transportu technologicznego) - kod CPV 45232452-5; 45233142-6 | str. 263

5.7 Naprawa budowli siatkowo-kamiennych (uzupełnienie materiałami nowymi do 10%) | str. 263

6 KNR 15-01 - Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji (w zakresie rozbiórki i remontu elementów towarzyszących drogom) | str. 263

6.1 Roboty rozbiórkowe | str. 263

6.2 Roboty remontowe na skarpach i koronach budowli | str. 265

7 Roboty remontowe mostowe | str. 268

7.1 KNR 2-33 Rozebranie konstrukcji mostowych - kod CPV 45111100-9 | str. 268

7.2 KNR 2-33 Renowacja mostów - kod CPV 45221119-9 | str. 270

7.3 Naprawy i renowacje obiektów mostowych przy użyciu zapraw PCC - zaprawy Weber-Deitermann (bez kosztu rusztowań) - kod CPV 45221119-9 | str. 273

8 KNR 2-21 - Tereny zieleni - roboty przygotowawcze i pielęgnacyjne | str. 275

8.1 Oczyszczenie stawów i basenów | str. 275

8.2 Odmładzanie pojedynczych krzewów i żywopłotów | str. 275

8.3 Odmładzanie starszych drzew | str. 275

8.4 Opryskiwanie drzew i krzewów | str. 275

8.5 Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby i przesiewanie gleby | str. 276

8.6 Wykaszanie chwastów jednorocznych i samosiewów | str. 276

9 KSNR 6 - Nawierzchnie na drogach i ulicach | str. 276

9.1 Roboty rozbiórkowe - kod CPV 452331140-2 | str. 276

9.2 Utrwalanie i regeneracja nawierzchni - kod CPV 45233142-6 | str. 279

9.3 Remonty cząstkowe nawierzchni - kod CPV 45233142-6 | str. 281

9.4 Remonty elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu - kod CPV 45233221-4 | str. 284

9.5 Roboty naprawczo - konserwacyjne - kod CPV 45233142-6 | str. 285

10 KNR K-12 - Naprawa i ochrona powierzchniowa żelbetowych konstrukcji mostowych - system MC-Bauchemie - kod CPV 45221119-9 | str. 288

10.1 Przygotowanie powierzchni | str. 288

10.2 Reprofilacja ubytków w konstrukcjach mostów betonowych i żelbetowych | str. 289

10.3 Powłoki ochronne powierzchni betonowych | str. 293

10.4 Dylatacje, izolacje i nawierzchnie chodnikowe na mostach | str. 295

10.5 Iniekcje ciśnieniowe | str. 296

11 KNR 2-25 - rozdział 04 - budowle i urządzenia komunikacyjne - rozebranie (Urządzenia placu budowy) | str. 298

11.1 Nawierzchnie gruntowe, żwirowe i z żużla - rozebranie | str. 298

11.2 Nawierzchnie z płyt wielootworowych i pełnych - rozebranie | str. 298

11.3 Chodniki i ścieżki - rozebranie | str. 299

11.4 Schody i schodnie drewniane - rozebranie | str. 299

IV. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH | str. 301

1 REMONTY OBIEKTÓW DROGOWYCH | str. 301

BCORD.1.001 Uspokojenie ruchu na drodze powiatowej poprzez wykonanie ronda | str. 301

BCORD.1.002 Remont zatoki autobusowej | str. 302

BCORD.1.003 Remont pętli autobusowej o nawierzchni z brukowca | str. 302

BCORD.1.004 Wymiana nawierzchni placu z asfaltowej na kostkę betonową | str. 304

BCORD.1.005 Wymiana nawierzchni placu o nawierzchni asfaltowej na kostkę granitową | str. 304

BCORD.1.006 Wymiana nawierzchni placu z trylinki na kostkę betonową | str. 305

BCORD.1.007 Remont parkingu - wymiana nawierzchni z kruszywa na nawierzchnię z kostki betonowej | str. 306

BCORD.1.008 Remont parkingu - wymiana nawierzchni z płyt drogowych YOMB na nawierzchnię z kostki betonowej | str. 307

BCORD.1.009 Remont parkingu leśnego z terenem rekreacyjnym | str. 308

BCORD.1.010 Remont parkingu leśnego z terenem rekreacyjnym II | str. 310

BCORD.1.011 Przełożenie nawierzchni brukowej zabytkowego rynku | str. 313

BCORD.1.012 Modernizacja podwórza o nawierzchni gruntowej poprzez utwardzenie kostką betonową | str. 313

BCORD.1.013 Remont ciągu pieszo-rowerowego z wymianą nawierzchni na kostkę ,,starobruk'' | str. 314

BCORD.1.014 Remont chodnika z wymianą nawierzchni na granitową | str. 314

BCORD.1.015 Remont chodnika osiedlowego - wymiana płyt 50x50 cm na kostkę betonową | str. 315

BCORD.1.016 Remont chodnika - wymiana płyt betonowych na kostkę betonową | str. 316

BCORD.1.017 Remont chodnika - wymiana nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 | str. 317

BCORD.1.018 Remont chodnika - wymiana nawierzchni tłuczniowej na kostkę betonową | str. 317

BCORD.1.019 Remont chodnika - wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową | str. 318

BCORD.1.020 Wymiana nawierzchni schodów i podjazdu na skarpie osiedlowej - z płyt 35x35 na kostkę betonową | str. 319

BCORD.1.021 Przebudowa wewnętrznej drogi osiedlowej, betonowej | str. 320

BCORD.1.022 Remont drogi wewnętrznej i placu poprzez wykonanie nakładki z kostki betonowej | str. 321

BCORD.1.023 Modernizacja ulicy o nawierzchni z kostki kamiennej, z poszerzeniem | str. 322

BCORD.1.024 Modernizacja ulicy o nawierzchni gruntowej utwardzonej | str. 323

BCORD.1.025 Modernizacja drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej poprzez wykonanie nakładki bitumicznej | str. 324

BCORD.1.026 Modernizacja drogi gminnej o nawierzchni z brukowca poprzez wykonanie nakładki bitumicznej i wykonanie nowych chodników | str. 325

BCORD.1.027 Modernizacja ulicy z wykonaniem odwodnienia chłonnoodparowującego | str. 327

BCORD.1.028 Odwodnienie skrzyżowania systemem studni chłonnych | str. 328

BCORD.1.029 Przebudowa drogi z zarurowaniem rowu i przystosowaniem pobocza do ruchu pieszego | str. 329

BCORD.1.030 Przebudowa drogi z zarurowaniem rowu rurami perforowanymi i budową chodnika | str. 331

BCORD.1.031 Modernizacja drogi o nawierzchni asfaltowej z poszerzeniem | str. 332

BCORD.1.032 Przebudowa drogi powiatowej z poszerzeniem | str. 334

BCORD.1.033 Przebudowa drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej | str. 336

BCORD.1.034 Remont drogi gruntowej - utwardzenie gruzem | str. 337

BCORD.1.035 Remont drogi transportu rolnego o nawierzchni tłuczniowej | str. 338

BCORD.1.036 Remont drogi transportu rolnego z wykonaniem nakładki bitumicznej | str. 338

BCORD.1.037 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej | str. 339

BCORD.1.038 Rekonstrukcja istniejącej drogi leśnej, pożarowej | str. 340

BCORD.1.039 Przebudowa drogi leśnej, pożarowej | str. 340

BCORD.1.040 Przebudowa drogi leśnej w terenie pagórkowatym | str. 342

BCORD.1.041 Remont nawierzchni bitumicznej z frezowaniem na gł. 9 cm | str. 343

BCORD.1.042 Remont nawierzchni bitumicznej z frezowaniem na gł. 5 cm | str. 344

BCORD.1.043 Remont nawierzchni bitumicznej z wyrównaniem | str. 344

BCORD.1.044 Remont nawierzchni bitumicznej z wyrównaniem | str. 345

BCORD.1.045 Remont nawierzchni bitumicznej | str. 345

BCORD.1.046 Remont nawierzchni ze wzmocnieniem siatką stalową typ lekki | str. 346

BCORD.1.047 Remont nawierzchni ze wzmocnieniem siatką stalową typ ciężki | str. 347

BCORD.1.048 Remont nawierzchni asfaltowej ze wzmocnieniem geosiatką | str. 348

BCORD.1.049 Wymiana krawężnika przy remoncie nawierzchni asfaltowej | str. 348

BCORD.1.050 Wydzielenie miejsc parkingowych w pasie ulicy | str. 349

BCORD.1.051 Odbudowa przepustu śr. 800 mm w ciągu drogi wojewódzkiej | str. 350

BCORD.1.052 Odbudowa przepustu śr. 1200 mm w ciągu drogi gminnej | str. 351

BCORD.1.053 Wymiana przepustu śr. 600 mm w ciągu drogi leśnej | str. 351

BCORD.1.054 Wymiana przepustu śr. 1000 mm w ciągu drogi leśnej | str. 352

BCORD.1.055 Odbudowa rowów przydrożnych i usytuowanych w nich przepustów śr. 600mm | str. 353

BCORD.1.056 Wymiana rurociągów śr. 600 i 800 mm odprowadzających deszczówkę z rowów przydrożnych | str. 354

BCORD.1.057 Przebudowa kanału deszczowego śr. 1000mm | str. 355

BCORD.1.058 Odbudowa i ubezpieczenie rowu przydrożnego | str. 356

BCORD.1.059 Remont odwodnienia drogi wojewódzkiej | str. 357

BCORD.1.060 Remont skarpy na drodze krajowej | str. 358

BCORD.1.061 Remont skarpy umocnionej narzutem kamienny | str. 359

BCORD.1.062 Remont skarpy z umocnieniem murem kamiennym i płytami ażurowymi | str. 360

BCORD.1.063 Naprawa wyrw, umocnienie skarpy rzeki wzdłuż drogi | str. 361

BCORD.1.064 Regulacja, ubezpieczenie skarpy rzeki | str. 361

BCORD.1.065 Wzmocnienie wału przeciwpowodziowego | str. 362

BCORD.1.066 Uszczelnienie i modernizacja wału przeciwpowodziowego | str. 363

BCORD.1.067 Przebudowa wiaty przystankowej drewnianej | str. 365

BCORD.1.068 Przebudowa wiaty przystankowej - wymiana ceglano-żelbetowej na stalową przeszkloną | str. 366

2 REMONTY OBIEKTÓW MOSTOWYCH | str. 367

BCORD.2.001 Rozbiórka mostu tymczasowego | str. 367

BCORD.2.002 Remont mostu drewnianego | str. 368

BCORD.2.003 Naprawa i konserwacja mostu drewnianego | str. 369

BCORD.2.004 Remont mostu drogowego ze wzmocnieniem | str. 369

BCORD.2.005 Wzmocnienie mostu drogowego | str. 371

BCORD.2.006 Odbudowa mostu drogowego | str. 372

BCORD.2.007 Zabezpieczenie antykorozyjne stalowego ustroju nośnego mostu i balustrad | str. 373

V. MATERIAŁY INFORMACYJNE | str. 375

1. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano - montażowych dla inwestycji kubaturowych | str. 375

2. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji liniowych | str. 377

3. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej dla obiektów inżynierskich | str. 379

4. Wskaźniki dla usług związanych z budownictwem | str. 380

5. Orientacyjne mnożniki przeliczeniowe wartości dla regionu kraju i dla miast wojewódzkich | str. 381

6. Roczne wskaźniki cen towarów i usług w latach 1953-2013 (rok poprzedni - 100) | str. 382

7. Wskaźniki nakładów inwestycyjnych cen produkcji budowlano - montażowej w latach 1994 - 2014 | str. 383

8. Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których usunięcie pobiera się opłaty, oraz jednostkowe stawki tych opłat | str. 389

9. Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na składowisku | str. 391

10. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad | str. 394

11. Warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego | str. 396

12. Oznaczenia betonów stosowanych w budownictwie | str. 398

wydawca: Wolters Kluwer S.A.
seria: BISTYP Drogi
rok wydania: 2020 r. / kwartalnik
ilość stron: 464
format: A5
ISSN: 2080-007X.
okładka miękka