Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH 1 kwartał 2020

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 604
 • Producent: Wolters Kluwer SA
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 226,80 zł 215,45 zł / szt.

rabat -5 %

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH
1 kwartał 2020 r.

Wydawnictwo stanowi największą i najbardziej aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych. Zgodnie z przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen remontów i modernizacji oraz sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.

Wydawnictwo zawiera jednostkowe ceny rynkowe robót remontowo-budowlanych oraz jednostkowe ceny rynkowe, dotyczące robót remontowych w obiektach zabytkowych.

Publikowane ceny jednostkowe obejmują swoim zakresem wszystkie branże robót budowlanych w zakresie remontów i modernizacji. Wskaźniki cenowe mogą być wykorzystywane przy sporządzaniu wycen i kosztorysów metodą uproszczoną na remonty w branży:

 • ogólnobudowlanej
 • sanitarnej i instalacje wod.-kan., c.o., gaz., wentylacja
 • elektrycznej
 • inżynieryjnej i sieci zewnętrzne sanitarne i energetyczne.

Katalog zawiera również obiekty modelowe, które stanowią źródło wskaźników cenowych na remont i modernizację wybranych części obiektów kubaturowych, wskaźników cenowych na wykonanie rozbiórek oraz wskaźników cenowych na przeprowadzenie remontów w zakresie instalacji w obiektach kubaturowych, jak też w obiektach inżynieryjnych.

Publikowane wskaźniki cen można wykorzystać do:

 • ustalenia szacunkowej wartości robót związanych z przeprowadzeniem remontu, modernizacji lub rozbiórki;
 • szacowania szkód majątkowych, np. doznanych na skutek działania klęsk żywiołowych;
 • sporządzania planów remontów dla obiektów, które będą finansowane ze środków budżetu państwa;
 • określenia wartości przedmiotu zamówienia dla obiektów, których remonty i modernizacje będą przeprowadzane w trybie zamówień publicznych;
 • sporządzania wycen i kosztorysów przy ubieganiu się o kredyt bankowy na remont lub modernizację;
 • szacowania nakładów koniecznych do poniesienia przy przeprowadzaniu remontu lub modernizacji, przy wycenie nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych (operaty szacunkowe);
 • analiz porównawczych na etapie wyboru technologii modernizacji obiektu lub jego wybranych części;
 • opracowania i weryfikacji kosztorysów inwestorskich i ofertowych, zarówno w przetargowym i bezprzetargowym trybie zlecania robót oraz negocjowania cen przy wyborze wykonawcy, podczas postępowania bezprzetargowego.

Spis treści:

INFORMACJE PODSTAWOWE

BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH

DANE SZCZEGÓŁOWE (NA 1 KW. 2020 r.) - informują o wartości składników kalkulacyjnych, przyjętych do obliczenia cen jednostkowych: stawka robocizny, koszty materiałów, narzuty (koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), a także o poziomie cen, w jakim sporządzono kalkulacje.

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH

1. Roboty remontowe budowlane

1.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0 | str. 23

1.2 Roboty betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262300-4 | str. 26

1.3 Roboty murowe - kod CPV 45262500-6 | str. 32

1.4 Wiercenie i cięcie techniką diamentową - kod CPV 45262300-4; 45262511-6 | str. 41

1.5 Mechaniczne przebijanie otworów, wykucie bruzd, gniazd, strzępi, wnęk, wykonanie ślepych otworów, montaż kołków kotwiących - kod CPV 45262690-4; CPV 45262520-2 | str. 43

1.6 Roboty ciesielskie - kod CPV 45261100-5, CPV 45422000-7 | str. 49

1.7 Roboty pokrywcze i remonty dachów - kod CPV 45261910-6, CPV 45261210-9, CPV 45261320-3 | str. 54

1.8 Izolacje i uszczelnienia, roboty odgrzybieniowe murów i drewna, impregnacja drewna - kod CPV 45320000-6 | str. 63

1.9 Roboty tynkarskie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane - kod CPV 45410000-4 | str. 78

1.10 Roboty posadzkowe i wykładzinowe - kod CPV 45432100-5, CPV 45432200-6 | str. 86

1.11 Roboty stolarskie - kod CPV 45421000-4 | str. 93

1.12 Roboty zduńskie - kod CPV 45262630-6 | str. 99

1.13 Roboty szklarskie - kod CPV 45441000-8 | str. 100

1.14 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8 | str. 104

1.15 Roboty kowalsko-ślusarskie - kod CPV 45421160-3 | str. 109

1.16 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych - kod CPV 45223210-1 | str. 111

1.17 Rusztowania - kod CPV 45262100-2 | str. 114

2. Roboty kamieniarskie renowacyjne i demontażowe

2.1 Demontaż okładzin kamiennych i elementów blokowych - kod CPV 45262510-9 | str. 116

2.2 Oczyszczenie, mycie, pastowanie, froterowanie okładzin - kod CPV 45262510-9 | str. 116

2.3 Wstawienie łatek (bez kosztu kamienia) - kod CPV 45262510-9 | str. 117

2.4 Spoinowanie i kitowanie drobnych ubytków w kamieniu - kod CPV 45262510-9 | str. 118

2.5 Skuwanie podłoża pod elementy kamienne - kod CPV 45262510-9 | str. 118

3. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli

3.1 Rozebranie konstrukcji z murowanych (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9 | str. 120

3.2 Rozebranie konstrukcji betonowych i żelbetowych (sposobem ręczym) - kod CPV 45111100-9 | str. 122

3.3 Rozebranie konstrukcji drewnianych (sposobem ręcznym przy użyciu właściwych narzędzi ciesielskich) - kod CPV 45111100-9 | str. 123

3.4 Rozebranie posadzek, pokryć dachowych, trzonów kuchennych i pieców (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9 | str. 124

3.5 Burzenie mechaniczne murów i ścian betonowych i żelbetowych oraz posadzek (przy użyciu sprężarki przewoźnej spalinowej ) - kod CPV 45111100-9 | str. 125

3.6 Rozebranie konstrukcji stalowych,cięcie kształtowników (sposobem ręcznym przy użyciu palnika tlenowego) - kod CPV 45111100-9 | str. 126

3.7 Wykonanie rynny do gruzu, wywóz gruzu | str. 129

4. Roboty budowlane w obiektach o charakterze zabytkowym (na podstawie TZKNBK)

4.1 Roboty murowe (TZKNBK IV) - kod CPV 45262500-6 | str. 130

4.2 Roboty ciesielskie (TZKNBK V) - kod CPV 45422000-1, CPV 45261100-5 | str. 139

4.3 Roboty pokrywcze (TZKNBK VI) - CPV 45261910-6, CPV 45261210-9 | str. 145

4.4 Roboty izolacyjne (TZKNBK VII) - kod CPV 45320000-6 | str. 150

4.5 Roboty tynkarskie (TZKNBK VIII) - kod CPV 45410000-4 | str. 161

4.6 Roboty stiukowe (TZKNBK X) (bez kosztu materiałów) - kod CPV 45410000-4 | str. 167

4.7 Roboty posadzkarskie (TZKNBK XI) - kod CPV 45432100-5, CPV 45432200-6 | str. 175

4.8 Roboty stolarskie (TZKNBK XII) - kod CPV 45421000-4 | str. 180

4.9 Roboty malarskie (TZKNBK XV) - kod CPV 45442100-8 | str. 182

4.10 Roboty instalacji elektrycznej (TZKNBK XVII) - kod CPV 45311000-0, CPV 45312310-3 | str. 186

4.11 Roboty blacharki artystycznej (TZKNBK XXIII) - kod CPV 45261210-9 | str. 191

4.12 Roboty ślusarskie (TZKNBK XXIV) (bez kosztu materiałów) - kod CPV 45421160-3 | str. 196

5. Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (na podstawie KNR 19-01)

5.1 Roboty murowe (remontowe) - kod CPV 45262500-6 | str. 205

5.2 Roboty ciesielskie (remontowe) - kod CPV 45422000-1 | str. 206

5.3 Roboty elewacyjne (remontowe) - kod CPV 45410000-4 | str. 207

5.4 Roboty pokrywcze z dachówki ceramicznej - kod CPV 45261210-9 | str. 209

5.5 Wykonanie i zawieszenie rynien i rur spustowych (przy ilości jednego przekroju nie mniejszej niż 50m na obiekcie) - kod CPV 45261320-3 | str. 211

6. Roboty remontowe instalacji sanitarnych i elektrycznych

6.1 Instalacje wodociągowe - kod CPV 45330000-9 | str. 213

6.2 Instalacje wodociągowe z rur miedzianych, twardych, prostych - kod CPV 45330000-9 | str. 220

6.3 Instalacje kanalizacyjne - kod CPV 45330000-9 | str. 224

6.4 Instalacje centralnego ogrzewania - kod CPV 45331100-7 | str. 230

6.5 Instalacje centralnego ogrzewania z rur miedzianych - kod CPV 45331100-7 | str. 235

6.6 Instalacje gazowe - kod CPV 45333000-0 | str. 239

6.7 Instalacje gazowe z rur miedzianych - kod CPV 45333000-0 | str. 242

6.8 Izolacje rurociągów - kod CPV 45320000-6 | str. 244

6.9 Kotłownie - kod CPV 45331100-0 | str. 250

6.10 Instalacje wentylacji - kod CPV 45331200-8 | str. 254

6.11 Instalacje elektryczne (KNNR 9) - kod CPV 45311000-0, CPV 45312310-3 | str. 258

6.12 Wymiana instalacji odgromowych i przewodów wyrównawczych (KNR-W 4-03) - kod CPV 45312310-3 | str. 268

6.13 Pomiary elektroenergetyczne (KNR-W 4-03) - kod CPV 45310000-0 | str. 272

7. Modernizacje linii n/n

7.1 Linie kablowe energetyczne n.n. i sygnalizacyjne - kod CPV 45314300-4 | str. 274

7.2 Linie napowietrzne energetyczne n.n. i oświetlenia zewnętrznego - kod CPV 45232210-7 | str. 282

7.3 Oświetlenie zewnętrzne - kod CPV 45316100-9 | str. 283

8. Roboty remontowe i eksploatacyjne sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

8.1 Sieci wodociągowe - kod CPV 45231300-8 | str. 286

8.2 Sieci kanalizacyjne - kod CPV 45231300-8 | str. 292

8.3 Naprawa kanałów i obiektów - system MC-Bauchemie | str. 300

8.4 Naprawy i ochrona powierzchni betonowych przed agresją chemiczną w kanałach ściekowych - system SCHOMBURG | str. 302

9 Roboty remontowe sieci cieplnych

9.1 Demontaż sieci cieplnych kanałowych (bez robót towarzyszących: ziemne, nawierzchniowe, itp.) - kod CPV 45231300-8 | str. 304

9.2 Remonty komór sieci cieplnych - kod CPV 45231300-8 | str. 307

10. Roboty remontowe obiektów energetycznych i ciepłowniczych

10.1 Kotły płomieniówkowe - kod CPV 45331110-0 | str. 309

10.2 Kotły typ PLM, CR, WLM, WR - kod CPV 45331110-0 | str. 313

10.3 Ruszty mechaniczne - kod CPV 45331110-0 | str. 314

11.Docieplenia ścian budynków i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - kod CPV 45321000-3; CPV 45443000-4

11.1 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system DRYVIT (KNR 0-28) (bez kosztu rusztowań) | str. 319

11.2 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system ATLAS (KNR K-33) (bez kosztu rusztowań) | str. 323

11.3 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system CERESIT (ZKNR C-2) (bez kosztu rusztowań) | str. 329

11.4 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system BOLIX (KNR K-58) (bez kosztu rusztowań) | str. 336

11.5 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system Baumit (bez kosztu rusztowań) | str. 342

11.6 Ocieplenie ścian i stropów, cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system BASF (bez kosztu rusztowań) | str. 344

12. Termoceramiczne powłoki ochronne ThermoShield – kod CPV 45442300-0
      (nakłady podstawowe na wysokości do 5m)

12.1 Przygotowanie podłoża | str. 349

12.2 Gruntowanie podłoża środkami ThermoShield - ręcznie | str. 349

12.3 Gruntowanie podłoża środkami ThermoShield - agregatem malarskim | str. 350

12.4 Nanoszenie środka ThermoShield Interieur na powierzchnie wewnętrzne - ręcznie | str. 350

12.5 Nnoszenie środka ThermoShield Interieur na powierzchnie wewnętrzne - agregatem malarskim | str. 351

12.6 Nanoszenie środka ThermoShield Exterieur na powierzchnie zewnętrzne - ręcznie | str. 351

12.7 Nanoszenie środka ThermoShield Exterieur na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim | str. 351

12.8 Nanoszenie środka ThermoShield TopShield na powierzchnie zewnętrzne - ręcznie | str. 352

12.9 Nanoszenie środka ThermoShield TopShield na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim | str. 352

12.10 Nanoszenie środka ThermoShield Nature na powierzchnie zewnętrzne drewniane | str. 353

13. Zabezpieczenia przed graffiti - kod CPV 45112300-0

13.1 Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti | str. 353

13.2 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS ręcznie | str. 354

13.3 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS agregatem malarskim | str. 354

13.4 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Epasit ag ręcznie | str. 354

13.5 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Epasit ag agregatem malarskim | str. 354

13.6 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigraffiti | str. 355

13.7 Mycie powierzchni pokrytej graffiti | str. 355

13.8 Usuwanie graffiti środkami AGS | str. 355

13.9 Mycie powierzchni pokrytej środkiem do usuwania graffiti | str. 355

14. Czyszczenie i hydrofobizacja budowli- kod CPV 45453100-8, CPV 45442300-0

14.1 Czyszczenie murów i okładzin | str. 356

14.2 Hydrofobizacja podłoży mineralnych - system SCHOMBURG | str. 356

14.3 Impregnacja okładzin i tynków - system KREISEL | str. 356

14.4 Impregnacja powierzchni pionowych - system CERESIT | str. 357

15. Tynki renowacyjne - kod CPV 45453100-8, CPV 45410000-4

15.1 Tynki renowacyjne - system SCHOMBURG | str. 357

15.2 Tynki renowacyjne - system CERESIT | str. 358

15.3 Tynki renowacyjne - system REMMERS | str. 359

15.4 Tynki renowacyjne - system KREISEL (KNR K-04) | str. 360

15.5 Tynki renowacyjne - system KREISEL (KNR K-46) | str. 360

15.6 Tynki renowacyjne - system MUREXIN | str. 361

16. Naprawa konstrukcji betonowych przy użyciu materiałów nowych technologii kod CPV 45262330-3

16.1 Przygotowanie powierzchni betonowych przed wykonaniem napraw | str. 362

16.2 Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych - system MC BAUCHEMIE | str. 363

16.3 Ręczna reprofilacja powierzchni betonowych - system SCHOMBURG | str. 366

16.4 Naprawa konstrukcji betonowych - system CERESIT | str. 368

17. Wstawienie okien połaciowych w istniejące dachy - kod CPV 45261000-4, CPV 45421100-5

17.1 Roboty przygotowawcze | str. 373

17.2 Uzupełnienie dachu po montażu okien | str. 374

17.3 Osadzenie okien w połaci dachowej | str. 375

18. Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K (KNR 9-29) - kod CPV 45410000-4; CPV 45453000-7

18.1 Rozbiórka elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych | str. 375

18.2 Demontaż elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych | str. 377

18.3 Uzupełnienie elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych | str. 382

19. Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą - kod CPV 45262640-9

19.1 Czyszczenie pomieszczeń i mycie elewacji w obiektach budowlanych | str. 389

19.2 Osuszanie obiektów | str. 393

19.3 Dezynfekcja obiektów | str. 394

20. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych

20.1 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika CarboDur - CPV 45453000-7 | str. 395

20.2 Wzmacnianie betonowych ścian trójwarstwowych kotwami EJOT WSS | str. 397

20.3 Wykonanie i montaż ściągów | str. 397

21. Wymiana uszkodzonych słupków ogrodzenia

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

1 WYMIANA CENTRALNEJ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY - kod CPV 45330000-9


BCOR.1.001 Budynek 11 kondygnacyjny, poddasze użytkowe, piwnice, 8 klatek | str. 399

BCOR.1.002 Budynek 11 kondygnacyjny, piwnice | str. 399

BCOR.1.003 Budynek 11 kondygnacyjny, piwnice | str. 400

BCOR.1.004 Budynek 10 kondygnacyjny, piwnice | str. 400

BCOR.1.005 Budynek 5 kondygnacyjny, piwnice (technologia wielki blok "Żerań") | str. 400

BCOR.1.006 Budynek 3 kondygnacyjny - wymiana instalacji zimnej wody | str. 401

BCOR.1.007 Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku komunalnym 5 kondygnacyjnym (bez przyłącza wodociągowego) | str. 402

BCOR.1.008 Doposażenie budynku 3 kondygnacyjnego w instalację ciepłej wody | str. 403

2 WYMIANA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - kod CPV 45330000-9

BCOR.2.001 Budynek 11 kondygnacyjny + piwnice | str. 404

BCOR.2.002 Budynek 5 kondygnacyjny + piwnice | str. 404

BCOR.2.003 Budynek 4 kondygnacyjny + piwnice | str. 405

BCOR.2.004 Budynek 3 kondygnacyjny | str. 406

BCOR.2.005 Doposażenie budynku komunalnego w instalację c.o. | str. 406

BCOR.2.006 Pawilon handlowo-usługowy dwukondygnacyjny, podpiwniczony | str. 407

BCOR.2.007 Modernizacja centralnego ogrzewania etażowego | str. 408

BCOR.2.008 Modernizacja ogrzewania lokalu | str. 409

3 WYMIANA KANALIZACJI SANITARNEJ - kod CPV 45330000-9

BCOR.3.001 Wymiana kanalizacji sanitarnej - poziomy w piwnicy wymiana z żeliwa na PVC | str. 411

BCOR.3.002 Wymiana kanalizacji sanitarnej (poziomy w piwnicach) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym | str. 412

BCOR.3.003 Wymiana kanalizacji w budynku mieszkalnym komunalnym 5-kondygnacyjnym | str. 413

BCOR.3.004 Budynek 3 kondygnacyjny, mieszkalny - wymiana kanalizacji | str. 414

BCOR.3.005 Doposażenie budynku komunalnego w kanalizację | str. 414

4 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI WODOCIĄGOWYCH

BCOR.4.001 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 400 mm | str. 417

BCOR.4.002 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm | str. 417

BCOR.4.003 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm - nałożenie opasek | str. 418

BCOR.4.004 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm - w kolizji | str. 418

BCOR.4.005 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 200 mm | str. 419

BCOR.4.006 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 150 mm | str. 419

BCOR.4.007 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 100 mm | str. 420

BCOR.4.008 Awaria przyłącza wodociągowego rurociągu o śr. 50 mm | str. 420

BCOR.4.009 Wymiana hydrantu w nawierzchni asfaltowej | str. 421

BCOR.4.010 Wymiana hydrantu w nawierzchni z kostki betonowej | str. 421

BCOR.4.011 Wymiana hydrantu w trawniku | str. 422

BCOR.4.012 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 90 mm | str. 422

BCOR.4.013 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 110 mm | str. 424

BCOR.4.014 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 160 mm | str. 425

BCOR.4.015 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 200 mm | str. 427

BCOR.4.016 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 315 mm | str. 428

BCOR.4.017 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 25 mm | str. 429

BCOR.4.018 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 32 mm | str. 430

BCOR.4.019 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 40 mm | str. 431

BCOR.4.020 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 50 mm | str. 432

BCOR.4.021 Wymiana przyłączy wodociągowych śr. 75 mm | str. 433

BCOR.4.022 Renowacja zbiornika małej retencji | str. 435

5 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI KANALIZACYJNYCH

BCOR.5.001 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1500 mm z wymianą odcinków kanałów | str. 436

BCOR.5.002 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1200 mm | str. 436

BCOR.5.003 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1200 mm z wymianą odcinków kanałów | str. 437

BCOR.5.004 Wymiana studzienki ściekowej śr. 500 mm | str. 438

BCOR.5.005 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=9,0m | str. 438

BCOR.5.006 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=6,0m | str. 439

BCOR.5.007 Awaria na kanale o śr. 300 mm i przykanaliku 150 mm, z wykonaniem ślepej studni | str. 440

BCOR.5.008 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=3,5m | str. 440

BCOR.5.009 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 200 mm L=3,0m (przykanalik) w gruncie podmokłym | str. 441

BCOR.5.010 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 150 mm L=5,0m | str. 441

BCOR.5.011 Wymiana odcinka kanału deszczowego DN 300 mm | str. 442

BCOR.5.012 Odbudowa po powodzi, rurociągu żelbetowego DN 600 mm odprowadzającego deszczówkę z rowów przydrożnych | str. 443

BCOR.5.013 Wymiana odcinka kanalizacji ogólnospławnej o śr. 600 mm | str. 444

BCOR.5.014 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 300 mm | str. 445

BCOR.5.015 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 250 mm | str. 446

BCOR.5.016 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 200 mm | str. 448

BCOR.5.017 Przykanalik śr. 160 mm z przejściem pod drogą | str. 449

BCOR.5.018 Wymiana przykanalika | str. 450

6 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI CIEPLNYCH

BCOR.6.001 Awaria sieci cieplnej o śr. 200 mm | str. 452

BCOR.6.002 Awaria sieci cieplnej o śr. 300 mm | str. 452

BCOR.6.003 Awaria sieci cieplnej o śr. 400 mm | str. 453

BCOR.6.004 Wymiana odcinka sieci cieplnej | str. 454

BCOR.6.005 Wymiana przyłącza sieci cieplnej | str. 456

BCOR.6.006 Wymiana sieci cieplnej 2 x DN 150 mm | str. 457

BCOR.6.007 Wymiana wewnętrznej sieci cieplnej 2 x DN 250 mm | str. 458

BCOR.6.008 Wymiana wewnętrznej sieci cieplnej 2 x DN 200 mm | str. 459

7 INSTALACJE GAZOWE

BCOR.7.001 Wymiana przyłącza gazowego o śr. 40 mm | str. 460

BCOR.7.002 Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym komunalnym | str. 461

8 REMONTY KOTŁOWNI I KOMINÓW

BCOR.8.001 Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej | str. 462

BCOR.8.002 Remont istniejącej kotłowni węglowej 2 kotły po 250 kW + zasobniki c.w.u | str. 462

BCOR.8.003 Remont kotłowni gazowej 2 kotły po 120 kW + zasobnik c.w.u. | str. 464

BCOR.8.004 Remont kotłowni gazowej 38 kW | str. 466

BCOR.8.005 Remont kotłowni 150 kW - automatyczna na zrębki, brykiet i pellety | str. 468

BCOR.8.006 Remont kotłowni 90 kW - automatyczna na zrębki, brykiet i pellety | str. 470

BCOR.8.007 Odbudowa komina | str. 472

BCOR.8.008 Remont i dobudowa przewodów kominowych z zastosowaniem wkładów ALUFOL | str. 473

BCOR.8.009 Remont przewodów kominowych | str. 473

9 REMONTY DACHÓW

BCOR.9.001 Wymiana pokrycia papowego na podłożu drewnianym - budynek mieszkalny | str. 474

BCOR.9.002 Wymiana pokrycia papowego na podłożu betonowym z ociepleniem stropodachu | str. 475

BCOR.9.003 Wymiana pokrycia papowego na podłożu betonowym z ociepleniem dachu płytami z wełny mineralnej | str. 476

BCOR.9.004 Ocieplenie dachu styropapą | str. 478

BCOR.9.005 Wymiana pokrycia papowego na podłożu drewnianym na pokrycie z blachy powlekanej w systemie Ruuki | str. 479

BCOR.9.006 Remont dachu z pokryciem z blachy ocynkowanej płaskiej | str. 480

BCOR.9.007 Remont dachu z wykonaniem pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej | str. 481

BCOR.9.008 Wymiana pokrycia z blachy na trapezową powlekaną | str. 482

BCOR.9.009 Wymiana pokrycia z dachówki - budynek szkoły | str. 483

BCOR.9.010 Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na dachówkę karpiówkę układaną podwójnie (w koronkę) | str. 484

BCOR.9.011 Wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki (w łuskę) | str. 485

10 REMONTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH

BCOR.10.001 Przebudowa i remont sanitariatów w szkole | str. 486

BCOR.10.002 Przebudowa i remont sanitariatów w przedszkolu | str. 488

BCOR.10.003 Remont i modernizacja węzła sanitarnego w budynku internatu | str. 489

BCOR.10.004 Remont kuchni i stołówki w internacie | str. 490

BCOR.10.005 Standaryzacja pomieszczeń bursy szkolnej | str. 494

BCOR.10.006 Remont pokoi w domu studenckim | str. 496

BCOR.10.007 Remont korytarza w domu studenckim | str. 497

BCOR.10.008 Remont sal lekcyjnych w szkole | str. 499

BCOR.10.009 Nadbudowa budynku 3-kondygnacyjnego o poddasze użytkowe | str. 500

BCOR.10.010 Adaptacja poddasza na cele użytkowe | str. 502

BCOR.10.011 Modernizacja świetlicy wiejskiej | str. 505

BCOR.10.012 Remont świetlicy wiejskiej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | str. 508

BCOR.10.013 Adaptacja lokalu usługowego na klub seniora | str. 511

BCOR.10.014 Remont lokalu użytkowego, pustostanu (biuro) | str. 515

BCOR.10.015 Remont ośrodka zdrowia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | str. 516

BCOR.10.016 Modernizacja oddziałów szpitalnych | str. 519

BCOR.10.017 Modernizacja budynku biurowo- usługowego | str. 521

BCOR.10.018 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | str. 527

BCOR.10.019 Modernizacja istniejącej pralni, na pralnię z "barierą higieny" | str. 533

BCOR.10.020 Remont ogrodzenia - podmurówka i przęsła stalowe | str. 534

BCOR.10.021 Remont niecki basenu kąpielowego, krytego | str. 535

BCOR.10.022 Likwidacja dzikiego składowiska odpadów z zagospodarowaniem terenu | str. 536

BCOR.10.023 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych | str. 537

BCOR.10.024 Wzmocnienie od spodu konstrukcji stropodachu (płyty Klaina) dodatkową konstrukcją stalową | str. 538

BCOR.10.025 Wzmocnienie stropu drewnianego | str. 539

BCOR.10.026 Malowanie klatki schodowej w budynku wielorodzinnym | str. 540

BCOR.10.027 Malowanie klatki schodowej z przetarciem tynków | str. 541

BCOR.10.028 Remont klatki schodowej | str. 542

11 REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH

BCOR.11.001 Modernizacja boiska szkolnego | str. 543

BCOR.11.002 Remont boiska szkolnego wielofunkcyjnego | str. 545

BCOR.11.003 Remont boiska szkolnego do piłki nożnej | str. 546

BCOR.11.004 Remont odcinka prostego bieżni szkolnej i zeskoczni | str. 548

BCOR.11.005 Remont bieżni szkolnej | str. 549

BCOR.11.006 Remont skoczni do skoku w dal | str. 550

BCOR.11.007 Remont podłogi w sali gimnastycznej | str. 550

BCOR.11.008 Wymiana podłogi w sali gimnastycznej | str. 551

BCOR.11.009 Wymiana posadzki parkietowej w sali gimnastycznej | str. 552

BCOR.11.010 Remont sali gimnastycznej z zapleczem | str. 553

BCOR.11.011 Przebudowa zaplecza szatniowego ośrodka sportowego | str. 556

12 ROZBIÓRKI

BCOR.12.001 Rozbiórka budynku gospodarczego (garaż) | str. 558

BCOR.12.002 Rozbiórka budynku mieszkalnego - z rusztowaniami | str. 559

BCOR.12.003 Rozbiórka budynku mieszkalnego 2-kondygnacyjnego | str. 560

BCOR.12.004 Rozbiórka budynku przedszkola o konstrukcji drewnianej | str. 561

BCOR.12.005 Rozbiórka hali magazynowej o 3 kondygnacjach, z częścią biurową i socjalną | str. 563

13 REMONTY ELEWACJI

BCOR.13.001 Remont elewacji zabytkowej w systemie STO z wymianą stolarki okiennej oraz izolacją ścian fundamentowych | str. 564

BCOR.13.002 Remont elewacji kamienicy czynszowej w systemie SCHOMBURG z wymianą stolarki okiennej | str. 567

BCOR.13.003 Docieplenie elewacji budynku szpitala w systemie ATLAS ROKER wraz z dociepleniem ścian fundamentowych | str. 568

BCOR.13.004 Docieplenie elewacji stacji trafo w systemie ATLAS STOPTER | str. 570

BCOR.13.005 Docieplenie budynku mieszkalnego 5 kondygn. w systemie BAUMIT MINERAL | str. 571

BCOR.13.006 Ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego 11 kondygn. w systemie BAUMIT MINERAL | str. 573

BCOR.13.007 Docieplenie budynku mieszkalnego w systemie DRYVIT | str. 576

BCOR.13.008 Docieplenie budynku szkoły w systemie BOLIX | str. 578

BCOR.13.009 Docieplenie elewacji z wystrojem architektonicznym, budynku mieszkalnego 4 kondygn. w systemie BOLIX | str. 580

BCOR.13.010 Docieplenie budynku mieszkalnego 11 kondygn. wcześniej ocieplonego | str. 581

BCOR.13.011 Docieplenie budynku przedszkola w systemie BAUMIT AKRYL | str. 584

BCOR.13.012 Remont elewacji kamiennej budynku biurowego w systemie REMMERS | str. 585

BCOR.13.013 Odbudowa zniszczonego balkonu z balustradami | str. 586

BCOR.13.014 Remont posadzek loggii w systemie REMMERS (bez rusztowań) | str. 586

BCOR.13.015 Remont posadzek balkonów w systemie DEITERMANN (bez rusztowań) | str. 587

BCOR.13.016 Remont balkonów w systemie SIKA (z rusztowaniami) | str. 588

BCOR.13.017 Remont balkonów w systemie BOLIX | str. 589

BCOR.13.018 Remont balustrad balkonowych z wymianą ekranów żelbetowych na płytę Minerit | str. 591

BCOR.13.019 Remont balkonów z płytą stalową (z rusztowaniami) | str. 592

BCOR.13.020 Remont schodów zewnętrznych w systemie SCHOMBURG | str. 593

BCOR.13.021 Remont patio z ułożeniem posadzki granitowej | str. 594

BCOR.13.022 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych - dwuodcinkowej o nawierzchni granitowej | str. 596

BCOR.13.023 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych - jednoodcinkowej o nawierzchni z kostki betonowej | str. 597

BCOR.13.024 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych - dwuodcinkowej o konstrukcji stalowej | str. 598

BCOR.13.025 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych z przebudową wejścia i schodów zewnętrznych | str. 599

14 IZOLACJE

BCOR.14.001 Wykonanie izolacji pionowej i poziomej zawilgoconych ścian fundamentowych w systemie STO (od zewnątrz) | str. 601

BCOR.14.002 Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych (od zewnątrz) | str. 602

BCOR.14.003 Izolacja ścian piwnic w systemie CERESIT (od zewnątrz) | str. 603

BCOR.14.004 Ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej | str. 604

BCOR.14.005 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją płytami z wełny mineralnej twardej | str. 605

BCOR.14.006 Docieplenie poddasza płytami z wełny mineralnej miękkiej | str. 606

BCOR.14.007 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją płytami styropianowymi | str. 606

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji kubaturowych.

2. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji liniowych.

3. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej dla obiektów inżynierskich.

4. Wskaźniki dla usług związanych z budownictwem.

5. Orientacyjne mnożniki przeliczeniowe wartości dla regionów kraju i dla miast wojewódzkich.

6. Roczne wskaźniki cen towarów i usług w latach 1953 – 2013 / rok poprzedni - 100 /.

7. Wskaźniki nakładów inwestycyjnych cen produkcji budowlano – montażowej w latach 1994 - 2014

8. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych.

9. Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których usunięcie pobiera się opłaty, oraz jednostkowe stawki tych opłat.

10. Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na składowisku.

11. Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

12. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

13. Warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

14. Przeliczniki wagowe materiałów budowlanych.

15. Oznaczenia betonów stosowanych w budownictwie.

 


wydawca: Wolters Kluwer S.A.
seria: BISTYP Remonty
rok wydania: 2020 r. / kwartalnik
ilość stron: 715
format: A5
ISSN: 2080-6558
okładka miękka