Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH 2 kwartał 2024

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 604
 • Producent: Wolters Kluwer SA
 • Dostępność: jest na stanie

 • Historia ceny
  Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 260,00 zł brutto
 • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 301,00 zł / szt.

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH
2 kwartał 2024 r.

Wydawnictwo stanowi największą i najbardziej aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych. Zgodnie z przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen remontów i modernizacji oraz sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.

Wydawnictwo zawiera jednostkowe ceny rynkowe robót remontowo-budowlanych oraz jednostkowe ceny rynkowe, dotyczące robót remontowych w obiektach zabytkowych.

Publikowane ceny jednostkowe obejmują swoim zakresem wszystkie branże robót budowlanych w zakresie remontów i modernizacji. Wskaźniki cenowe mogą być wykorzystywane przy sporządzaniu wycen i kosztorysów metodą uproszczoną na remonty w branży:

 • ogólnobudowlanej
 • sanitarnej i instalacje wod.-kan., c.o., gaz., wentylacja
 • elektrycznej
 • inżynieryjnej i sieci zewnętrzne sanitarne i energetyczne.

Katalog zawiera również obiekty modelowe, które stanowią źródło wskaźników cenowych na remont i modernizację wybranych części obiektów kubaturowych, wskaźników cenowych na wykonanie rozbiórek oraz wskaźników cenowych na przeprowadzenie remontów w zakresie instalacji w obiektach kubaturowych, jak też w obiektach inżynieryjnych.

Publikowane wskaźniki cen można wykorzystać do:

 • ustalenia szacunkowej wartości robót związanych z przeprowadzeniem remontu, modernizacji lub rozbiórki;
 • szacowania szkód majątkowych, np. doznanych na skutek działania klęsk żywiołowych;
 • sporządzania planów remontów dla obiektów, które będą finansowane ze środków budżetu państwa;
 • określenia wartości przedmiotu zamówienia dla obiektów, których remonty i modernizacje będą przeprowadzane w trybie zamówień publicznych;
 • sporządzania wycen i kosztorysów przy ubieganiu się o kredyt bankowy na remont lub modernizację;
 • szacowania nakładów koniecznych do poniesienia przy przeprowadzaniu remontu lub modernizacji, przy wycenie nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych (operaty szacunkowe);
 • analiz porównawczych na etapie wyboru technologii modernizacji obiektu lub jego wybranych części;
 • opracowania i weryfikacji kosztorysów inwestorskich i ofertowych, zarówno w przetargowym i bezprzetargowym trybie zlecania robót oraz negocjowania cen przy wyborze wykonawcy, podczas postępowania bezprzetargowego.

Spis treści:

INFORMACJE PODSTAWOWE

BAZA DANYCH WYJŚCIOWYCH

DANE SZCZEGÓŁOWE (NA 2 KW. 2024 r.) - informują o wartości składników kalkulacyjnych, przyjętych do obliczenia cen jednostkowych: stawka robocizny, koszty materiałów, narzuty (koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), a także o poziomie cen, w jakim sporządzono kalkulacje.

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH

1. Roboty remontowe budowlane

1.1 Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0

1.2 Roboty betonowe i żelbetowe - kod CPV 45262300-4

1.3 Roboty murowe - kod CPV 45262500-6
1.4 Wiercenie i cięcie techniką diamentową - kod CPV 45262300-4; 45262511-6

1.5 Mechaniczne przebijanie otworów, wykucie bruzd, gniazd, strzępi, wnęk, wykonanie ślepych otworów, montaż kołków kotwiących - kod CPV 45262690-4; CPV 45262520-2

1.6 Roboty ciesielskie - kod CPV 45261100-5, CPV 45422000-7

1.7 Roboty pokrywcze i remonty dachów - kod CPV 45261910-6, CPV 45261210-9, CPV 45261320-3

1.8 Izolacje i uszczelnienia, roboty odgrzybieniowe murów i drewna, impregnacja drewna - kod CPV 45320000-6

1.9 Roboty tynkarskie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane - kod CPV 45410000-4

1.10 Roboty posadzkowe i wykładzinowe - kod CPV 45432100-5, CPV 45432200-6

1.11 Roboty stolarskie - kod CPV 45421000-4

1.12 Roboty zduńskie - kod CPV 45262630-6

1.13 Roboty szklarskie - kod CPV 45441000-8

1.14 Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8

1.15 Roboty kowalsko-ślusarskie - kod CPV 45421160-3

1.16 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych - kod CPV 45223210-1

1.17 Rusztowania - kod CPV 45262100-2

2. Roboty kamieniarskie renowacyjne i demontażowe

2.1 Demontaż okładzin kamiennych i elementów blokowych - kod CPV 45262510-9

2.2 Oczyszczenie, mycie, pastowanie, froterowanie okładzin - kod CPV 45262510-9

2.3 Wstawienie łatek (bez kosztu kamienia) - kod CPV 45262510-9

2.4 Spoinowanie i kitowanie drobnych ubytków w kamieniu - kod CPV 45262510-9

2.5 Skuwanie podłoża pod elementy kamienne - kod CPV 45262510-9

3. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli

3.1 Rozebranie konstrukcji z murowanych (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9

3.2 Rozebranie konstrukcji betonowych i żelbetowych (sposobem ręczym) - kod CPV 45111100-9

3.3 Rozebranie konstrukcji drewnianych (sposobem ręcznym przy użyciu właściwych narzędzi ciesielskich) - kod CPV 45111100-9

3.4 Rozebranie posadzek, pokryć dachowych, trzonów kuchennych i pieców (sposobem ręcznym) - kod CPV 45111100-9

3.5 Burzenie mechaniczne murów i ścian betonowych i żelbetowych oraz posadzek (przy użyciu sprężarki przewoźnej spalinowej ) - kod CPV 45111100-9

3.6 Rozebranie konstrukcji stalowych,cięcie kształtowników (sposobem ręcznym przy użyciu palnika tlenowego) - kod CPV 45111100-9

3.7 Wykonanie rynny do gruzu, wywóz gruzu

4. Roboty budowlane w obiektach o charakterze zabytkowym (na podstawie TZKNBK)

4.1 Roboty murowe (TZKNBK IV) - kod CPV 45262500-6

4.2 Roboty ciesielskie (TZKNBK V) - kod CPV 45422000-1, CPV 45261100-5

4.3 Roboty pokrywcze (TZKNBK VI) - CPV 45261910-6, CPV 45261210-9

4.4 Roboty izolacyjne (TZKNBK VII) - kod CPV 45320000-6

4.5 Roboty tynkarskie (TZKNBK VIII) - kod CPV 45410000-4

4.6 Roboty stiukowe (TZKNBK X) (bez kosztu materiałów) - kod CPV 45410000-4

4.7 Roboty posadzkarskie (TZKNBK XI) - kod CPV 45432100-5, CPV 45432200-6

4.8 Roboty stolarskie (TZKNBK XII) - kod CPV 45421000-4

4.9 Roboty malarskie (TZKNBK XV) - kod CPV 45442100-8

4.10 Roboty instalacji elektrycznej (TZKNBK XVII) - kod CPV 45311000-0, CPV 45312310-3

4.11 Roboty blacharki artystycznej (TZKNBK XXIII) - kod CPV 45261210-9

4.12 Roboty ślusarskie (TZKNBK XXIV) (bez kosztu materiałów) - kod CPV 45421160-3

5. Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (na podstawie KNR 19-01)

5.1 Roboty murowe (remontowe) - kod CPV 45262500-6

5.2 Roboty ciesielskie (remontowe) - kod CPV 45422000-1

5.3 Roboty elewacyjne (remontowe) - kod CPV 45410000-4

5.4 Roboty pokrywcze z dachówki ceramicznej - kod CPV 45261210-9

5.5 Wykonanie i zawieszenie rynien i rur spustowych (przy ilości jednego przekroju nie mniejszej niż 50m na obiekcie) - kod CPV 45261320-3

6. Roboty remontowe instalacji sanitarnych i elektrycznych

6.1 Instalacje wodociągowe - kod CPV 45330000-9

6.2 Instalacje wodociągowe z rur miedzianych, twardych, prostych - kod CPV 45330000-9

6.3 Instalacje kanalizacyjne - kod CPV 45330000-9

6.4 Instalacje centralnego ogrzewania - kod CPV 45331100-7

6.5 Instalacje centralnego ogrzewania z rur miedzianych - kod CPV 45331100-7

6.6 Instalacje gazowe - kod CPV 45333000-0

6.7 Instalacje gazowe z rur miedzianych - kod CPV 45333000-0

6.8 Izolacje rurociągów - kod CPV 45320000-6

6.9 Kotłownie - kod CPV 45331100-0

6.10 Instalacje wentylacji - kod CPV 45331200-8

6.11 Instalacje elektryczne (KNNR 9) - kod CPV 45311000-0, CPV 45312310-3

6.12 Wymiana instalacji odgromowych i przewodów wyrównawczych (KNR-W 4-03) - kod CPV 45312310-3

6.13 Pomiary elektroenergetyczne (KNR-W 4-03) - kod CPV 45310000-0

7. Modernizacje linii n/n

7.1 Linie kablowe energetyczne n.n. i sygnalizacyjne - kod CPV 45314300-4

7.2 Linie napowietrzne energetyczne n.n. i oświetlenia zewnętrznego - kod CPV 45232210-7

7.3 Oświetlenie zewnętrzne - kod CPV 45316100-9

8. Roboty remontowe i eksploatacyjne sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

8.1 Sieci wodociągowe - kod CPV 45231300-8

8.2 Sieci kanalizacyjne - kod CPV 45231300-8

8.3 Naprawa kanałów i obiektów - system MC-Bauchemie

8.4 Naprawy i ochrona powierzchni betonowych przed agresją chemiczną w kanałach ściekowych - system SCHOMBURG

9 Roboty remontowe sieci cieplnych

9.1 Demontaż sieci cieplnych kanałowych (bez robót towarzyszących: ziemne, nawierzchniowe, itp.) - kod CPV 45231300-8

9.2 Remonty komór sieci cieplnych - kod CPV 45231300-8

10. Roboty remontowe obiektów energetycznych i ciepłowniczych

10.1 Kotły płomieniówkowe - kod CPV 45331110-0

10.2 Kotły typ PLM, CR, WLM, WR - kod CPV 45331110-0

10.3 Ruszty mechaniczne - kod CPV 45331110-0

11.Docieplenia ścian budynków i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - kod CPV 45321000-3; CPV 45443000-4

11.1 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system DRYVIT (KNR 0-28) (bez kosztu rusztowań)

11.2 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system ATLAS (KNR K-33) (bez kosztu rusztowań)

11.3 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system CERESIT (ZKNR C-2) (bez kosztu rusztowań)

11.4 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system BOLIX (KNR K-58) (bez kosztu rusztowań)

11.5 Docieplenie ścian zewnętrznych i cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system Baumit (bez kosztu rusztowań)

11.6 Ocieplenie ścian i stropów, cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie - system BASF (bez kosztu rusztowań)

12. Termoceramiczne powłoki ochronne ThermoShield ? kod CPV 45442300-0
      (nakłady podstawowe na wysokości do 5m)

12.1 Przygotowanie podłoża

12.2 Gruntowanie podłoża środkami ThermoShield - ręcznie

12.3 Gruntowanie podłoża środkami ThermoShield - agregatem malarskim

12.4 Nanoszenie środka ThermoShield Interieur na powierzchnie wewnętrzne - ręcznie

12.5 Nnoszenie środka ThermoShield Interieur na powierzchnie wewnętrzne - agregatem malarskim

12.6 Nanoszenie środka ThermoShield Exterieur na powierzchnie zewnętrzne - ręcznie

12.7 Nanoszenie środka ThermoShield Exterieur na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim

12.8 Nanoszenie środka ThermoShield TopShield na powierzchnie zewnętrzne - ręcznie

12.9 Nanoszenie środka ThermoShield TopShield na powierzchnie zewnętrzne - agregatem malarskim

12.10 Nanoszenie środka ThermoShield Nature na powierzchnie zewnętrzne drewniane

13. Zabezpieczenia przed graffiti - kod CPV 45112300-0

13.1 Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti

13.2 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS ręcznie

13.3 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS agregatem malarskim

13.4 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Epasit ag ręcznie

13.5 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem Epasit ag agregatem malarskim

13.6 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti z folii antigraffiti

13.7 Mycie powierzchni pokrytej graffiti

13.8 Usuwanie graffiti środkami AGS

13.9 Mycie powierzchni pokrytej środkiem do usuwania graffiti

14. Czyszczenie i hydrofobizacja budowli- kod CPV 45453100-8, CPV 45442300-0

14.1 Czyszczenie murów i okładzin

14.2 Hydrofobizacja podłoży mineralnych - system SCHOMBURG

14.3 Impregnacja okładzin i tynków - system KREISEL

14.4 Impregnacja powierzchni pionowych - system CERESIT

15. Tynki renowacyjne - kod CPV 45453100-8, CPV 45410000-4

15.1 Tynki renowacyjne - system SCHOMBURG

15.2 Tynki renowacyjne - system CERESIT

15.3 Tynki renowacyjne - system REMMERS

15.4 Tynki renowacyjne - system KREISEL (KNR K-04)

15.5 Tynki renowacyjne - system KREISEL (KNR K-46)

15.6 Tynki renowacyjne - system MUREXIN

16. Naprawa konstrukcji betonowych przy użyciu materiałów nowych technologii kod CPV 45262330-3

16.1 Przygotowanie powierzchni betonowych przed wykonaniem napraw

16.2 Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych - system MC BAUCHEMIE

16.3 Ręczna reprofilacja powierzchni betonowych - system SCHOMBURG

16.4 Naprawa konstrukcji betonowych - system CERESIT

17. Wstawienie okien połaciowych w istniejące dachy - kod CPV 45261000-4, CPV 45421100-5

17.1 Roboty przygotowawcze

17.2 Uzupełnienie dachu po montażu okien

17.3 Osadzenie okien w połaci dachowej

18. Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K (KNR 9-29) - kod CPV 45410000-4; CPV 45453000-7

18.1 Rozbiórka elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych

18.2 Demontaż elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych

18.3 Uzupełnienie elementów zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych

19. Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą - kod CPV 45262640-9

19.1 Czyszczenie pomieszczeń i mycie elewacji w obiektach budowlanych

19.2 Osuszanie obiektów

19.3 Dezynfekcja obiektów

20. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych

20.1 Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika CarboDur - CPV 45453000-7

20.2 Wzmacnianie betonowych ścian trójwarstwowych kotwami EJOT WSS

20.3 Wykonanie i montaż ściągów

21. Wymiana uszkodzonych słupków ogrodzenia

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

1 WYMIANA CENTRALNEJ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY - kod CPV 45330000-9


BCOR.1.001 Budynek 11 kondygnacyjny, poddasze użytkowe, piwnice, 8 klatek

BCOR.1.002 Budynek 11 kondygnacyjny, piwnice

BCOR.1.003 Budynek 11 kondygnacyjny, piwnice

BCOR.1.004 Budynek 10 kondygnacyjny, piwnice

BCOR.1.005 Budynek 5 kondygnacyjny, piwnice (technologia wielki blok "Żerań")

BCOR.1.006 Budynek 3 kondygnacyjny - wymiana instalacji zimnej wody

BCOR.1.007 Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku komunalnym 5 kondygnacyjnym (bez przyłącza wodociągowego)

BCOR.1.008 Doposażenie budynku 3 kondygnacyjnego w instalację ciepłej wody

2 WYMIANA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - kod CPV 45330000-9

BCOR.2.001 Budynek 11 kondygnacyjny + piwnice

BCOR.2.002 Budynek 5 kondygnacyjny + piwnice

BCOR.2.003 Budynek 4 kondygnacyjny + piwnice

BCOR.2.004 Budynek 3 kondygnacyjny

BCOR.2.005 Doposażenie budynku komunalnego w instalację c.o.

BCOR.2.006 Pawilon handlowo-usługowy dwukondygnacyjny, podpiwniczony

BCOR.2.007 Modernizacja centralnego ogrzewania etażowego

BCOR.2.008 Modernizacja ogrzewania lokalu

3 WYMIANA KANALIZACJI SANITARNEJ - kod CPV 45330000-9

BCOR.3.001 Wymiana kanalizacji sanitarnej - poziomy w piwnicy wymiana z żeliwa na PVC

BCOR.3.002 Wymiana kanalizacji sanitarnej (poziomy w piwnicach) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

BCOR.3.003 Wymiana kanalizacji w budynku mieszkalnym komunalnym 5-kondygnacyjnym

BCOR.3.004 Budynek 3 kondygnacyjny, mieszkalny - wymiana kanalizacji

BCOR.3.005 Doposażenie budynku komunalnego w kanalizację

4 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI WODOCIĄGOWYCH

BCOR.4.001 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 400 mm

BCOR.4.002 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm

BCOR.4.003 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm - nałożenie opasek

BCOR.4.004 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 300 mm - w kolizji

BCOR.4.005 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 200 mm

BCOR.4.006 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 150 mm

BCOR.4.007 Awaria wodociągowa rurociągu o śr. 100 mm

BCOR.4.008 Awaria przyłącza wodociągowego rurociągu o śr. 50 mm

BCOR.4.009 Wymiana hydrantu w nawierzchni asfaltowej

BCOR.4.010 Wymiana hydrantu w nawierzchni z kostki betonowej

BCOR.4.011 Wymiana hydrantu w trawniku

BCOR.4.012 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 90 mm

BCOR.4.013 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 110 mm

BCOR.4.014 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 160 mm

BCOR.4.015 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 200 mm

BCOR.4.016 Przebudowa sieci wodociągowej o śr. 315 mm

BCOR.4.017 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 25 mm

BCOR.4.018 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 32 mm

BCOR.4.019 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 40 mm

BCOR.4.020 Wymiana przyłącza wodociągowego śr. nominalnej 50 mm

BCOR.4.021 Wymiana przyłączy wodociągowych śr. 75 mm

BCOR.4.022 Renowacja zbiornika małej retencji

5 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI KANALIZACYJNYCH

BCOR.5.001 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1500 mm z wymianą odcinków kanałów

BCOR.5.002 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1200 mm

BCOR.5.003 Przebudowa studni rewizyjnej śr. 1200 mm z wymianą odcinków kanałów

BCOR.5.004 Wymiana studzienki ściekowej śr. 500 mm

BCOR.5.005 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=9,0m

BCOR.5.006 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=6,0m

BCOR.5.007 Awaria na kanale o śr. 300 mm i przykanaliku 150 mm, z wykonaniem ślepej studni

BCOR.5.008 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 300 mm L=3,5m

BCOR.5.009 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 200 mm L=3,0m (przykanalik) w gruncie podmokłym

BCOR.5.010 Przebudowa kanału z rur kamionkowych o śr. 150 mm L=5,0m

BCOR.5.011 Wymiana odcinka kanału deszczowego DN 300 mm

BCOR.5.012 Odbudowa po powodzi, rurociągu żelbetowego DN 600 mm odprowadzającego deszczówkę z rowów przydrożnych

BCOR.5.013 Wymiana odcinka kanalizacji ogólnospławnej o śr. 600 mm

BCOR.5.014 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 300 mm

BCOR.5.015 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 250 mm

BCOR.5.016 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej - kanał o śr. 200 mm

BCOR.5.017 Przykanalik śr. 160 mm z przejściem pod drogą

BCOR.5.018 Wymiana przykanalika

6 USUWANIE AWARII I REMONTY SIECI CIEPLNYCH

BCOR.6.001 Awaria sieci cieplnej o śr. 200 mm

BCOR.6.002 Awaria sieci cieplnej o śr. 300 mm

BCOR.6.003 Awaria sieci cieplnej o śr. 400 mm

BCOR.6.004 Wymiana odcinka sieci cieplnej

BCOR.6.005 Wymiana przyłącza sieci cieplnej

BCOR.6.006 Wymiana sieci cieplnej 2 x DN 150 mm

BCOR.6.007 Wymiana wewnętrznej sieci cieplnej 2 x DN 250 mm

BCOR.6.008 Wymiana wewnętrznej sieci cieplnej 2 x DN 200 mm

7 INSTALACJE GAZOWE

BCOR.7.001 Wymiana przyłącza gazowego o śr. 40 mm

BCOR.7.002 Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym komunalnym

8 REMONTY KOTŁOWNI I KOMINÓW

BCOR.8.001 Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej

BCOR.8.002 Remont istniejącej kotłowni węglowej 2 kotły po 250 kW + zasobniki c.w.u

BCOR.8.003 Remont kotłowni gazowej 2 kotły po 120 kW + zasobnik c.w.u.

BCOR.8.004 Remont kotłowni gazowej 38 kW

BCOR.8.005 Remont kotłowni 150 kW - automatyczna na zrębki, brykiet i pellety

BCOR.8.006 Remont kotłowni 90 kW - automatyczna na zrębki, brykiet i pellety

BCOR.8.007 Odbudowa komina

BCOR.8.008 Remont i dobudowa przewodów kominowych z zastosowaniem wkładów ALUFOL

BCOR.8.009 Remont przewodów kominowych

9 REMONTY DACHÓW

BCOR.9.001 Wymiana pokrycia papowego na podłożu drewnianym - budynek mieszkalny

BCOR.9.002 Wymiana pokrycia papowego na podłożu betonowym z ociepleniem stropodachu

BCOR.9.003 Wymiana pokrycia papowego na podłożu betonowym z ociepleniem dachu płytami z wełny mineralnej

BCOR.9.004 Ocieplenie dachu styropapą

BCOR.9.005 Wymiana pokrycia papowego na podłożu drewnianym na pokrycie z blachy powlekanej w systemie Ruuki

BCOR.9.006 Remont dachu z pokryciem z blachy ocynkowanej płaskiej

BCOR.9.007 Remont dachu z wykonaniem pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej

BCOR.9.008 Wymiana pokrycia z blachy na trapezową powlekaną

BCOR.9.009 Wymiana pokrycia z dachówki - budynek szkoły

BCOR.9.010 Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na dachówkę karpiówkę układaną podwójnie (w koronkę)

BCOR.9.011 Wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki (w łuskę)

10 REMONTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH

BCOR.10.001 Przebudowa i remont sanitariatów w szkole

BCOR.10.002 Przebudowa i remont sanitariatów w przedszkolu

BCOR.10.003 Remont i modernizacja węzła sanitarnego w budynku internatu

BCOR.10.004 Remont kuchni i stołówki w internacie

BCOR.10.005 Standaryzacja pomieszczeń bursy szkolnej

BCOR.10.006 Remont pokoi w domu studenckim

BCOR.10.007 Remont korytarza w domu studenckim

BCOR.10.008 Remont sal lekcyjnych w szkole

BCOR.10.009 Nadbudowa budynku 3-kondygnacyjnego o poddasze użytkowe

BCOR.10.010 Adaptacja poddasza na cele użytkowe

BCOR.10.011 Modernizacja świetlicy wiejskiej

BCOR.10.012 Remont świetlicy wiejskiej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

BCOR.10.013 Adaptacja lokalu usługowego na klub seniora

BCOR.10.014 Remont lokalu użytkowego, pustostanu (biuro)

BCOR.10.015 Remont ośrodka zdrowia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

BCOR.10.016 Modernizacja oddziałów szpitalnych

BCOR.10.017 Modernizacja budynku biurowo- usługowego

BCOR.10.018 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

BCOR.10.019 Modernizacja istniejącej pralni, na pralnię z "barierą higieny"

BCOR.10.020 Remont ogrodzenia - podmurówka i przęsła stalowe

BCOR.10.021 Remont niecki basenu kąpielowego, krytego

BCOR.10.022 Likwidacja dzikiego składowiska odpadów z zagospodarowaniem terenu

BCOR.10.023 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych

BCOR.10.024 Wzmocnienie od spodu konstrukcji stropodachu (płyty Klaina) dodatkową konstrukcją stalową

BCOR.10.025 Wzmocnienie stropu drewnianego

BCOR.10.026 Malowanie klatki schodowej w budynku wielorodzinnym

BCOR.10.027 Malowanie klatki schodowej z przetarciem tynków

BCOR.10.028 Remont klatki schodowej

11 REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH

BCOR.11.001 Modernizacja boiska szkolnego

BCOR.11.002 Remont boiska szkolnego wielofunkcyjnego

BCOR.11.003 Remont boiska szkolnego do piłki nożnej

BCOR.11.004 Remont odcinka prostego bieżni szkolnej i zeskoczni

BCOR.11.005 Remont bieżni szkolnej

BCOR.11.006 Remont skoczni do skoku w dal

BCOR.11.007 Remont podłogi w sali gimnastycznej

BCOR.11.008 Wymiana podłogi w sali gimnastycznej

BCOR.11.009 Wymiana posadzki parkietowej w sali gimnastycznej

BCOR.11.010 Remont sali gimnastycznej z zapleczem

BCOR.11.011 Przebudowa zaplecza szatniowego ośrodka sportowego

12 ROZBIÓRKI

BCOR.12.001 Rozbiórka budynku gospodarczego (garaż)

BCOR.12.002 Rozbiórka budynku mieszkalnego - z rusztowaniami

BCOR.12.003 Rozbiórka budynku mieszkalnego 2-kondygnacyjnego

BCOR.12.004 Rozbiórka budynku przedszkola o konstrukcji drewnianej

BCOR.12.005 Rozbiórka hali magazynowej o 3 kondygnacjach, z częścią biurową i socjalną

13 REMONTY ELEWACJI

BCOR.13.001 Remont elewacji zabytkowej w systemie STO z wymianą stolarki okiennej oraz izolacją ścian fundamentowych

BCOR.13.002 Remont elewacji kamienicy czynszowej w systemie SCHOMBURG z wymianą stolarki okiennej

BCOR.13.003 Docieplenie elewacji budynku szpitala w systemie ATLAS ROKER wraz z dociepleniem ścian fundamentowych

BCOR.13.004 Docieplenie elewacji stacji trafo w systemie ATLAS STOPTER

BCOR.13.005 Docieplenie budynku mieszkalnego 5 kondygn. w systemie BAUMIT MINERAL

BCOR.13.006 Ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego 11 kondygn. w systemie BAUMIT MINERAL

BCOR.13.007 Docieplenie budynku mieszkalnego w systemie DRYVIT

BCOR.13.008 Docieplenie budynku szkoły w systemie BOLIX

BCOR.13.009 Docieplenie elewacji z wystrojem architektonicznym, budynku mieszkalnego 4 kondygn. w systemie BOLIX

BCOR.13.010 Docieplenie budynku mieszkalnego 11 kondygn. wcześniej ocieplonego

BCOR.13.011 Docieplenie budynku przedszkola w systemie BAUMIT AKRYL

BCOR.13.012 Remont elewacji kamiennej budynku biurowego w systemie REMMERS

BCOR.13.013 Odbudowa zniszczonego balkonu z balustradami

BCOR.13.014 Remont posadzek loggii w systemie REMMERS (bez rusztowań)

BCOR.13.015 Remont posadzek balkonów w systemie DEITERMANN (bez rusztowań)

BCOR.13.016 Remont balkonów w systemie SIKA (z rusztowaniami)

BCOR.13.017 Remont balkonów w systemie BOLIX

BCOR.13.018 Remont balustrad balkonowych z wymianą ekranów żelbetowych na płytę Minerit

BCOR.13.019 Remont balkonów z płytą stalową (z rusztowaniami)

BCOR.13.020 Remont schodów zewnętrznych w systemie SCHOMBURG

BCOR.13.021 Remont patio z ułożeniem posadzki granitowej

BCOR.13.022 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych - dwuodcinkowej o nawierzchni granitowej

BCOR.13.023 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych - jednoodcinkowej o nawierzchni z kostki betonowej

BCOR.13.024 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych - dwuodcinkowej o konstrukcji stalowej

BCOR.13.025 Dobudowa pochylni dla niepełnosprawnych z przebudową wejścia i schodów zewnętrznych

14 IZOLACJE

BCOR.14.001 Wykonanie izolacji pionowej i poziomej zawilgoconych ścian fundamentowych w systemie STO (od zewnątrz)

BCOR.14.002 Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych (od zewnątrz)

BCOR.14.003 Izolacja ścian piwnic w systemie CERESIT (od zewnątrz)

BCOR.14.004 Ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej

BCOR.14.005 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją płytami z wełny mineralnej twardej

BCOR.14.006 Docieplenie poddasza płytami z wełny mineralnej miękkiej

BCOR.14.007 Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją płytami styropianowymi

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji kubaturowych.

2. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji liniowych.

3. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej dla obiektów inżynierskich.

4. Wskaźniki dla usług związanych z budownictwem.

5. Orientacyjne mnożniki przeliczeniowe wartości dla regionów kraju i dla miast wojewódzkich.

6. Roczne wskaźniki cen towarów i usług w latach 1953 ? 2013 / rok poprzedni - 100 /.

7. Wskaźniki nakładów inwestycyjnych cen produkcji budowlano ? montażowej w latach 1994 - 2014

8. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych.

9. Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których usunięcie pobiera się opłaty, oraz jednostkowe stawki tych opłat.

10. Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na składowisku.

11. Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

12. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

13. Warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

14. Przeliczniki wagowe materiałów budowlanych.

15. Oznaczenia betonów stosowanych w budownictwie.

 


wydawca: Wolters Kluwer S.A.
seria: BISTYP Remonty
rok wydania: 2024 r. / kwartalnik
ilość stron: 715
format: A5
ISSN: 2080-6558
okładka miękka