Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH 3 kwartał 2023

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1211
 • Producent: Wolters Kluwer SA
 • Dostępność: jest na stanie

 • Historia ceny
  Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 257,00 zł brutto
 • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 282,00 zł / szt.

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH
3 kwartał 2023

Publikacja zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych w poziomie cen średniokrajowych rynkowych, które zostały opracowane na bazie normatywów z dostępnych na rynku katalogów z nakładami rzeczowymi: KNR; KNNR i innych oraz bazę obiektów modelowych inwestycyjnych, które prezentowane są tematycznie ułożonych działach w zależności od rodzaju budownictwa jakich dotyczą.
Baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen inwestycji i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.

Katalog składa się z trzech części, które odpowiednio zawierają:

1. ceny jednostkowe robót (na różnym poziomie scalenia) z zakresu robót budowlanych branży:

 • ogólnobudowlanej (roboty pomiarowe, przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, roboty budowlane związane z wznoszeniem obiektów budowlanych i prace wykończeniowe w różnych technologiach wykonawstwa)
 • sanitarnej i instalacje wod.-kan., c.o., gaz., wentylacja
 • elektrycznej (instalacje wewnętrzne, linie i przyłącza energetyczne)
 • inżynieryjnej i sanitarnej (sieci zewnętrzne w różnych technologiach wykonawstwa) oraz sieci energetyczne

2. ceny obiektów - stanowiące obszerny zbiór obiektów modelowych z zakresu budownictwa: ogólnego, mieszkaniowego, przemysłowego, rolniczego, obiekty garażowe i zaplecza motoryzacji, obiekty sportowe, różnego rodzaju ogrodzenia oraz obiekty sanitarne i obiekty elektryczno-energetyczne. Ceny obiektów modelowych w podziale na elementy robót są szczególnie przydatne przy szacowaniu kosztów inwestycji, sporządzaniu Zbiorczych Zestawień Kosztów (ZZK) oraz Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI)

3. materiały informacyjne - zawierają przepisy prawne, dane statystyczne oraz różnego rodzaju wskaźniki dla wyliczenia wartości usług związanych z realizacją inwestycji budowlanych np. wskaźniki procentowe dla obliczenia wartości dokumentacji projektowej, nadzorów autorskich, nadzorów inwestorskich, dane do szacowania zużycia obiektów budowlanych i ich elementów itp.

ZASTOSOWANIE:

 • do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych metodą uproszczoną
 • jako podstawa do weryfikacji wszystkich rodzajów wycen i kosztorysów budowlanych
 • do szacowania kosztów inwestycji budowlanych na etapie jej planowania
 • ustalenia szacunkowej wysokości nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • do wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych
 • przy sporządzaniu wartości kosztorysowej inwestycji WKI w zamówieniach publicznych i poza sektorem zamówień publicznych (zawartość katalogu pozwala na wyliczenie WKI w siedmiu grupach kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi)
 • przy sporządzaniu planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego
 • do wyliczenia wartości inwestycji przy ubieganiu się o środki z budżetu państwa na realizację inwestycji
 • do wyliczenia wartości inwestycji przy ubieganiu się o kredyt bankowy
 • przy sporządzaniu planów inwestycyjnych
 • przy sporządzaniu harmonogramów rzeczowo-finansowych i finansowych realizacji inwestycji
 • przy sporządzaniu przez rzeczoznawców wycen nieruchomości metodą odtworzeniową
 • przy szacowaniu szkód majątkowych
 • przy sporządzaniu analiz porównawczych dotyczących technologii realizacji obiektów budowlanych lub ich poszczególnych elementów
 • przy sporządzaniu opinii i analiz dotyczących zagadnień ekonomiki budownictwa i badań statystycznych
 • negocjacji cen w postępowaniu bez przetargowym
 • przy rozliczaniu robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji
 • do określenia wskaźników waloryzacyjnych na realizację inwestycji

PRZEZNACZONY JEST DLA:

 • inwestorów zamówień publicznych i poza zamówieniami publicznymi
 • dysponentów środków publicznych
 • kredytobiorców i kredytodawców (banki)
 • projektantów
 • wykonawców robót budowlanych
 • ubezpieczycieli
 • biegłych
 • rzeczoznawców majątkowych i kosztorysowych
 • urzędników
 • deweloperów
 • spółdzielni mieszkaniowych
 • wspólnot mieszkaniowych
 • administratorów nieruchomości
 • ośrodków doradztwa finansowego w zakresie opłacalności realizacji inwestycji
 • pozostałych uczestników rynku budowlanego

ZALETY:

 • bardzo szeroki zasób cen jednostkowych dotyczących pełnego zakresu robót budowlanych we wszystkich branżach w jednym wydawnictwie
 • na podstawie danych zawartych w jednym katalogu można dokonać pełnej wyceny wartości kosztorysowej inwestycji WKI w 7-u grupach kosztów zgodnie za aktualnymi przepisami prawnymi,
 • pełna baza danych do kosztorysowania uproszczonego łącznie z przepisami prawnymi koniecznymi do wyliczenia całkowitej wartości robót.
 • katalog daje możliwość wyboru technologii wykonania robót ze względu na wyceny poszczególnych elementów robót i obiektów w różnych technologiach
 • zawiera ceny robót w najnowszych technologiach stosowanych w budownictwie
 • łatwy i przystępny sposób prezentacji danych do wykorzystania.
 • ciągły rozwój publikacji szczególnie o roboty i obiekty realizowane w nowych technologiach robót budowlanych

Spis treści:

INFORMACJE PODSTAWOWE

BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH

DANE SZCZEGÓŁOWE (NA 3 KW. 2023 R.)

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH

1 Roboty ziemne

1.1 Roboty przygotowawcze - kod CPV 45100000-8

1.2 Roboty ziemne zmechanizowane - kod CPV 45111200-0

1.3 Ręczne roboty ziemne - kod CPV 45111200-0

1.4 Roboty o charakterze branżowym - kod CPV 45111200-0

1.5 Roboty wykończeniowe i towarzyszące- kod CPV 45111200-0

1.6 Odwodnienie wykopów- kod CPV 45111240-2

1.7 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych- kod CPV 45112200-0

1.8 Wykopy w umocnieniach systemu "PODLASIE" - KNR AT-11 - Kod CPV 45111200-0

1.9 Geosyntetyki w robotach ziemnych - kod CPV 45111200-0

1.10 Ścianki szczelne stalowe z grodzic G-62 - kod CPV 45262210-6

2 Roboty budowlane

2.1 Konstrukcje murowe z cegieł, bloczków i pustaków - kod CPV 45262500-6; 45262520-2

2.2 Konstrukcje murowe w technologii YTONG - kod CPV 45262500-6; 45262520- 2

2.3 Konstrukcje murowe w technologii POROTHERM - kod CPV 45262500-6; 45262520-2

2.4 Konstrukcje murowe w technologii SILKA (KNR 9-01; KNR K-02; KNR K-28) - kod CPV 45262500-6; 45262520-2

2.5 Konstrukcje murowe w technologii MUROTHERM (KNR AT - 34) - kod CPV 45262500-6; 45262520-2

2.6 Roboty murowe systemu H + H - KNR 9-17 - kod CPV 45262500-6; 45262520-2

2.7 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne - kod CPV 45262300-4

2.8 Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych (bez kosztu prefabrykatów) - kod CPV 45262800-4

2.9 Fundamenty specjalne z pali wierconych - kod CPV 45262300-4; 45262426-3

2.10 Pokrycia dachowe - kod CPV 45261210-9; 45261300-7

2.11 Konstrukcje drewniane - kod CPV 45261100-5; 45422000-1

2.12 Izolacje - kod CPV 45260000-7; 45320000-6; 45321000-3

2.13 Tynki i okładziny wewnętrzne - kod CPV 45410000-4

2.14 Tynki i okładziny zewnętrzne - kod CPV 45410000-4; 45262650-2

2.15 Tynki cienkowarstwowe (system ATLAS; BAUMIT; KREISEL; DRYVIT; CEKOL; CERESIT; STO) - kod CPV 45410000-4

2.16 Stolarka - kod CPV 45422100-2; 45420000-7; 45421000-4

2.17 Podłogi i posadzki - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5

2.18 Rusztowania - Kod CPV 45262100-2

2.19 Szklenie - kod CPV 45441000-0

2.20 Malowanie - kod CPV 45442100-8

2.21 Mieszanki betonowe - kod CPV 45262300-4

2.22 Ogrodzenia - kod CPV 45342000-6

2.23 Ślusarka okienna i drzwiowa z elementów stalowych - kod CPV 45421140-7; 45421150-0

2.24 Ślusarka - aluminium - kod CPV 45421100-5

2.25 Roboty kamieniarskie (bez kosztu elementów kamiennych) - kod CPV 45262510-9; 45262510-6

2.26 Docieplenia ścian budynków mieszkalnych (system BOLIX; DRYVIT; ATLAS; CERESIT; TERRANOVA) - kod CPV 45321000-3; 45443000-4

2.28 Lekka obudowa ścian i dachów z płyt warstwowych i blach - kod CPV 45262400-5

2.29 KNR AT-08 - Zabezpieczenia przed graffiti - kod CPV 45320000-6; 45442300- 0

2.30 KNR AT-12 - Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarg Nida Gips - kod CPV 45421000-4

2.31 KNR AT-17 - Wiercenie, cięcie i frezowanie techniką diamentową - kod CPV 45262300-4; 45262511-6

2.32 KNR AT-41 - Posadzki przemysłowe z cementowych zapraw samopoziomujących Weber DEITERMAN - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5

2.33 KNR AT-42 - Okładziny ceramiczne w technologii Weber Deiterman - kod CPV 45431200-9

2.34 KNR AT-43 - Systemy suchej zabudowy w technologii RIGIPS - kod CPV 45421000-4

2.35 KNR 9-02 - Ocieplenie ścian i stropów w systemie ECOROCK - Kod CPV 45321000-3

2.36 KNR 9-07 - Roboty budowlane i geotechniczne z Leca Keramzytu - kod CPV 45262300-4

2.37 KNR 9-14 - Pokrycia dachów z użyciem pap "ICOPAL" typu Szybki Syntan SBS aktywowanych termicznie - Kod CPV 45261210-9

2.38 KNR 9-15 Roboty izolacyjne w systemie "Bezpieczny fundament ICOPAL" - Kod CPV 45260000-7; 45320000-6

2.39 KNR AT-44 - Stropy w technologii KONBET - Kod CPV 4526300-4

2.40 KNR K-31 - Roboty budowlane w technologii ATLAS - Kod CPV 45262500-6; 45262520-2

2.41 KNR K-32 - Okładziny z płytek ceramicznych, gresowych i z kamienia naturalnego w technologii ATLAS - Kod CPV 45431200-9; 45432100-5; 45260000-7; 45321000-3

2.42 KNR AT-33 - Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMAN - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5

2.43 KNR K-24 - Roboty wykończeniowe, murarskie i izolacje w technologii Kreisel - Kod CPV 45262500-6; 45262520-2

2.44 KNR K-05 - Krycie dachów w systemie BRAAS (wyd. III 2012 r.) - kod CPV 45260000-1

2.45 KNR K-06 - Okna dachowe i pozostałe produkty FAKRO - (wyd. II 2012 r.) - kod CPV 45420000-7; 45421000-4; 45421132-8

2.46 KNR K-49 - Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX - Kod CPV 45262500-6; 45262520-2

2.47 KNR AT-45 - Systemy kominowe SCHEIDEL (Athenasoft wyd. I 2014r.)

2.48 KNR W-01 - Cementowe podkłady i posadzki w technologii WEBER (Saint- Gobain wyd. I, 2013 r.) - kod CPV 45262800-4; 454300000; 45432100-5

3 Konstrukcje metalowe

3.1 Konstrukcje metalowe - KNR 2-05 - kod CPV 45223100-7; 45262400-5; 45421100-5

3.2 Konstrukcje metalowe - KNNR 7 (bez kosztów konstrukcji) - kod CPV 45223100-7; 45421100-5; 45262650-2; 45441000-0

4 Instalacje sanitarne wewnętrzne

4.1 Instalacje wodociągowe z rur stalowych - kod CPV 45330000-9

4.2 Instalacje wodociągowe z rur PVC - klejonych - kod CPV 45330000-9

4.3 Instalacje wodociągowe z rur polipropylenowych - kod CPV 45330000-9

4.4 Instalacje wodociągowe z rur miedzianych - kod CPV 45330000-9

4.5 Instalacje kanalizacyjne - kod CPV 45330000-9

4.6 Instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych - kod CPV 45331100-7

4.7 Instalacje centralnego ogrzewania z rur miedzianych - kod CPV 45331100-7

4.8 Instalacje gazowe z rur stalowych - kod CPV 45330000-9

4.9 Instalacje gazowe z rur miedzianych - kod CPV 45330000-9

4.10 Izolacje termoizolacyjne rurociągów - kod CPV 45320000-6

4.11 Instalacje wentylacji - kod CPV 45331210-1

4.12 Izolacje przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - kod CPV 45320000-6

5 Instalacje elektryczne wewnętrzne

5.1 Wypusty oświetleniowe, gniazd wtykowych i sygnalizacyjne - kod CPV 45311000-0; 45311100-1

5.2 Linie zasilające instalacje - kod CPV 45311100-1

5.3 Montaż aparatów, tablic, i rozdzielnic elektrycznych(bez kosztu aparatów, tablic elektrycznych i rozdzielnic) - kod CPV 45315700-5; 45317300-5

5.4 Pomiary elektroenergetyczne - kod CPV 45310000-0

5.5 Instalacje odgromowe i uziemiające - kod CPV 45312310-3; 45312311-0

5.6 Przyłącza napowietrzne - kod CPV 45323210-7

5.7 Instalacja antywłamaniowa i monitoringu wizyjnego - kod CPV 45312200-9

5.8 Instalacje sygnalizacji pożaru POLON ALFA 4900 - kod CPV 45312100-8; 45312200-8

5.9 System wczesnego wykrywania pożaru VESDA oraz system gaszenia pożaru gazem obojętnym - kod CPV 45312100-8; 45312200-8

5.10 Dźwiekowy system ostrzegawczy - kod CPV 45312200-9

5.11 Sieć teleinformatyczna 5E kategorii - kod CPV 45314310-7

5.12 Montaż instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych - KNR-W 5-08 - kod CPV 45312310-3; 45312311-0

6 Instalacje elektryczne w budownictwie wiejskim

6.1 Przyłącza i przerzuty oraz podłaczenia wykonywane przewodem YADYn - kod CPV 45311010-0; 45323210-7

6.2 Konstrukcje wsporcze dla przyłączy i przerzutów - kod CPV 45311000-0

6.3 Złącza trójfazowe - kod CPV 45311000-0

6.4 Tablice bezpiecznikowe i wyłącznikowe - 45315700-5; 45317300-5

6.5 Linie instalacyjne - Kod CPV 45311000-1

6.6 Wpusty oświetleniowe - kod CPV 45311100-0; 45311100-1

6.7 Oprawy oświetleniowe - kod CPV 45311200-2

6.8 Montaż instalacji odgromowych - kod CPV 45312310-3; 45312311-0

7 Zieleń

7.1 Trawniki - kod CPV 45112710-5

7.2 Sadzenie drzew i krzewów - kod CPV 45112710-5

8 Zagospodarowanie terenu

8.1 Wyposażenie placu zabaw - kod CPV 45112723-9

8.2 Ławki parkowe i ogrodowe - kod CPV 45112723-9

8.3 Urządzenia sportowe - kod CPV 45112723-9

8.4 Urządzenia komunalne - kod CPV 45112723-9

9 Linie energetyczne

9.1 Linie oświetlenia zewnętrznego - kod CPV 45316110-9

9.2 Linie kablowe energetyczne do 1kV - kod CPV 45232210-7

9.3 Linie kablowe sygnalizacyjne - kod CPV 45232210-7

9.4 Typowe złącza kablowe i napowietrzne - kod CPV 45232210-7

9.5 Linie napowietrzne - kod CPV 45232210-7

9.6 Linie optotelekomunikacyjne - kod CPV 45232320-1

9.7 Przepusty - kod CPV 45232310-8

9.8 Linie kablowe NN - kod CPV 45232310-7

9.9 Linia kablowa SN - kod CPV 45232310-7

10 Sieci wodociągowe zewnętrzne

10.1 Sieci wodociągowe w wykopach umocnionych - kod CPV 45231300-8; 45232100-3

10.2 Sieci wodociągowe w wykopach nieumocnionych - kod CPV 45231300-8; 45232100-3

10.3 Przyłącza wodociągowe - kod CPV 45231300-8; 45232100-3

10.4 Zasuwy - kod CPV 45231300-8

10.5 Hydranty podziemne i naziemne - kod CPV45231300-8

10.6 Studnie wiercone - kod CPV 45231300-8; 45232100-3

11 Sieci kanalizacyjne zewnętrzne

11.1 Sieci kanalizacyjne w wykopach umocnionych - kod CPV 45231300-8

11.2 Sieci kanalizacyjne w wykopach nieumocnionych - kod CPV 45231300-8

11.3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych - kod CPV 45231300-8

11.4 Studzienki rewizyjne z polipropylenu, polietylenu lub kamionkowe - kod CPV 45231300-8

11.5 Przyłącza kanalizacyjne - kod CPV 45231300-8

12 Sieci cieplne

12.1 Sieci cieplne z rur preizolowanych - kod CPV 45232140-5; 45232141-2

13 Sieci gazociągowe

13.1 Sieć gazociągowa niskiego ciśnienia z rur stalowych - kod CPV 45231220-3

13.2 Sieć gazociągowa średniego ciśnienia z rur PE - kod CPV 45231220-3

13.3 Sieć gazociągowa wysokiego ciśnienia - kod CPV 45231220-3

14 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne.

14.1 Drenowanie - kod CPV 45232452-5

14.2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262300-4

14.3 Konstrukcje kamienne, podsypki i krawężniki - kod CPV 45232452-5

14.4 Zabudowa biologiczna - kod CPV 45244000-9

14.5 Zagospodarowanie pomelioracyjne łąk i pastwisk oraz ogrodzenia - kod CPV 45112710-5

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

1. BUDOWNICTWO OGÓLNE

BCOI.1.001 Budynek socjalno-biurowy 3-kondygnacyjny, podpiwniczony

BCOI.1.002 Budynek socjalno-warsztatowy, 2-kondygnacyjny

BCOI.1.003 Budynek socjalny w bazie transportu

BCOI.1.004 Budynek administracyjno-biurowy (Bank)

BCOI.1.005 Budynek administracyjny

BCOI.1.006 Budynek administracyjny z bankiem na parterze

BCOI.1.007 Budynek biurowo - usługowy 10 kondygnacji + piwnice

BCOI.1.008 Pawilon biurowy

BCOI.1.009 Urząd Gminy

BCOI.1.010 Budynek biurowo - handlowy

BCOI.1.011 Budynek administracyjno-biurowy z salonem mebli

BCOI.1.012 Kompleks handlowo - magazynowy (bez kosztu maszyn, urządzeń i wyposażenia)

BCOI.1.013 Budynek magazynowy z biurami

BCOI.1.014 Centrum handlowe - supermarket

BCOI.1.015 Hurtownia z budynkiem biurowym

BCOI.1.016 Pawilon handlowy

BCOI.1.017 Pawilon wystawowo - handlowy

BCOI.1.018 Szkoła gminna z salą gimnastyczną - budynek dydaktyczny

BCOI.1.018 Szkoła gminna z salą gimnastyczną - budynek sali gimnastycznej

BCOI.1.019 Sala gimnastyczna przy Liceum Ogólnokształcącym

BCOI.1.020 Sala gimnastyczna z trybunami na 130 osób

BCOI.1.021 Sala gimnastyczna z trybunami na 410 osób

BCOI.1.022 Sala gimnastyczna bez trybun dla widowni

BCOI.1.023 Gminny Ośrodek Zdrowia (dla 5,5 tys. mieszkańców)

BCOI.1.024 Dom kultury z salą widowiskową na 75 miejsc

BCOI.1.025 Klub - czytelnia dla 75 osób

BCOI.1.026 Biblioteka publiczna dla 5 tysięcy mieszkańców

BCOI.1.027 Pawilon księgarski o powierzchni użytkowej 100 m2

BCOI.1.028 Kino na 400 miejsc

BCOI.1.029 Pływalnia otwarta o wymiarach15x25 m i brodzik 10x15 m

BCOI.1.030 Basen w obiektach krytych o wym. 12,5x25,0 m, głęb. 1,0-3,5m

BCOI.1.031 Basen kąpieliskowy o wymiarach 25x15 m z pomostami stalowymi rozbieralnymi

BCOI.1.032 Kryta pływalnia z niecką o wym. 25,0x12,5x0,9 - 1,6 m.

BCOI.1.033 Pawilon stołówki na 250 obiadów

BCOI.1.034 Pawilon - świetlica dla 100-200 osób

BCOI.1.035 Pawilon sanitarno-higieniczny dla 100 osób

BCOI.1.036 Pawilon recepcyjno-gospodarczy

BCOI.1.037 Pawilon wczasowy dla 12-18 osób

BCOI.1.038 Pensjonat na 50 miejsc

BCOI.1.039 Hotel robotniczy na 50-80 miejsc

BCOI.1.040 Hotel z salą konferencyjną

BCOI.1.041 Dom wczasowy dla 150-200 osób

BCOI.1.042 Motel z częścią gastronomiczną

BCOI.1.043 Budynek kościoła

BCOI.1.044 Przedszkole integracyjne

BCOI.1.045 Świetlica wiejska

BCOI.1.046 Świetlica wiejska z infrastrukturą techniczną

BCOI.1.047 Amfiteatr na 2000 - 2500 miejsc siedzących

BCOI.1.048 Boisko piłkarskie 105,00 x 68,00 m z odwodnieniem

BCOI.1.049 Boisko piłkarskie 105,00 x 68,00 m z nawodnieniem

BCOI.1.050 Bieżnia lekkoatletyczna 6 torowa z nawierzchnia syntetyczną Condipur SP

BCOI.1.051 Bieżnia lekkoatletyczna 6 torowa z nawierzchnia syntetyczną Condipur SW

BCOI.1.052 Bieżnia lekkoatletyczna 6 torowa z nawierzchnia syntetyczną Condipur M

BCOI.1.053 Ścieżka rowerowa z asfaltobetonu

BCOI.1.054 Ścieżka rowerowa z asfaltobetonu i nawierzchni akrylowej

BCOI.1.055 Boisko do piłki nożnej z trawy sztucznej ITALGREEN 20S

BCOI.1.056 Boisko do piłki nożnej z trawy sztucznej ITALGREEN 32 FLA

BCOI.1.057 Boisko do piłki nożnej z trawy sztucznej ITALGREEN 65 STADIUM PRO

BCOI.1.058 Boisko do koszykówki, nawierzchnia akryl NOVA

BCOI.1.059 Boisko do koszykówki, nawierzchnia CONDIPUR SP

BCOI.1.060 Lodowisko rekreacyjne, demontowalne o wym. 20 x 30 m - 600 m2 - budowa i dostawa

BCOI.1.061 Przychodnia rodzinna z apteką

BCOI.1.062 Wiata wielofunkcyjna o konstrukcji drewnianej

BCOI.1.063 Scena z zadaszeniem o konstrukcji stalowej

BCOI.1.064 Szkolny plac zabaw o nawierzchni syntetycznej z wyposażeniem

BCOI.1.065 Budynek biblioteki szkolnej

BCOI.1.066 Dom Weselny z częścią hotelową

BCOI.1.067 Ośrodek Zdrowia

BCOI.1.068 Budynek spotkań wiejskich

BCOI.1.069 Budynek z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne

BCOI.1.070 Szpital - Oddział Leczniczo-Opiekuńczy

BCOI.1.071 Budynek administracyjny Urzędu Gminy

BCOI.1.072 Budynek biurowy Zakładu Oczyszczania Miasta

BCOI.1.073 Plac zabaw i plac rekreacyjny na terenie osiedla mieszkaniowego

BCOI.1.074 Budynek Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji

BCOI.1.075 Budowa zespołu 3 pawilonów handlowych wraz z zadaszeniem

BCOI.1.076 Żłobek

BCOI.1.077 Hotel z 64 pokojami, restauracją i salą konferencyjną

2. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BCOI.2.001 Budynek mieszkalny - 3 kondygnacje, podpiwniczony

BCOI.2.002 Budynek mieszkalny - 3 kondygnacje, 18 mieszkań, wykończenie "pod klucz

BCOI.2.003 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje

BCOI.2.004 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje, 8 lokali mieszkalnych, pełne wykończenie

BCOI.2.005 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje, 40 lokali mieszkalnych, pełne wykończenie

BCOI.2.006 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje, 40 lokali mieszkalnych, system deweloperski

BCOI.2.007 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje, 24 lokale mieszkalne, budynek częściowo podpiwniczony, wykończenie "pod klucz"

BCOI.2.008 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje, 24 lokale mieszkalne, budynek częściowo podpiwniczony, stan deweloperski

BCOI.2.009 Budynek mieszkalny - 5 kondygnacji z garażami

BCOI.2.010 Budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony z garażami, V kondygnacji z windą, system deweloperski

BCOI.2.011 Budynek mieszkalny - 4 kondygnacje podpiwniczony (TBS), 48 mieszkań.

BCOI.2.012 Budynek mieszkalny wielorodzinny - 4 kondygnacje z garażem podziemnym, pełne wykończenie

BCOI.2.013 Budynek mieszkalny wielorodzinny - 4 kondygnacje z garażem podziemnym, system deweloperski

BCOI.2.014 Budynek mieszkalny - 6 kondygnacji, 20 mieszkań

BCOI.2.015 Budynek mieszkalny - 6 kondygnacji, 40 mieszkań

BCOI.2.016 Budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, 4 kondygnacje, 22 mieszkania

BCOI.2.017 Kamienica - budynek mieszkalny z lokalami użytkowymi na parterze

BCOI.2.018 Budynek mieszkalny - 10 kondygnacji, 30 mieszkań

BCOI.2.019 Budynek mieszkalny - 10 kondygnacji, 76 mieszkań

BCOI.2.020 Budynek mieszkalny - 12 kondygnacji

BCOI.2.021 Budynek mieszkalny - 13 kondygnacji, 48 mieszkań

BCOI.2.022 Budynek mieszkalny - 13 kondygnacji, 102 mieszkania

BCOI.2.023 Budynki mieszkalne - 13 kondygnacji, 207 mieszkań

BCOI.2.024 Segment budynku szeregowego mieszkalnego, jednorodzinnego

BCOI.2.025 Budynek mieszkalny - rezydencja

BCOI.2.026 Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący

BCOI.2.027 Budynek mieszkalny jednorodzinny

BCOI.2.028 Budynek mieszkalny - jednokondygnacyjny z barem

BCOI.2.029 Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący

BCOI.2.030 Dom jednorodzinny parterowy - częściowo podpiwniczony

BCOI.2.031 Budynek mieszkalny - 5 kondygnacji - stropy drewniane

BCOI.2.032 Budynek mieszkalny -3 kondygnacje - stropy drewniane

BCOI.2.033 Budynek mieszkalny - konstrukcja drewniana - 2 kondygnacyjny

BCOI.2.034 Dom w technologii kanadyjskiej

BCOI.2.035 Dom energooszczędny i ekologiczny

BCOI.2.036 Budynek jednorodzinny wolnostojący DOROTKA - technologia YTONG

BCOI.2.037 Budynek jednorodzinny wolnostojący DOROTKA - technologia POROTHERM

BCOI.2.038 Budynek jednorodzinny wolnostojący DOROTKA - technologia ścian dwuwarstwowych

BCOI.2.039 Budynek jednorodzinny wolnostojący DOROTKA - technologia ścian trójwarstwowych

BCOI.2.040 Budynek jednorodzinny wolnostojący z bali drewnianych

BCOI.2.041 Budynek jednorodzinny wolnostojący z garażem (stan surowy otwarty)

BCOI.2.042 Budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią biurową

BCOI.2.043 Budynek mieszkalny jednorodzinny z 2 lokalami mieszkalnymi

3. BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I OBIEKTY TOWARZYSZĄCE

BCOI.3.001 Ciepłownia grzewczo-technologiczna o wydajności 5 Gcal/h

BCOI.3.002 Ciepłownia grzewczo-technologiczna o wydajności 10 Gcal/h

BCOI.3.003 Budynek główny ciepłowni o wydajności 48 Gcal/h

BCOI.3.004 Budynek główny ciepłowni o wydajności 81 Gcal/h

BCOI.3.005 Kotłownia gazowa- dla budynku hotelowego

BCOI.3.006 Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 1MW

BCOI.3.007 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 2MW

BCOI.3.008 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 3MW

BCOI.3.009 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 4MW

BCOI.3.010 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa olejowa (LFO) 5MW

BCOI.3.011 Kotłownia kontenerowa gazowa 1MW

BCOI.3.012 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa 2MW

BCOI.3.013 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa 3 MW

BCOI.3.014 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa 4 MW

BCOI.3.015 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa 5 MW

BCOI.3.016 Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 1 MW

BCOI.3.017 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 2 MW

BCOI.3.018 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 3 MW

BCOI.3.019 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 4 MW

BCOI.3.020 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa gazowa-olejowa 5 MW

BCOI.3.021 Kotłownia kontenerowa modułowa olejowa (LFO) 2x1 MW

BCOI.3.022 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa modułowa olejowa (LFO) 2x2 MW

BCOI.3.023 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa modułowa olejowa (LFO) 2x3 MW

BCOI.3.024 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa modułowa olejowa (LFO) 2x4 MW

BCOI.3.025 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa modułowa olejowa (LFO) 2x5 MW

BCOI.3.026 Kotłownia kontenerowa modułowa gazowa 2x1 MW

BCOI.3.027 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa modułowa gazowa 2x2 MW

BCOI.3.028 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa modułowa gazowa 2x3 MW

BCOI.3.029 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa modułowa gazowa 2x4 MW

BCOI.3.030 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa modułowa gazowa 2x5 MW

BCOI.3.031 Kotłownia kontenerowa modułowa gazowo-olejowa 2x1 MW

BCOI.3.032 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa modułowa gazowo-olejowa 2x2 MW

BCOI.3.033 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa modułowa gazowo-olejowa 2x3 MW

BCOI.3.034 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa modułowa gazowo-olejowa 2x4 MW

BCOI.3.035 Jw. lecz - Kotłownia kontenerowa modułowa gazowo-olejowa 2x5 MW

BCOI.3.036 Stacje przygotowania ciepłej wody użytkowej 0,2 MW

BCOI.3.037 Stacje przygotowania ciepłej wody użytkowej 0,5 MW

BCOI.3.038 Stacje przygotowania ciepłej wody użytkowej 1,0 MW

BCOI.3.039 Stacje przygotowania ciepłej wody użytkowej 1,5 MW

BCOI.3.040 Stacje przygotowania ciepłej wody użytkowej 2,0 MW

BCOI.3.041 Stacje przygotowania ciepłej wody użytkowej 2,5 MW

BCOI.3.042 Stacje przygotowania ciepłej wody użytkowej 3,0 MW

BCOI.3.043 Zbiorniki magazynowe oleju 10 m3

BCOI.3.044 Zbiorniki magazynowe oleju 15 m3

BCOI.3.045 Zbiorniki magazynowe oleju 25 m3

BCOI.3.046 Zbiorniki magazynowe oleju 50 m3

BCOI.3.047 Zbiorniki magazynowe oleju 75 m3

BCOI.3.048 Zbiorniki magazynowe oleju 100 m3

BCOI.3.049 Budynek pompowni i rozdzielni

BCOI.3.050 Zajezdnia lokomotyw

BCOI.3.051 Estakada nawęglania

BCOI.3.052 Estakada odżużlania

BCOI.3.053 Estakada stalowa pod przewody C.O.

BCOI.3.054 Skład żużla

BCOI.3.055 Basen przeciwpożarowy

BCOI.3.056 Komin stalowy o śred. 37,70 cm, h = 12,00 m

BCOI.3.057 Komin stalowy o śred. 37,70 cm, h = 12,00 m

BCOI.3.058 Komin stalowy o śred. 48,00 cm, h = 20,00 m

BCOI.3.059 Komin stalowy o śred. 48,00 cm, h = 20,00 m

BCOI.3.060 Komin stalowy o śred. 110,00 cm, h = 45,00 m

BCOI.3.061 Komin stalowy o śred. 110,00 cm, h = 45,00 m

BCOI.3.062 Komin murowany jednoprzewodowy z cegły o wym. 1,22x1,22 m, H = 12,0 m

BCOI.3.063 Komin murowany jednoprzewodowy z cegły o wym. 1,87x1,87 m, H = 18,0 m

BCOI.3.064 Komin murowany jednoprzewodowy z cegły o wym. 2,26x2,13 m, H = 24,0 m

BCOI.3.065 Komin murowany dwuprzewodowy z cegły o wym. 2,26x1,61 m, H = 18,0 m

BCOI.3.066 Portiernia z wagą i pomieszczeniami dla centrali telefonicznej

BCOI.3.067 Portiernia murowana

BCOI.3.068 Portiernia w lekkiej obudowie

BCOI.3.069 Portiernia drewniana

BCOI.3.070 Wiata z prefabrykowanych elementów żelbetowych

BCOI.3.071 Wiata o konstrukcji stalowej.

BCOI.3.072 Wiata stalowa z rampami zadaszonymi

BCOI.3.073 Wiata na sprzęt

BCOI.3.074 Wiata magazynowa stalowa

BCOI.3.075 Stacja trafo, garaż, strażnica O.S.P.

BCOI.3.076 Remiza O.S.P.

BCOI.3.077 Warsztat mechaniki pojazdowej

BCOI.3.078 Warsztat elektryczny

BCOI.3.079 Warsztat mechaniczny

BCOI.3.080 Warsztat spawalniczo - malarski

BCOI.3.081 Warsztat w bazie transportu i sprzętu

BCOI.3.082 Masarnia - budynek parterowy

BCOI.3.083 Hala - szkielet stalowy, 7-nawowa

BCOI.3.084 Hala produkcyjno-magazynowa

BCOI.3.085 Magazyn gazów technicznych na 150 butli

BCOI.3.086 Magazyn materiałów łatwopalnych

BCOI.3.087 Magazyn wysyłkowy w Zakładach Chemicznych

BCOI.3.088 Magazyn cementu

BCOI.3.089 Magazyn części zamiennych

BCOI.3.090 Magazyn materiałów łatwopalnych

BCOI.3.091 Magazyn materiałów łatwopalnych

BCOI.3.092 Garaż wózków akumulatorowych

BCOI.3.093 Garaż samochodów osobowych

BCOI.3.094 Śmietnik osiedlowy

BCOI.3.095 Altanka śmietnikowa

BCOI.3.096 Osłona śmietnikowa przy budynku jednorodzinnym

BCOI.3.097 Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

BCOI.3.098 Fundament płytowy pod silos o pojemności 100 t.

BCOI.3.099 Hala garażowo-magazynowa na terenie przedsiębiorstwa komunalnego

BCOI.3.100 Budynek garażowo-magazynowy z wiatą

BCOI.3.101 Altanka śmietnikowa o konstrukcji stalowej z profili ocynkowanych

4. HALE STALOWE

BCOI.4.001 Jednonawowe hale stalowe - nieocieplane, WB=12,0m L=45,0m H=4,50m

BCOI.4.002 Jw. lecz - hale stalowe WB=12,0m L=45,0m H=5,00m

BCOI.4.003 Jw. lecz - hale stalowe WB=12,0m L=45,0m H=5,50m

BCOI.4.004 Jw. lecz - hale stalowe WB=12,0m L=45,0m H=6,00m

BCOI.4.005 Jw. lecz - hale stalowe WB=12,0m L=45,0m H=6,50m

BCOI.4.006 Jw. lecz - hale stalowe WB=15,0m L=45,0m H=5,00m

BCOI.4.007 Jw. lecz - hale stalowe WB=15,0m L=45,0m H=5,50m

BCOI.4.008 Jw. lecz - hale stalowe WB=15,0m L=45,0m H=6,00m

BCOI.4.009 Jw. lecz - hale stalowe WB=15,0m L=45,0m H=6,50m

BCOI.4.010 Jw. lecz - hale stalowe WB=20,0m L=45,0m H=5,00m

BCOI.4.011 Jw. lecz - hale stalowe WB=20,0m L=45,0m H=5,50m

BCOI.4.012 Jw. lecz - hale stalowe WB=20,0m L=45,0m H=6,00m

BCOI.4.013 Jw. lecz - hale stalowe WB=20,0m L=45,0m H=6,50m

BCOI.4.014 Jw. lecz - hale stalowe WB=20,0m L=45,0m H=7,00m

BCOI.4.015 Jw. lecz - hale stalowe WB=20,0m L=45,0m H=8,00m

BCOI.4.016 Jednonawowe hale stalowe - ocieplane, WB=12,0m L=45,0m H=4,50m

BCOI.4.017 Jw. lecz - hale stalowe WB=12,0m L=45,0m H=5,00m

BCOI.4.018 Jw. lecz - hale stalowe WB=12,0m L=45,0m H=5,50m

BCOI.4.019 Jw. lecz - hale stalowe WB=12,0m L=45,0m H=6,00m

BCOI.4.020 Jw. lecz - hale stalowe WB=12,0m L=45,0m H=6,50m

BCOI.4.021 Jw. lecz - hale stalowe WB=15,0m L=45,0m H=5,00m

BCOI.4.022 Jw. lecz - hale stalowe WB=15,0m L=45,0m H=5,50m

BCOI.4.023 Jw. lecz - hale stalowe WB=15,0m L=45,0m H=6,00m

BCOI.4.024 Jw. lecz - hale stalowe WB=15,0m L=45,0m H=6,50m

BCOI.4.025 Jw. lecz - hale stalowe WB=20,0m L=45,0m H=5,00m

BCOI.4.026 Jw. lecz - hale stalowe WB=20,0m L=45,0m H=5,50m

BCOI.4.027 Jw. lecz - hale stalowe WB=20,0m L=45,0m H=6,00m

BCOI.4.028 Jw. lecz - hale stalowe WB=20,0m L=45,0m H=6,50m

BCOI.4.029 Jw. lecz - hale stalowe WB=20,0m L=45,0m H=7,00m

BCOI.4.030 Jw. lecz - hale stalowe WB=20,0m L=45,0m H=8,00m

BCOI.4.031 Hala stalowa ocieplana z ocynkowanych profili zimnogiętych o wym. 12,0x36,0m, H=5,0m

5. HALE SYSTEMOWE STALOWE

BCOI.5.001 Hale systemu "R" (bez transportu). Hala jednonawowa - rozpiętość osiowa 12 m, H=4,2 m

BCOI.5.002 Jw. lecz - hala o wysokości H=6,0 m

BCOI.5.003 Jw. lecz - hala o wysokości H=8,4 m

BCOI.5.004 Jw. lecz - hala o wysokości H=12,0 m

BCOI.5.005 Hale systemu "R" (bez transportu). Hala jednonawowa - rozpiętość osiowa 18 m, H=4,2 m

BCOI.5.006 Jw. lecz - hala o wysokości H=6,0 m

BCOI.5.007 Jw. lecz - hala o wysokości H=8,4 m

BCOI.5.008 Jw. lecz - hala o wysokości H=12,0 m

6. BUDOWNICTWO KOMUNALNE

BCOI.6.001 Pompownia ścieków z halą krat

BCOI.6.002 Budynek krat

BCOI.6.003 Studzienka z kratą koszową

BCOI.6.004 Piaskownik pionowy

BCOI.6.005 Pompownia ścieków (bez kosztu pomp)

BCOI.6.006 Pompownia osadu

BCOI.6.007 Pompownia osadu (bez kosztu pomp)

BCOI.6.008 Pompownia - wykonanie metodą studniarską

BCOI.6.009 Pompownia wykonanie metodą studniarską z częścią nadziemną

BCOI.6.010 Komora zasuw

BCOI.6.011 Komora żelbetowa o kubaturze 20 m3

BCOI.6.012 Komora żelbetowa o kubaturze 100 m3

BCOI.6.013 Zagęszczacz grawitacyjny (bez kosztu mieszadła)

BCOI.6.014 Budynek dmuchaw (bez kosztu dmuchaw)

BCOI.6.015 Hala dmuchaw ze stacją transformatorową SO-S

BCOI.6.016 Budynek pras i zagęszczania osadu z wiatą stalową

BCOI.6.017 Osadnik wstępny dwukomorowy

BCOI.6.018 Osadnik wtórny (bez kosztu zgarniacza)

BCOI.6.019 Reaktor biologiczny

BCOI.6.020 Wydzielone Komory Fermentacyjne Otwarte (bez kosztu mieszadeł)

BCOI.6.021 Neutralizator ścieków

BCOI.6.022 Poletka do suszenia osadu i wód popłucznych

BCOI.6.023 Zbiornik napowietrzania

BCOI.6.024 Stacja uzdatniania wody

BCOI.6.025 Budynek stacji pomp S.U.W.

BCOI.6.026 Budynek socjalno-warsztatowo-biurowy wraz kotłownią dla S.U.W.

BCOI.6.027 Zbiornik wodociągowy poj. 300 m3

BCOI.6.028 Zbiornik wodociągowy poj. 500 m3

BCOI.6.029 Zbiornik retencyjny okrągły o poj. 380 m3

BCOI.6.030 Wysypisko odpadów stałych

BCOI.6.031 Wysypisko odpadów komunalnych

BCOI.6.032 Zbiornik szczelny, bezodpływowy na ścieki komunalne o kubaturze V=10 m3

BCOI.6.033 Zbiornik retencyjny o pojemności 425,0 m3

BCOI.6.034 Punkt selektywnej zbiórki odpadów

7. KONTENEROWE, BEZOBSŁUGOWE, BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

BCOI.7.001 MIKROREAKTOR SBR-kontenerowa Q=20-90 m3/d RLM=50-450

BCOI.7.002 Jw. lecz - BIOKON SBR-kontenerowa oczyszczalnia Q=100- 400m3/d RLM=500-2000

BCOI.7.003 MIKROREAKTOR- kontenerowa oczyszczalnia

BCOI.7.004 Oczyszczalnia - BIOKON Możliwe są różne konfiguracje kontenerów.

BCOI.7.005 Biologiczna oczyszczalnia ścieków - typ ZBW - BOS - BG - 50 (wykonanie zbiornika w całości w warsztacie)

BCOI.7.006 Biologiczna oczyszczalnia ścieków - typ ZBW - BOS - BG - 50 (wykonanie zbiornika w elementach, montaż na placu budowy)

BCOI.7.007 Biologiczna oczyszczalnia ścieków - typ ZBW - BOS - BG -100

BCOI.7.008 Biologiczna oczyszczalnia ścieków - typ ZBW - BOS - BG -150

BCOI.7.009 Biologiczna oczyszczalnia ścieków - typ ZBW - BOS - BG -200

BCOI.7.010 Biologiczna oczyszczalnia ścieków - typ ZBW - BOS - BG -500 fi

BCOI.7.011 Biologiczna oczyszczalnia ścieków - typ ZBW - BOS - BG -1000

BCOI.7.012 Bezobsługowa oczyszczalnia ścieków firmy SOTRALENTZ EPURBLOCK-2000" (4 użytkowników)

BCOI.7.013 Urządzenie mieszające UM-L

BCOI.7.014 Bezobsługowa oczyszczalnia ścieków firmy SOTRALENTZ EPURBLOCK-3000 (6 użytkowników)

BCOI.7.015 Bezobsługowa oczyszczalnia ścieków firmy SOTRALENTZ EPURBLOCK-4000" (8 użytkowników)

BCOI.7.016 Przydomowa oczyszczalnia ścieków z tunelami filtracyjnymi SOTRALENTZ EPURBLOCK - 4000

BCOI.7.017 Biologiczna oczyszczalnia przydomowa AQUAMATIC STM 5

BCOI.7.018 Biologiczna oczyszczalnia przydomowa AQUAMATIC STM 8

BCOI.7.019 Biologiczna oczyszczalnia przydomowa AQUAMATIC STM 10

BCOI.7.020 Przydomowa oczyszczalnia ścieków, osadnik 2000 l - firmy PPH EKO-SUM

BCOI.7.021 Przydomowa oczyszczalnia ścieków, osadnik 3000 l - firmy PPH EKO-SUM

BCOI.7.022 Przydomowa oczyszczalnia ścieków, osadnik 4000 l - firmy PPH EKO-SUM

BCOI.7.023 Przydomowa oczyszczalnia ścieków, osadnik 5000 l - firmy PPH EKO-SUM

BCOI.7.024 Zestaw oczyszczalni ścieków z drenażem, osadnik gnilny jednokomorowy (2-4 osób) - firmy WOBET-HYDRET

BCOI.7.025 Zestaw oczyszczalni ścieków z drenażem, osadnik gnilny jednokomorowy (3-6 osób) - firmy WOBET-HYDRET

BCOI.7.026 Zestaw oczyszczalni ścieków z drenażem, osadnik gnilny dwukomorowy (2-4 osób) - firmy WOBET-HYDRET

BCOI.7.027 Zestaw oczyszczalni ścieków z drenażem, osadnik gnilny dwukomorowy (3-6 osób) - firmy WOBET-HYDRET

BCOI.7.028 Zestaw oczyszczalni ścieków z drenażem, osadnik gnilny dwukomorowy (3-6 osób) - firmy WOBET-HYDRET

BCOI.7.029 Zestaw oczyszczalni ścieków z drenażem, osadnik gnilny trzykomorowy (6-10 osób) - firmy WOBET-HYDRET

BCOI.7.030 Przydomowa oczyszczalnia ścieków PIPELIFE - 3000 l

BCOI.7.031 Przydomowa oczyszczalnia ścieków PIPELIFE - 2000 l

BCOI.7.032 Oczyszczalnia ekologiczna typu EKO 2500

BCOI.7.033 Oczyszczalnia ekologiczna typu EKO 4000

BCOI.7.034 Oczyszczalnia ekologiczna typu EKO 8000

BCOI.7.035 Oczyszczalnia biologiczna BIO HYBRIDA 2500

BCOI.7.036 Oczyszczalnia biologiczna BIO HYBRIDA 4000

BCOI.7.037 Oczyszczalnia biologiczna BIO HYBRIDA 16000

BCOI.7.038 Oczyszczalnia biologiczna BIO HYBRIDA 24000

BCOI.7.039 Oczyszczalnia biologiczna BIO HYBRIDA 32000

BCOI.7.040 Oczyszczalnia biologiczna BIO HYBRIDA 40000

BCOI.7.041 Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu SNZG 2500 z układem rozsączającym

BCOI.7.042 Jw. lecz - Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu SNZG 5000 z układem rozsączającym

BCOI.7.043 Jw. lecz - Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu SNZG 7000 z układem rozsączającym

BCOI.7.044 Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ SNOC1 z osadem czynnym

BCOI.7.045 Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ SNOC2 z osadem czynnym

BCOI.7.046 Przydomowa oczyszczalnia ścieków typ SNOC3 z osadem czynnym

8. BUDOWNICTWO ROLNICZE

BCOI.8.001 Budynek odchowu właściwego dla 400 cieląt

BCOI.8.002 Tuczarnia trzody chlewnej

BCOI.8.003 Budynek opasu młodego żywca wołowego dla 704 sztuk

BCOI.8.004 Bukaciarnia halowa ściołowa B-84 (dla 84 sztuk bydła)

BCOI.8.005 Obora dla 8 krów

BCOI.8.006 Obora dla 114 krów i 11 kojcy dla cieląt

BCOI.8.007 Obora dla 300 krów

BCOI.8.008 Tuczarnia jagniąt dla 2000 sztuk

BCOI.8.009 Brojlernia indycza

BCOI.8.010 Budynek obory dla 600 krów

BCOI.8.011 Budynek obory dla 200 krów

BCOI.8.012 Jałownik fazy odchowu dla 288 jałówek

BCOI.8.013 Chlewnia na 132 stanowiska

BCOI.8.014 Budynek opasu na 368 bukatów

BCOI.8.015 Stodoła drewniana jednoklepiskowa

BCOI.8.016 Stodoła murowana dwuklepiskowa

BCOI.8.017 Ubojnia trzody chlewnej na 400 sztuk

BCOI.8.018 Kurnik dla brojlerów i niosek

BCOI.8.019 Budynek inwentarski

BCOI.8.020 Budynek garażowy na maszyny rolnicze

BCOI.8.021 Wiejska stacja wodociągowa

BCOI.8.022 Wiejska stacja wodociągowa

BCOI.8.023 Wiejska stacja wodociągowa

BCOI.8.024 Wiejska stacja wodociągowa

BCOI.8.025 Szklarnia typu holendreskiego o wym. 4,26 x 6,00 m

BCOI.8.026 Szklarnia gruntowa o wym. 6,30 x 30,00 m

BCOI.8.027 Zbiornik betonowy na gnojówkę i gnojowicę o pojemności 24 m3

BCOI.8.028 Zbiornik betonowy na gnojówkę i gnojowicę o pojemności 20 m3

BCOI.8.029 Zbiornik betonowy na gnojówkę i gnojowicę o pojemności 16 m3

BCOI.8.030 Zbiornik betonowy na gnojówkę i gnojowicę o pojemności 12 m3

BCOI.8.031 Zbiornik 2000 l z tworzywa sztucznego na gnojowice/gnojówkę o śr. 1,6 m

BCOI.8.032 Zbiornik 3000 l z tworzywa sztucznego na gnojowice/gnojówkę o śr. 1,6 m

BCOI.8.033 Zbiornik 5000 l z tworzywa sztucznego na gnojowice/gnojówkę o śr. 1,6 m

BCOI.8.034 Zbiornik 8000 l z tworzywa sztucznego na gnojowice/gnojówkę o śr. 1,60 m

BCOI.8.035 Zbiornik 10000 l z tworzywa sztucznego na gnojowice/gnojówkę o śr. 1,60 m

BCOI.8.036 Zbiornik 12000 l z tworzywa sztucznego na gnojowice/gnojówkę o śr. 1,60 m

BCOI.8.037 Zbiornik 14000 l z tworzywa sztucznego na gnojowice/gnojówkę o śr. 1,60 m

BCOI.8.038 Zbiornik 15000 l z tworzywa sztucznego na gnojowice/gnojówkę o śr. 1,60 m

BCOI.8.039 Zbiornik szczelny na szambo poj.6000 l.

BCOI.8.040 Zbiornik szczelny na szambo poj.7000 l.

BCOI.8.041 Wiata z przeznaczeniem na magazyn pasz dla bydła

BCOI.8.042 Przechowalnia owoców i warzyw

BCOI.8.043 Budynek inwentarski dla potrzeb stada zwierząt

BCOI.8.044 Budynek garażowy na maszyny rolnicze

BCOI.8.045 Budynek gospodarczy z garażami i składem drewna

BCOI.8.046 Budynek gospodarczo- składowy

9. BUDYNKI GARAŻOWE I BUDOWNICTWO ZAPLECZA MOTORYZACJI

BCOI.9.001 Budynek stacji obsługi pojazdów osobowych i ciężarowych - 100 jedn. silnikowych

BCOI.9.002 Warsztat samochodowy

BCOI.9.003 Warsztat samochodowy na 3 stanowiska

BCOI.9.004 Warsztat samochodowy 5-stanowisk

BCOI.9.005 Myjnia samochodów osobowych

BCOI.9.006 Garaże

BCOI.9.007 Parking dwupoziomowy na 265 miejsc postojowych

BCOI.9.008 Stacja paliw bez kosztu zbiorników paliwowych i instalacji paliwowej

BCOI.9.009 Budynek garażowo-gospodarczy z wiatą

BCOI.9.010 Garaż podziemny dwukondygnacyjny

BCOI.9.011 Budynek garażowy, jednostanowiskowy, wolnostojący

BCOI.9.012 Salon samochodowy

BCOI.9.013 Wiata na samochody osobowe o konstrukcji stalowej

BCOI.9.014 Zespół garażowy dziesięciostanowiskowy

BCOI.9.015 Budowa kompleksu 32 garaży murowanych

10. DOMY DREWNIANE CAŁOROCZNE I LETNISKOWE

BCOI.10.001 Dom "Danmar IX Dworek Polski" - mieszkalny całoroczny

BCOI.10.002 Dom "Danmar IX Dworek letni" - mieszkalny całoroczny

BCOI.10.003 Dom "Danmar IX Dworek Wiejski" - mieszkalny całoroczny

BCOI.10.004 Dom "Danmar IX Dworek Polski mini" - mieszkalny całoroczny

BCOI.10.005 Dom "Danmar VIII" - mieszkalny całoroczny

BCOI.10.006 Dom "Danmar VII" - mieszkalny całoroczny

BCOI.10.007 Dom "Danmar VIII a" - mieszkalny całoroczny

BCOI.10.008 Dom "Danmar VII a" mieszkalny letniskowy

BCOI.10.009 Dom "Danmar VI" - dom letniskowy

BCOI.10.010 Dom "Danmar VI a" - dom letniskowy

BCOI.10.011 Dom "Danmar V" - dom letniskowy

BCOI.10.012 Dom "Danmar IV" - dom letniskowy

BCOI.10.013 Dom "Danmar IV a" - dom letniskowy

BCOI.10.014 Dom "Danmar III" - dom letniskowy

BCOI.10.015 Dom "Danmar III a" - dom letniskowy

BCOI.10.016 Dom "Danmar II" - dom letniskowy

BCOI.10.017 Dom "Danmar I" - dom letniskowy

BCOI.10.018 Dom "Danmar I A - dom letniskowy

BCOI.10.019 Dom "Danmar I B - dom letniskowy

11. OBIEKTY SPORTOWE

BCOI.11.001 Boisko terenowe do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wym. 100 x 50 m.

BCOI.11.002 Boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy o wym. 60 x 40 m

BCOI.11.003 Boisko sportowe wielofunkcyjne

BCOI.11.004 Boisko do koszykówki o wym. 17,0 x 30,0 m

BCOI.11.005 Boisko do piłki ręcznej o nawierzchni ze sztucznej trawy

BCOI.11.006 Boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej

BCOI.11.007 Kort tenisowy na terenie kompleksu wypoczynkowego.

BCOI.11.008 Mini stadion lekkoatletyczny z wyposażeniem.

BCOI.11.009 Budynek szatni sportowej.

BCOI.11.010 Bieżnia ze skocznią w dal i rozbiegiem do skoku wzwyż.

BCOI.11.011 Bieżnia ogólnodostępna

BCOI.11.012 Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30 x 52 m o nawierzchni z trawy syntetycznej

BCOI.11.013 Boisko trawiaste wielofunkcyjne wraz z bieżnią okólną

BCOI.11.014 Kort tenisowy o nawierzchni z trawy syntetycznej

BCOI.11.015 Boisko sportowe do hokeja na trawie

BCOI.11.016 Boisko do plażowej piłki siatkowej

BCOI.11.017 Budynek socjalno-sportowy

BCOI.11.018 Siłownia zewnętrzna

12. OGRODZENIA

BCOI.12.001 Ogrodzenie z siatki na słupkach betonowych

BCOI.12.002 Ogrodzenie z przęseł stalowych ocynkowanych na słupkach stalowych, cokół betonowy otynkowany w systemie Ceresit.

BCOI.12.003 Ogrodzenie stalowe w ramach na słupkach stalowych, cokół ceglany licowany

BCOI.12.004 Ogrodzenie osiedla mieszkaniowego - ogrodzenie panelowe w systemie NYFLOR 3D

BCOI.12.005 Ogrodzenie z siatki powlekanej wys. 1,80 m na słupkach stalowych malowanych proszkowo

BCOI.12.006 Ogrodzenie z siatki powlekanej wys. 1,50 m na słupkach stalowych

BCOI.12.007 Ogrodzenie z gotowych przęseł z kształtowników stalowych ocynkowanych, na słupkach stalowych z profili zamkniętych

BCOI.12.008 Ogrodzenie z prefabrykowanych elementów betonowych

BCOI.12.009 Ogrodzenie z przęseł stalowych ocynkowanych i powlekanych na słupkach stalowych ocynkowanych i powlekanych, cokół murowany z cegły klinkierowej.

BCOI.12.010 Ogrodzenie z siatki z drutu ocynkowanego o wysokości 1,80 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2,10 m obsadzonych w gruncie

BCOI.12.011 Montaż bramy stalowej przesuwnej, samonośnej o wym. 6,00x1,50 m z profili ocynkowanych

13. OBIEKTY SANITARNO-INŻYNIERYJNE

BCOI.13.001 Budowa sieci wodociągowej z rur PE-HD o średnicy 160 i 110 mm wraz z przyłączami z rur PE-80 o średnicy 32 mm

BCOI.13.002 Budowa sieci wodociągowej z rur PE100 o średnicy 110 mm wraz z przyłączami z rur PE 100 o średnicy 40 mm

BCOI.13.003 Budowa kanału deszczowego z rur PCV-U SDR34 o średnicy 250 mm

BCOI.13.004 Kanalizacja deszczowa z rur PP o średnicy 300 mm

BCOI.13.005 Gazociąg niskiego ciśnienia z rur PE

14. OBIEKTY ELEKTRYCZNO-ENERGETYCZNE

BCOI.14.001 Linia oświetleniowa na terenie miejskim

BCOI.14.002 Linia oświetleniowa na terenie poza miastem.

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji kubaturowych

2. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji liniowych

3. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej dla obiektów inżynierskich

4. Wskaźniki dla usług związanych z budownictwem

5. Orientacyjne mnożniki przeliczeniowe wartości dla regionu kraju i dla miast wojewódzkich

6. Procentowy stosunek nakładów na utrzymanie w pierwotnych kosztach poszczególnych elementów budynku

7. Struktura kosztów pierwotnych i wtórnych wg podstawowych grup robót w budynkach mieszkalnych

8. Stopień zużycia obiektów budowlanych w latach w zależności od ich wieku

9. Przykładowe okresy trwałości obiektów budowlanych

10. Przykładowe okresy trwałości obiektów produkcyjnych, magazynowych, handlowych

11. Przykładowe okresy trwałości budowli

12. Przykładowe okresy trwałości budownictwa ogólnego

13. Trwałość (wiek techniczny) konstrukcji i elementów budowli z różnych materiałów

14. Określenie procentowej wartości robót

15. Roczne wskaźniki cen towarów i usług w latach 1953-2014 /rok poprzedni - 100 / (pot. inflacja)

16. Wskaźniki nakładów inwestycyjnych cen produkcji budowlano-montażowej w latach 1994-2015

17. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych

18. Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których usunięcie pobiera się opłaty, oraz jednostkowe stawki tych opłat

19. Ceny działek budowlanych w podziale na województwa w zależności od funkcji przeznaczenia i uzbrojenia technicznego

20. Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na składowisku

21. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

22. Warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

23. Przeliczniki wagowe materiałów budowlanych

24. Oznaczenia betonów stosowanych w budownictwie

 


wydawca: Wolters Kluwer S.A.
seria: BISTYP Inwestycje
rok wydania: 2023 r. / kwartalnik
format: A5
ISSN: 1896-1940
okładka miękka