Katalog cen robót kolejowych i tramwajowych 4 kwartał 2022

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 917
  • Producent: Wolters Kluwer SA
  • Dostępność: jest na stanie

  • Historia ceny
  • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 138,00 zł / szt.

Katalog cen robót kolejowych i tramwajowych.
4 kwartał 2022 r.

Publikacja zawiera ceny jednostkowe robót kolejowych i tramwajowych w poziomie cen średniokrajowych, które zostały opracowane na bazie normatywów z dostępnych na rynku katalogów z nakładami rzeczowymi: KNR; KNNR i innych oraz bazę obiektów modelowych kolejowych i tramwajowych.

Katalog składa się z pięciu części, które odpowiednio zawierają:
 
1. cennik robót kolejowych – zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych dla torowisk kolejowych i dróg szynowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni. Ponadto dział ten obejmuje sterowanie ruchem kolejowym oraz wagi kolejowe.
 
2. cennik obiektów kolejowych – stanowi zbiór cen obiektów modelowych. Treść cennika zawiera się w tematycznie ułożonych działach: układka torów, układka rozjazdów,  bocznice kolejowe, kozły oporowe, perony, nawierzchnie peronowe, zabudowa skarp peronów, odwodnienie peronów i torów, przejazdy kolejowe, mała architektura i informacja, elementy ochrony środowiska (ekrany akustyczne wzdłuż toru kolejowego), modernizacje linii kolejowych. 
 
3. cennik robót tramwajowych – zawiera ceny jednostkowe obejmujące swoim zakresem roboty inwestycyjne i remontowe dla torowisk tramwajowych, roboty w technologii Schomburg wykonywane w obrębie torowisk tramwajowych, jak również roboty związane z wykonaniem nawierzchni torowisk tramwajowych.
 
4. cennik obiektów tramwajowych – stanowi zbiór cen obiektów modelowych w zakresie realizacji prac remontowych i inwestycyjnych i będzie systematycznie poszerzany o nowe pozycje. 
 
5. materiały informacyjne – zawierają przepisy prawne, dane statystyczne oraz różnego rodzaju wskaźniki dla wyliczenia wartości usług związanych z realizacją inwestycji kolejowych i tramwajowych np. wskaźniki procentowe dla obliczenia wartości dokumentacji projektowej dla budownictwa kolejowego, wskaźniki dla usług związanych z budownictwem, dane statystyczne i przepisy prawne.


Baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.


Spis treści:

DANE SZCZEGÓŁOWE (NA 4 KWARTAŁ 2022 R.)

I. CENNIK ROBÓT KOLEJOWYCH


1 KNR 2-37/GEO Budowa i remont nawierzchni torowych; tor o prześwicie normalnym 1435 mm

1.1 Zestawy materiałowe dla budowy nawierzchni kolejowej

1.2 Rozbiórki torów kolejowych, przejazdów i skrzyżowań

1.3 Mechaniczne układanie i montaż torów kolejowych (bez materiałów nawierzchniowych)

1.4 Ręczne układanie i montaż torów kolejowych (bez materiałów nawerzchniowych)

1.5 Mechaniczne układanie i montaż rozjazdów kolejowych i skrzyżowań torów

1.6 Ręczne układanie i montaż rozjazdów kolejowych i skrzyżowań torów

1.7 Roboty podsypkowe nawierzchni kolejowej

1.8 Mechaniczne balastowanie torów kolejowych, rozjazdów i skrzyżowań

1.9 Ręczne balastowanie torów kolejowych, rozjazdów i skrzyżowań

1.10 Oczyszczenie podsypki w torze

1.11 Zmechanizowane remonty i naprawy nawierzchni kolejowej

1.12 Mechaniczne podbicie torów kolejowych, rozjazdów i skrzyżowań (bez kosztu tłucznia)

1.13 Ręczne naprawy nawierzchni kolejowej

1.14 Różne roboty uzupełniające

2 KNR 2-37 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

2.1 Materiały nawierzchniowe dla toru

2.2 Montaż i układanie torów kolejowych

2.3 Układanie i montaż rozjazdów kolejowych i skrzyżowań

2.4 Remonty i naprawy nawierzchni kolejowych

2.5 Balastowanie nowoubudowanych i remontowanych nawierzchni kolejowych

2.6 Rozbiórki torów kolejowych, rozjazdów i skrzyżowań

2.7 Różne roboty pomocnicze

3 KNCK-7 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

3.1 Materiały nawierzchniowe dla toru

3.2 Budowa lub przebudowa torów kolejowych i elementów nawierzchni kolejowej

3.3 Naprawy i rozbiórki nawierzchni kolejowej

3.4 Różne roboty pomocnicze i usługowe

4 KNR 13-12 Drogi szynowe elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni

5 KNR 13-23 Rozbiórka torów kolejowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni


6 KNR -W 2-02 Torowiska podsuwnicowe

6.1 Torowiska podsuwnicowe

6.2 Kolejowe obiekty stacyjne

7 KNP 16 Roboty torowe

7.1 Roboty normalnotorowe

7.2 Roboty różne

7.3 Roboty uzupełniające przy konserwacji i naprawie nawierzchni normalnotorowej

8 KNR 5-24 Kolejowa sieć trakcyjna

8.1 Roboty fundamentowe dla konstrukcji wsporczych

8.2 Montaż konstrukcji wsporczych, wskaźników, tablic informacyjnych i zbiorczych

8.3 Montaż podwieszeń sieci na wysięgnikach stalowych

8.4 Montaż przewodów, wyposażeń na rozjazdach i kotiweń sieci jezdnej 

8.5 Montaż połączeń elektrycznych i obwodów uszyniających

8.6 Montaż odciągów sieciowych, uizolatorów, odłączników, odgromników i pomontażowa regulacja sieci

9 KNR 5-26 Sterowanie ruchem kolejowym

10 Wagi kolejowe

II. CENNIK OBIEKTÓW KOLEJOWYCH

1 UKŁADKA TORÓW  - KLASA 1.1 do 5.3

BCOK.1.001   Roboty torowe - tor bezstykowy 1.1 - UIC60, SB-3,  podkłady strunobetonowe PS-94 rozstaw 0,6m na podsypce kl.I gr. 35cm

BCOK.1.002   Roboty torowe - tor bezstykowy 1.2 - UIC60, K,  podkłady drewno twarde II/B rozstaw 0,6m na podsypce kl.I gr. 30cm

BCOK.1.003   Roboty torowe - tor bezstykowy 2.1 - UIC60, SB-3,  podkłady strunobetonowe PS-83 rozstaw 0,7m na podsypce kl.II gr. 30cm

BCOK.1.004   Roboty torowe - tor bezstykowy 2.2 - UIC60, K,  podkłady drewno twarde II/B rozstaw 0,7m  na podsypce kl.II gr. 25cm

BCOK.1.005   Roboty torowe - tor bezstykowy 2.3 - S49, SB-3,  podkłady strunobetonowe PS-83 rozstaw 0,65m na podsypce kl.II gr. 30cm

BCOK.1.006   Roboty torowe - tor bezstykowy 2.3 - S49, SB-3,  podkłady strunobetonowe INBK 7M rozstaw 0,65m na podsypce kl.II gr. 30cm

BCOK.1.007   Roboty torowe - tor bezstykowy 2.4 – S49, K,  podkłady drewno miękkie II/B rozstaw 0,65m na podsypce kl.II gr. 25cm

BCOK.1.008   Roboty torowe - tor bezstykowy 3.1 - UIC60 reprofilowane kl.II , SB-3,  podkłady strunobetonowe PS-83 rozstaw 0,75m na podsypce kl.II gr. 30cm

BCOK.1.009   Roboty torowe - tor bezstykowy 3.1 - UIC60 reprofilowane kl.II , K,  podkłady strunobetonowe PS- 83 rozstaw 0,75m na podsypce kl.II gr. 30cm

BCOK.1.010   Roboty torowe - tor bezstykowy 3.1 - UIC60 reprofilowane kl.II , K,  podkłady strunobetonowe  INBK 7 rozstaw 0,75m na podsypce kl.II gr. 30cm

BCOK.1.011   Roboty torowe - tor bezstykowy 3.2 - UIC60 reprofilowane kl.II , K,  podkłady drewno miękkie  II/B  rozstaw 0,80m na podsypce kl.II gr. 25cm

BCOK.1.012   Roboty torowe - tor bezstykowy 3.3 - UIC60 reprofilowane kl.II , K,  podkłady drewno  miękkie II/B  0,65m na podsypce kl.III gr. 25cm

BCOK.1.013   Roboty torowe - tor bezstykowy 3.4 – S49 reprofilowane kl.II, SB-3,  podkłady strunobetonowe PS-83 rozstaw 0,75m na podsypce kl.II gr. 25cm

BCOK.1.014   Roboty torowe - tor bezstykowy 3.4 – S49 reprofilowane kl.II, K,  podkłady strunobetonowe INBK  7 rozstaw 0,75m na podsypce kl.II gr. 25cm

BCOK.1.015   Roboty torowe - tor bezstykowy 3.4 – S49 reprofilowane kl.II, K,  podkłady strunobetonowe  INBK 3 rozstaw 0,60m na podsypce kl.II gr. 25cm

BCOK.1.016   Roboty torowe - tor bezstykowy 3.5 – S49 reprofilowane kl.II, K,  podkłady drewno miękkie III/B rozstaw 0,70m na podsypce kl.II gr.20cm

BCOK.1.017   Roboty torowe - tor bezstykowy 3.6 – S49 reprofilowane kl.II, K,  podkłady drewno miękkie III/B rozstaw 0,60m na tłuczniu kl.III gr. 20cm

BCOK.1.018   Roboty torowe - tor bezstykowy 4.1 – S49 reprofilowane kl.III, SB-3,  podkłady strunobetonowe PS-83 rozstaw 0,80m na podsypce kl.II gr. 25cm

BCOK.1.019   Roboty torowe - tor bezstykowy 4.1 – S49 reprofilowane kl.III, K,  podkłady strunobetonowe INBK 7 rozstaw 0,80m na podsypce kl.II gr. 25cm

BCOK.1.020   Roboty torowe - tor bezstykowy 4.1 – S49 reprofilowane kl.III, K,  podkłady strunobetonowe INBK 3 rozstaw 0,70m na podsypce kl.II gr. 25cm

BCOK.1.021   Roboty torowe - tor bezstykowy 4.1 – S49 reprofilowane kl.III, K,  podkłady strunobetonowe INBK 4 rozstaw 0,60m na podsypce kl.II gr. 25cm

BCOK.1.023   Roboty torowe - tor bezstykowy 4.2 – S49 reprofilowane kl.III, K,  podkłady drewno miękkie III/B rozstaw 0,80m na podsypce  kl.II gr. 20cm

BCOK.1.034   Roboty torowe - tor bezstykowy 4.3 – S49 reprofilowane kl.III, K,  podkłady drewno miękkie IV/O rozstaw 0,70m na podsypce kl.II gr. 20cm

BCOK.1.024  Roboty torowe - tor bezstykowy 4.4 – S49 reprofilowane kl.III, K,  podkłady drewno miękkie III/B rozstaw 0,60m na tłuczniu podsypce miękkiej gr. 20cm

BCOK.1.025   Roboty torowe - tor bezstykowy 5.1 – S49 regenerowane, SB-3,  podkłady strunobetonowe PS-83  staro użyteczne, rozstaw 0,70m na podsypce miękkiej gr. 21cm

BCOK.1.026   Roboty torowe - tor bezstykowy 5.1 – S49 regenerowane, K,  podkłady strunobetonowe INBK 7 staro użyteczne,  rozstaw 0,70m na podsypce miękkiej gr. 21cm

BCOK.1.027   Roboty torowe - tor bezstykowy 5.1 – S49 regenerowane, K,  podkłady strunobetonowe INBK 3 staro użyteczne, rozstaw 0,60m na podsypce miękkiej gr. 21cm

BCOK.1.028   Roboty torowe - tor bezstykowy 5.2 – S49 regenerowane, K,  podkłady strunobetonowe INBK 7 staro użyteczne, rozstaw 0,85m na podsypce kl.II gr. 21cm

BCOK.1.029   Roboty torowe - tor bezstykowy 5.2 – S49 regenerowane, K,  podkłady strunobetonowe INBK 3 staro użyteczne, rozstaw 0,75m na podsypce kl.II gr. 21cm

BCOK.1.030   Roboty torowe - tor bezstykowy 5.2 – S49 regenerowane, K,  podkłady strunobetonowe INBK 4 staro użyteczne, rozstaw 0,65m na podsypce kl.II  gr. 21cm

BCOK.1.031   Roboty torowe - tor bezstykowy 5.3 – S49 regenerowane, K,  podkłady drewniane staro użyteczne, rozstaw 0,60m na podsypce nieatestowanej gr. 16cm

BCOK.1.032   Roboty torowe - tor bezstykowy w tunelu – nawierzchnia niekonwencjonalna, bezpodsypkowa, S60, SB-3, podkłady strunobetonowe PS-94 rozstaw 0,80m

BCOK.1.033   Roboty torowe- UIC60, S 15 401 , podkłądy stalowe St 98 Y No-600-60 rozstaw 0,60m na podsypce kl. I gr. 21 cm


2 UKŁADKA ROZJAZDÓW

BCOK.2.001 Rozjazd 190 1:9 szyny UIC60 nowe podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 1.1

BCOK.2.002 Rozjazd 190 1:9 szyny UIC60 nowe podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 1.2

BCOK.2.003 Rozjazd 190 1:9 szyny UIC60 nowe podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 2.1

BCOK.2.004 Rozjazd 190 1:9 szyny UIC60 nowe podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 2.2

BCOK.2.005 Rozjazd 190 1:9 szyny UIC60 reprofilowane podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 3.1

BCOK.2.006 Rozjazd 190 1:9 szyny UIC60 reprofilowane podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 3.2

BCOK.2.007 Rozjazd 190 1:9 szyny 49E1 reprofilowane podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 4.1

BCOK.2.008 Rozjazd 190 1:9 szyny 49E1 reprofilowane podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 4.2

BCOK.2.009 Rozjazd 190 1:9 szyny 49E1 regenerowane podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 5.1

BCOK.2.010 Rozjazd 300 1:9 szyny UIC60 nowe podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 1.1

BCOK.2.011 Rozjazd 300 1:9 szyny UIC60 nowe podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 1.2

BCOK.2.012 Rozjazd 300 1:9 szyny UIC60 nowe podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 2.1

BCOK.2.013 Rozjazd 300 1:9 szyny UIC60 nowe podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 2.2

BCOK.2.014 Rozjazd 300 1:9 szyny UIC60 reprofilowane podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 3.1

BCOK.2.015 Rozjazd 300 1:9 szyny UIC60 reprofilowane podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 3.2

BCOK.2.016 Rozjazd 300 1:9 szyny 49E1 reprofilowane podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 4.1

BCOK.2.017 Rozjazd 300 1:9 szyny 49E1 reprofilowane podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 4.2

BCOK.2.018 Rozjazd 300 1:9 szyny 49E1 regenerowane podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 5.1

BCOK.2.019 Rozjazd 500 1:12 szyny UIC60 nowe podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 1.1

BCOK.2.020 Rozjazd 500 1:12 szyny UIC60 nowe podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 1.2

BCOK.2.021 Rozjazd 500 1:12 szyny UIC60 nowe podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 2.1

BCOK.2.022 Rozjazd 500 1:12 szyny UIC60 nowe podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 2.2

BCOK.2.023 Rozjazd 500 1:12 szyny UIC60 reprofilowane podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 3.1

BCOK.2.024 Rozjazd 500 1:12 szyny UIC60 reprofilowane podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 3.2

BCOK.2.025 Rozjazd 1200 1:18,5 szyny UIC60 nowe podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 1.1

BCOK.2.026 Rozjazd 1200 1:18,5 szyny UIC60 nowe podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 1.2

BCOK.2.027 Rozjazd 1200 1:18,5 szyny UIC60 nowe podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 2.1

BCOK.2.028 Rozjazd 1200 1:18,5 szyny UIC60 nowe podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 2.2

BCOK.2.029 Rozjazd 1200 1:18,5 szyny UIC60 reprofilowane podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 3.1

BCOK.2.030 Rozjazd 1200 1:18,5 szyny UIC60 reprofilowane podrozjazdnice strunobetonowe w torze klasy 3.2

3 BOCZNICA KOLEJOWA

BCOK.3.001 Bocznica kolejowa na nasypie, w terenie podmokłym - dł. 690mb

4 KOZŁY OPOROWE

BCOK.4.001 Kozioł oporowy typ 1 - wymiary skrzyni 6.0x3.2m, wysokość 2.80 m

BCOK.4.002 Kozioł oporowy typ 2 długość 9.0m, szerokość belki oporowej 3.4m

5 PERONY

BCOK.5.001 Peron jednokrawędziowy L=200m, szer. 5m

BCOK.5.002 Peron dwukrawędziowy L=200m, szer. 5m

BCOK.5.003 Budowa peronów tymczasowych o wym. 56x4 m z dyliny drewnianej wraz z dojściami do peronów

6 NAWIERZCHNIE PERONOWE

BCOK.6.001 Nawierzchnia peronowa z kostki betonowej gr 8 cm

BCOK.6.002 Nawierzchnia peronowa z pyt chodnikowych 50x50x7cm

BCOK.6.003 Nawierzchnia peronowa - dywanik asfaltowy gr. 5cm

7 ZABUDOWA SKARP PERONÓW

BCOK.7.001 Darniowanie skarp z obsianiem

BCOK.7.002 Humusowanie z obsianiem

BCOK.7.003 Obruk - brukowiec 16-20 cm na podsypce piaskowej

BCOK.7.004 Obruk - brukowiec 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej

BCOK.7.005 Obruk - płyty sześciokątne gr 15 cm

BCOK.7.006 Obruk - płyty sześciokątne gr 20 cm

BCOK.7.007 Płyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

BCOK.7.008 Płyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej

BCOK.7.009 Płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

BCOK.7.010 Płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

BCOK.7.011 Płyty ażurowe typu "krata" mała o wym. 90x60x10

BCOK.7.012 Płyty ażurowe typu "krata" duża o wym.183x82x25 cm

BCOK.7.013 Płyty prefabrykowane gr 12 cm na podsypce cementowo -piaskowej

8 ODWODNIENIE PERONÓW

BCOK.8.001 Zabudowa w korpusie peronu korytek odwodnieniowych z polimerobetonu, kpl=400m

BCOK.8.002 Zabudowa w korpusie peronu korytek odwodnieniowych specjalnych, kpl=22m

BCOK.8.003 Zabudowa skrzynek odpływowych np. typu Aco Drain

BCOK.8.004 Zabudowa rur karbowanych dwuściennych PP SN8 D: 110mm 1kpl=19m

9 ODWODNIENIE TORÓW

BCOK.9.001 Budowa sączków z rur PP karbowanych SN8 D:160mm w otulinie 50/50 kokos/polipropylen z perforacją typu TP

BCOK.9.002 Budowa zbieraczy z rur HOBAS D: 220x,2 mm o sztywności SN 10000n/m2

10 PRZEJAZDY KOLEJOWE

BCOK.10.001 Zabudowa przejazdu - płyty CBP (przejazd dwutorowy o szer. 3m, o pow. 15,6m2)

BCOK.10.002 Zabudowa przejazdu - płyty MIROSŁAW - przejazd 1 torowy 60E1 (40,85 m2)

BCOK.10.003 Zabudowa przejazdu - płyty MIROSŁAW - przejazd 1 torowy S49 (39,85 m2)

BCOK.10.003 Zabudowa przejazdu - płyty gumowe - tor normalny Nakłady na 1 m2

11 MAŁA ARCHITEKTURA I INFORMACJA

BCOK.11.001 Tablica informacyjna z nazwą stacji

BCOK.11.002 Tablica - "TOR PERON"

BCOK.11.003 Piktogram

12 ELEMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA

BCOK.12.001 Ekrany akustyczne wzdłuż toru kolejowego w konstrukcji stalowej (słupy HEB) posadowione na palach z wypełnieniem panelami z blachy perforowanej jednostronnie z wypełnieniem wełną mineralną kpl=1000 m

BCOK.12.002 Ekrany akustyczne wzdłuż toru kolejowego w konstrukcji stalowej (słupy HEB) posadowione na palach z wypełnieniem panelami z blachy perforowanej jednostronnie z wypełnieniem wełną mineralną do wys. 4,00 m i panelami przeźroczystymi w górnej części - wys. 1,5 m kpl=1000 m

13 Roboty kolejowe remontowe

BCOK.13.001 Modernizacja linii kolejowej dwutorowej na odcinku dł. 9,1 km - wymiana istniejących szyn UIC60 na podkładach betonowych - na tor kl. 0.1/SB-3

BCOK.13.002 Remont przejazdu kolejowego bocznicy kolejowej, o pow. 36m2

BCOK.13.003 Remont przejazdu kolejowego publicznego, z poszerzeniem. Przejazd 2-torowy, o międzytorzu 4,0 m - moduł 6,0 m

BCOK.13.004 Remont stalowego wiaduktu kolejowego - długość całkowita wiaduktu (wraz z przyczółkami) - 165,50 m

BCOK.13.005 Przebudowa peronu dwutorowego o długości 200 m

BCOK.13.006 Modernizacja nawierzchni torów przy peronie dwustronnym, na odcinku 0,515 km

III. CENNIK ROBÓT TRAMWAJOWYCH

1 KNR 2-09 Nawierzchnie tramwajowe

1.1 Podbudowy i urządzenia odwadniające

1.2 Układanie i rozbieranie torów

1.3 Układanie i rozbieranie rozjazdów i skrzyżowań

1.4 Roboty różne i pomocnicze

2 KNR 2-31 Nawierzchnie torowisk tramwajowych

2.1 Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych (wyłączonych z ruchu na czas wykonania prac)

2.2 Nawierzchnie w torowiskach tramwajowych (wyłączonych z ruchu na czas wykonania prac)

2.3 Remont cząstkowy nawierzchni w torowiskach tramwajowych (wyłączonych z ruchu na czas wykonania prac)

3 KNR BC-03 Roboty w technologii SCHOMBURG wykonane w obrębie torowisk tramwajowych

3.1 Warstwa stabilizacyjna pod kostkę brukową z mineralnej zaprawy INDUCRETVK- Bettungskleber o gr. 20-90mm

3.2 Spoinowanie kostki brukowej mineralną zaprawą INDUCRET-VK-Fugenkleber

3.3 Warstwa sczepna z emulsji sczepnej INDUCRET-VK-Haftbrucke

3.4 Warstwa sczepna z mineralnej warstwy sczepnej INDUCRET-VK-PCCHaftbrucke

3.5 Przyklejanie płyt wykończeniowych klejem INDUCRET-VK-Elementkleber (bez ceny płyt)

3.6 Wypełnienie spoin pionowych tiksotropowym środkiem INDUCRET-VK-TKF 2000 st

3.7 Wypełnienie spoin poziomych wylewanym/sampoziomującym preparatem INDUCRET-VK-TKF 2000

3.8 Dylatacje z taśm odprężająco-uszczelniających INDUCRET-VK-Revisionsbahn

3.9 Wykonanie podlewek od 5 do 30mm z mineralnej zaprawy o dużej płynności INDUCRET-VK-30

3.10 Wykonanie podlewek i wypełnienie wolnych przestrzeni od 20 do 60mm z mineralnej zaprawy szybkowiążącej INDUCRET-VK-60-SV

3.11 Wykonanie podlewek i wypełnienie wolnych przestrzeni od 30 do 70mm z mineralnej zaprawy INDUCRET-VK-70-USM

3.12 Wykonanie podlewek i wypełnienie wolnych przestrzeni od 20 do 100mm z mineralnej zaprawy o dużej płynności INDUCRET-VK-100

4. KNNR -6  Nawierzchnie torowisk tramwajowych

4.1     Nawierzchnie w torowiskach tramwajowych

4.2     Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych

4.3     Remont cząstkowy nawierzchni w torowiskach tramwajowych

IV. CENNIK OBIEKTÓW TRAMWAJOWYCH

1 Roboty tramwajowe remontowe

BCOT.1.001 Remont torowiska tramwajowego dwutorowego - przełożenie szyn z wymianą podkładów drewnianych na betonowe

BCOT.1.002 Remont torowiska tramwajowego dwutorowego - przełożenie szyn z wymianą śrub stopowych i łapek na typ SKL

2 Roboty tramwajowe inwestycyjne

BCOT.2.001 Budowa toru "zielonego" , linia dwutorowa o dł. 302 mb

V. MATERIAŁY INFORMACYJNE

2. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji liniowych

3. Wskaźniki procentowe kosztów dokumentacji projektowej dla obiektów inżynierskich

4. Wskaźniki dla usług związanych z budownictwem

5. Orientacyjne mnożniki przeliczeniowe wartości dla regionu kraju i dla miast wojewódzkich

6. Rodzaje i gatunki (odmiany) drzew, za których usunięcie pobiera się opłaty, oraz jednostkowe stawki tych opłat

7. Ceny działek budowlanych w podziale na województwa w zależności od funkcji przeznaczenia i uzbrojenia technicznego

8. Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na składowisku

10. Warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

11. Przeliczniki wagowe materiałów budowlanych

12. Oznaczenia betonów stosowanych w budownictwie


wydawca: Wolters Kluwer S.A.
seria: BISTYP Koleje i tramwaje
rok wydania: 2022 r. / kwartalnik
ilość stron: 302
format: A5
ISSN: 2083-3938.
okładka miękka