KNR AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie.

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1286
 • Producent: Athenasoft Sp.z o.o.
 • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 26,00 zł / szt.
 • Niedostępny

na zamówienie mailem

KNR AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie.

Zawiera normatywy (których brak w aktualnych katalogach dot. robót drogowych), na mechaniczne wykonywanie robót na dużych powierzchniach uzasadniających zastosowanie sprzętu o zadanych parametrach, m.in.:

 • cięcie piłą i frezowanie nawierzchni bitumicznych,
 • mechaniczną rozbiórkę nawierzchni i podbudowy,
 • układanie warstw przeciwspękaniowych pod warstwy bitumiczne,
 • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej układane mechanicznie,
 • nawierzchnie z betonu z warstwą poślizgową,
  i inne.

Spis treści:

Ustalenia wstępne
Założenia ogólne

Rozdział 01 Roboty remontowe i rozbiórkowe

Założenia szczegółowe 
Tablica 0101 Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych 
Tablica 0102 Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km 
Tablica 0103 Roboty remontowe – renowacja spękanej nawierzchni bitumicznej 
Tablica 0104 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej – z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km 
Tablica 0105 Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej – z wywozem rumoszu na odległość do 1 km
Tablica 0106 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych – z wywozem na odległość do 1 km 
Tablica 0107 Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych i kamiennych wraz z ławą – z wywozem na odległość do 1 km

Rozdział 02 Podbudowy

Założenia szczegółowe
Tablica 0201 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji 
Tablica 0202 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni emulsją asfaltową na zimno 
Tablica 0203 Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne 
Tablica 0204 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych

Rozdział 03 Nawierzchnie

Założenia szczegółowe 
Tablica 0301 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca 
Tablica 0302 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna 
Tablica 0303 Nawierzchnia z betonu B-35 z warstwą poślizgową (w zatokach postojowych)
Tablica 0304 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie na dużej powierzchni 

Rozdział 04 Urządzenia odwadniające

Założenia szczegółowe 
Tablica 0401 Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych
Tablica 0402 Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowejwydawca: Athenasoft Sp. z o.o.
rok wydania: 2010 r.
ilość stron: 28
format: 23,5 x 16,5 cm
ISBN: 978-83-88954-35-1.
okładka miękka