Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH 2 kwartał 2021

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 913
 • Producent: Wolters Kluwer SA
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 243,00 zł / szt.

Publikacja zawiera ceny jednostkowe robót remontowych budowlanych w różnych technologiach i robót remontowych w obiektach zabytkowych oraz robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w poziomie cen średniokrajowych, które zostały opracowane na bazie normatywów z dostępnych na rynku katalogów z nakładami rzeczowymi: KNR; KNNR i innych oraz bazę obiektów modelowych remontowych z zakresu remontów elementów robót i całych obiektów we wszystkich branżach.

 

Katalog składa się z trzech części, które odpowiednio zawierają:

 

1. ceny jednostkowe robót (na różnym poziomie scalenia), które stanowią ceny rynkowe robót remontowo-budowlanych oraz jednostkowe ceny rynkowe, dotyczące robót remontowych w obiektach zabytkowych, a także roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. Publikowane ceny jednostkowe obejmują swoim zakresem wszystkie branże robót budowlanych w zakresie remontów i modernizacji wykonywane przy zastosowaniu standardowych rozwiązań, jak też przy zastosowaniu nowoczesnych technologii stosowanych przy robotach remontowych. Wskaźniki cenowe mogą być wykorzystywane przy sporządzaniu wycen i kosztorysów metodą uproszczoną na remonty w branży:

 • ogólnobudowlanej (roboty budowlane remontowe, roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe)

 •  

  sanitarnej: instalacje wod.-kan., c.o., gaz., wentylacja

   

 •  

  elektrycznej

   

 •  

  inżynieryjnej i sieci zewnętrzne sanitarne i energetyczne.

   

 

2. ceny obiektów – obiekty modelowe, stanowią źródło wskaźników cenowych na remont i modernizację obiektów kubaturowych, wybranych części obiektów kubaturowych, wskaźników cenowych na wykonanie rozbiórek oraz wskaźników cenowych na przeprowadzenie remontów w zakresie instalacji w obiektach kubaturowych, jak też w obiektach inżynieryjnych. Ceny obiektów modelowych w podziale na elementy robót są szczególnie przydatne przy szacowaniu kosztów remontów lub modernizacji i znajdują zastosowanie sporządzaniu Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI)

 

3. materiały informacyjne – zawierają przepisy prawne, dane statystyczne oraz różnego rodzaju wskaźniki dla wyliczenia wartości usług związanych z realizacją inwestycji budowlanych np. wskaźniki procentowe dla obliczenia wartości dokumentacji projektowej, nadzorów autorskich, nadzorów inwestorskich, dane do szacowania zużycia obiektów budowlanych i ich elementów itp.

 

 

Szczegółowa zawartość publikacji w spisie treści.

 

 

ZASTOSOWANIE:

 

 •  

  ustalenia szacunkowej wartości robót związanych z przeprowadzeniem remontu, modernizacji lub rozbiórki;

   

 •  

  szacowania szkód majątkowych i ich likwidacji przez ubezpieczycieli, np. doznanych na skutek działania klęsk żywiołowych;

   

 •  

  sporządzania planów remontów dla obiektów, które będą finansowane ze środków budżetu państwa lub środków prywatnych,

   

 •  

  określenia wartości przedmiotu zamówienia dla obiektów, których remonty i modernizacje będą przeprowadzane w trybie zamówień publicznych,

   

 •  

  sporządzania wycen i kosztorysów przy ubieganiu się o kredyt bankowy na remont lub modernizację;

   

 •  

  szacowania nakładów koniecznych do poniesienia przy przeprowadzaniu remontu lub modernizacji, przy wycenie nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych (operaty szacunkowe);

   

 •  

  analiz porównawczych na etapie wyboru technologii modernizacji obiektu lub jego wybranych części;

   

 •  

  opracowania i weryfikacji kosztorysów inwestorskich i ofertowych, zarówno w przetargowym i bezprzetargowym trybie zlecania robót oraz negocjowania cen przy wyborze wykonawcy, podczas postępowania bezprzetargowego.

   

 •  

  przy waloryzacji wynagrodzenia za roboty remontowe i renowacyjne,

   

 •  

  stanowią przydatne narzędzie w doradztwie finansowym dla inwestorów (publicznych i prywatnych), spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz administratorów i zarządców nieruchomości w zakresie planowanych remontów.

   

 

PRZEZNACZONY JEST DLA:

 •  

  inwestorów zamówień publicznych i poza zamówieniami publicznymi

   

 •  

  dysponentów środków publicznych

   

 •  

  kredytobiorców i kredytodawców (banki)

   

 •  

  projektantów

   

 •  

  wykonawców robót budowlanych

   

 •  

  ubezpieczycieli

   

 • biegłych

 •  

  rzeczoznawców majątkowych i kosztorysowych

   

 •  

  urzędników

   

 •  

  deweloperów

   

 •  

  spółdzielni mieszkaniowych

   

 •  

  wspólnot mieszkaniowych

   

 •  

  administratorów i zarządców nieruchomości

   

 • ośrodków doradztwa finansowego

 •  

  pozostałych uczestników rynku budowlanego

   

 

ZALETY:

 •  

  bardzo szeroki zasób cen jednostkowych dotyczących pełnego zakresu robót budowlanych dotyczących remontów i modernizacji we wszystkich branżach i w jednym wydawnictwie

   

 •  

  na podstawie danych zawartych w jednym katalogu można dokonać pełnej wyceny wartości kosztorysowej inwestycji WKI w 7-u grupach kosztów zgodnie za aktualnymi przepisami prawnymi,

   

 • pełna baza danych do kosztorysowania uproszczonego łącznie z przepisami prawnymi koniecznymi do wyliczenia całkowitej wartości robót,

 • katalog daje możliwość wyboru technologii wykonania robót remontowych i modernizacyjnych ze względu na zamieszczone w katalogu wyceny poszczególnych elementów robót i obiektów w różnych technologiach

 •  

  zawiera ceny robót remontowych i modernizacyjnych w nowych technologiach stosowanych w budownictwie

   

 •  

  łatwy i przystępny sposób prezentacji danych do wykorzystania

   

 •  

  ciągły rozwój publikacji o jednostkowe i obiekty modelowe remontowe znacznie rozszerzający zakres


wydawca: Wolters Kluwer S.A.
seria: BISTYP Remonty
rok wydania: 2021 r. / kwartalnik
format: A5
ISSN: 2080-6558.
okładka miękka