Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH 3 kwartał 2021

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 22
 • Producent: Wolters Kluwer SA
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 97,20 zł / szt.Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH 3 kwartał 2021

 

Publikacja zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych drogowych w poziomie cen średniokrajowych, które zostały opracowane na bazie normatywów z dostępnych na rynku katalogów z nakładami rzeczowymi: KNR; KNNR i innych oraz bazę obiektów modelowych inwestycyjnych i remontowych z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i zieleni drogowej. 

 

 

Katalog składa się z pięciu części, które odpowiednio zawierają:

1. ceny jednostkowe robót drogowych inwestycyjnych z zakresu robót drogowych, mostowych i zieleni drogowej sporządzone na podstawie katalogów z nakładami typu KNR, KNNR i norm zakładowych 

 

2. ceny obiektów inwestycyjnych drogowych – stanowiące obszerny zbiór różnego rodzaju obiektów modelowych z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i zieleni drogowej. 

 

3. ceny jednostkowe robót drogowych remontowych z zakresu robót drogowych, mostowych oraz zieleni drogowej sporządzone na podstawie katalogów z nakładami typu KNR, KNNR i norm zakładowych. 

 

4. ceny obiektów remontowych drogowych – stanowiące obszerny zbiór obiektów modelowych z zakresu remontu i modernizacji nawierzchni drogowych, przebudowy i modernizacji obiektów drogowych i mostowych. 

 

5. materiały informacyjne – zawierają przepisy prawne, dane statystyczne oraz różnego rodzaju wskaźniki dla wyliczenia wartości usług związanych z realizacją inwestycji drogowych np. wskaźniki procentowe dla obliczenia wartości dokumentacji projektowej, nadzorów autorskich, nadzorów inwestorskich itp. 

 

 

Szczegółowa zawartość publikacji w spisie treści.

 

 

ZASTOSOWANIE:

 •  

  do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych metodą uproszczoną

 •  

  weryfikacji wszystkich rodzajów wycen i kosztorysów budowlanych dotyczących inwestycji drogowych  

 •  

  do szacowania kosztów inwestycji drogowych na etapie planowania

 •  

  do szacowania kosztów robót drogowych związanych z remontami i modernizacją

 •  

  ustalenia szacunkowej wysokości nakładów finansowych na realizację inwestycji drogowych

 •  

  do wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych

 •  

  przy sporządzaniu planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego inwestycji drogowych lub remontu dróg

 •  

  do wyliczenia wartości przy ubieganiu się o środki z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych

 •  

  do wyliczenia wartości inwestycji przy ubieganiu się o kredyt bankowy

 •  

  przy sporządzaniu planów inwestycyjnych

 •  

  przy sporządzaniu harmonogramów rzeczowo-finansowych i finansowych realizacji inwestycji drogowych

 •  

  przy sporządzaniu analiz porównawczych dotyczących technologii realizacji robót drogowych lub ich poszczególnych elementów

 •  

  przy sporządzaniu opinii i analiz dotyczących zagadnień ekonomiki budownictwa i badań statystycznych dla budownictwa drogowego,

 •  

  przy rozliczaniu robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowych i mostowych

 •  

  do określenia wskaźników waloryzacyjnych na realizację inwestycji drogowych

 •  

  stanowi przydatne narzędzie w doradztwie finansowym dla inwestorów w zakresie planowanych inwestycji drogowych i mostowych jak też przy planowanych remontach obiektów lub ich części.

 

 

PRZEZNACZONY JEST DLA:

 •  

  inwestorów zamówień publicznych i poza zamówieniami publicznymi

 •  

  dysponentów środków publicznych

 •  

  kredytobiorców i kredytodawców (banki)

 •  

  projektantów

 •  

  wykonawców robót budowlanych

 •  

  biegłych 

 •  

  rzeczoznawców majątkowych i kosztorysowych

 •  

  urzędników

 •  

  deweloperów

 •  

  spółdzielni mieszkaniowych

 •  

  wspólnot mieszkaniowych

 •  

  administratorów i zarządców

 •  

  ośrodków doradztwa finansowego w zakresie opłacalności realizacji inwestycji 

 •  

  pozostałych uczestników rynku budowlanego

 

 

ZALETY:

 •  

  zawiera ceny jednostkowe ze wszystkich dostępnych na rynku katalogów KNR i innych obejmujących swoim zakresem roboty drogowe,

 •  

  ceny inwestycyjne i remontowe oraz ceny obiektów inwestycyjnych i remontowych drogowych znajdują się w jednym katalogu,

 •  

  na podstawie danych znajdujących się w jednym katalogu można wycenić całość robót dotyczących inwestycji drogowych w fazie przedprojektowej i na każdym etapie inwestycji,

 •  

  razem z robotami drogowymi w katalogu występują roboty związane z zielenią drogową i jej pielęgnacją w okresie gwarancyjnym.

 •  

  ciągły rozwój publikacji o roboty i obiekty modelowe znacznie rozszerzający zakres publikacji 


wydawca: Wolters Kluwer S.A.
seria: BISTYP Drogi
rok wydania: 2021 r. / kwartalnik
format: A5
ISSN: 2080-007X.
okładka miękka