KNR nr AT-18 Pionowe i poziome oznakowanie dróg w technologiach firmy 3M

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 702
  • Producent: Athenasoft Sp.z o.o.
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 25,00 zł / szt.

Katalog Nakładów Rzeczowych

KNR nr AT-18 Pionowe i poziome oznakowanie dróg w technologiach firmy 3M.
Katalog Nakładów Rzeczowych

wydawca: Athenasoft Sp. z o.o.
rok wydania: 2005 r.
ilość stron: 32
format: 23,5 x 16,5 cm
ISBN: 83-88954-08-3.
okładka miękka

KNR zawiera normatywy na tymczasowe i trwałe oznakowanie jezdni taśmami odblaskowymi STAMARK i STAMARK WET REFLECTIVE, masą chemoutwardzalną STAMARK LPM 1200, oznakowanie barier w systemie LDS oraz inne elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu. W celu ułatwienia wyceny, jednostką przedmiarową dla robót w rozdziale 02 jest 1 km linii (segregacyjnej lub krawędziowej) zgodnie z oznaczeniem podanym w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez­pieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Spis  treści

Ustalenia wstępne
Założenia ogólne
Informacje producenta

Rozdział 01 Oznakowanie nawierzchni za pomocą taśm odblaskowych STAMARK.

Założenia szczegółowe
LINIE

Tablica  0101  Tymczasowe oznakowanie poziome jezdni taśmą odblaskową samoprzylepną najezdniową żółtą Stamark
Tablica  0102  Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomocą taśm odblaskowych Stamark – na zimno (metodą overlay)
Tablica  0103  Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomocą taśm odblaskowych Stamark – na gorąco (metodą inlay)
Tablica  0104  Oznakowanie poziome nawierzchni betonowych za pomocą taśm odblaskowych Stamark

SKRZYŻOWANIA, PIKTOGRAMY
Tablica  0105  Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm odblaskowych Stamark – na zimno (overlay)
Tablica  0106  Oznakowanie poziome jezdni za pomocą taśm odblaskowych Stamark – na zimno (inlay)
 

Rozdział 02 Oznakowanie nawierzchni za pomocą mas LPM 1200

Założenia szczegółowe
Tablica  0201  Oznakowanie nawierzchni bitumicznych za pomocą mas LPM 1200 grubowarstwowe 1,0 mm
Tablica  0202  Oznakowanie nawierzchni bitumicznych za pomocą mas LPM 1200 cienkowarstwowe 0,7 mm
Tablica  0203  Oznakowanie nawierzchni betonowych za pomocą mas LPM 1200 grubowarstwowe 0,9 mm
Tablica  0204  Oznakowanie nawierzchni betonowych za pomocą mas LPM 1200 cienkowarstwowe 0,6 mm

Rozdział 03 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Założenia szczegółowe
Tablica 0301  Profilowane elementy odblaskowe LDS mocowane do barier energochłonnych
Tablica 0302  Profilowane elementy odblaskowe LDS mocowane do barier betonownych
Tablica 0303  Demontaż profilowanych elementów odblaskowych LDS
Tablica 0304  Punktowe elementy odblaskowe (PEO) i separatory.