KNR AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wmacnianie i oznakowanie poziome.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 998
  • Producent: Athenasoft Sp.z o.o.
  • Dostępność: jest na stanie

  • Historia ceny
  • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 29,00 zł / szt.

KNR AT-04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wmacnianie i oznakowanie poziome.

Zawiera normatywy na wzmacnianie gruntu pod warstwy technologiczne przy użyciu geowłóknin i geokrat, regenerację nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin, roboty mieszankami bitumicznymi stosowanymi "na zimno", nowoczesne izolacje pod nawierzchnie drogowe Servidek/Servipak i nawierzchnie antypoślizgowe (na parkingach, przejściach dla pieszych itp.). Osobny rozdział poświęcono tymczasowemu i stałemu oznakowaniu poziomemu jezdni. W tablicach ujęto nakłady na znakowanie taśmami odblaskowymi (overlay i inlay), masami chemoutwardzalnymi, masami i prefabrykatami termoplastycznymi. W katalogu znalazły się również elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu - separatory drogowe, różne rodzaje punktowych elementów odblaskowych, progów podrzutowych i zwalniających.

Spis treści:

Ustalenia wstępne
Założenia ogólne

Rozdział 01 Wzmacnianie i regeneracja nawierzchni

Założenia szczegółowe
Tablica 0101 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
Tablica 0102 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat
Tablica 0103 Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin – utrwalanie powierzchniowe nawierzchni
Tablica 0104 Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin – naprawa nawierzchni bitumicznej
Tablica 0105 Naprawy tymczasowe nawierzchi bitumicznych wykonywane na zimno
Tablica 0106 Przygotowanie powierzchi pod warstwy izolacyjne SERVIDEK/SERVIPAK na mostach
Tablica 0107 Warstwy izolacyjne pod nawierzchnie drogowe na mostach SERVIDEK/SERVIPAK
Tablica 0108 Powierzchnie antypoślizgowe

Rozdział 02 Oznakowanie poziome i elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu

Założenia szczegółowe
Tablica 0201 Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni taśmą samoprzylepną najezdniową żółtą
Tablica 0202 Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni – odblaski i separatory
Tablica 0203 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym
Tablica 0204 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
Tablica 0205 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych – na gorąco za pomocą mas termoplastycznych
Tablica 0206 Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termoplastycznych
Tablica 0207 Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm odblaskowych Stamark – na zimno (overlay)
Tablica 0208 Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm odblaskowych Stamark – na gorąco (inlay)
Tablica 0209 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – progi zwalniające i krawężniki
Tablica 0210 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – punktowe elementy odblaskowe (PEO)

wydawca: Athenasoft Sp. z o.o.
rok wydania: 2006 r.
ilość stron: 32
format: 23,5 x 16,5 cm
ISBN: 978-83-88954-13-9.
okładka miękka