KNR 9-11 Geosyntetyki w robotach ziemnych.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 719
  • Producent: Orgbud-Serwis Sp.z o.o.
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • Cena netto: 27,62 zł / szt. 29,00 zł / szt.

Katalog Nakładów Rzeczowych

KNR 9-11 Geosyntetyki w robotach ziemnych.
Katalog Nakładów Rzeczowych

wydawca: Orgbud-Serwis Sp.z o.o.
rok wydania: 2005 r.
ilość stron: 26
format: 23,5 x 16,5 cm
ISBN: 83-86416-61-0.
okładka miękka

KNR zawiera normy nakładów rzeczowych na ułożenie geosyntetyków w robotach ziemnych,np.: przy budowie autostrad, dróg różnego rodzaju, lotnisk, parkingów, przy umacnianiu skarp, nasypów, torowisk kolejowych, brzegów rzek, jezior, mórz, sztucznych zbiorników wodnych, wzmacnianiu przyczółków mostów i wiaduktów, wzmacnianiu wysokich i stromych ścian ziemnych w celu ochrony przed ich obsuwaniem się oraz przy budowie wysypisk śmieci i składowisk substancji trujących.
Katalog stanowi podstawę do sporządzania kosztorysów na roboty budowlane oraz może być wykorzystywany do planowania, limitowania, rozliczania i kontroli zużycia czynników produkcji budowlanej.

Spis treści:

- Wstęp
- Część ogólna
- Założenia ogólne

Rozdział 01 Wzmacnianie podłoży gruntowych i nasypów
Tablica 0101 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami
Tablica 0102 Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami
Tablica 0103 Wzmacnianie konstrukcji nasypów geosyntetykami

Rozdział 02 Separacja warstw gruntu o różnym uziarnieniu
Tablica 0201 Separacja warstw gruntu
Tablica 0202 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem

Rozdział 03 Odprowadzenie wód z nasypów i nawierzchni drogowych
Tablica 0301 Drenaż korytkowy
Tablica 0302 Drenaż powierzchniowy

Rozdział 04 Ochrona przeciwerozyjna i powierzchniowe wzmacnianie skarp nasypów
Tablica 0401 Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowłókninami
Tablica 0402 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami

Rozdział 05 Hydroizolacje z geomembran
Tablica 0501 Hydroizolacja gruntu geomembranami.