KNR nr AT-27 Hydroizolacje.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 694
  • Producent: Athenasoft Sp.z o.o.
  • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 35,00 zł / szt.
  • Niedostępny

na zamówienie mailem

KNR nr AT-27 Hydroizolacje.
Katalog Nakładów Rzeczowych

wydawca: Athenasoft Sp. z o.o.
rok wydania: 2008 r.
ilość stron: 56
format: 23,5 x 16,5 cm
ISBN: 978-83-88954-23-8.
okładka miękka

KNR zawiera nakłady rzeczowe na wykonanie pierwotnych i wtórnych hydroizolacji z cementowo-polimerowych mikrozapraw (szlamów) uszczelniających, szpachlówek uszczelniających, bitumicznych, modyfikowanych polimerami tworzyw sztucznych grubowarstwowych mas uszczelniających (masy KMB), samoprzylepnych membran bitumicznych oraz z modyfikowanych roztworów i emulsji asfaltowych. Uwzględniono też hydroizolacje z  krystalicznej zaprawy uszczelniającej, polimerowych mas uszczelniających (folii w płynie) oraz chemoodpornych, elastycznych powłok uszczelniających z żywic reaktywnych oraz wykonanie iniekcji kurtynowej „w grunt” jak też iniekcji uszczelniających rysy i przecieki.

Spis treści

Część ogólna
Założenia ogólne

Rozdział 01 Przygotowanie podłoża przy wykonywaniu hydroizolacji

Tablica  0101  Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin
Tablica  0102  Usunięcie starych powłok bitumicznych, czyszczenie powierzchni muru przez piaskowanie
Tablica  0103  Impregnacja biobójcza i przeciwsolna, gruntowanie
Tablica  0104  Wyrównanie podłoży
Tablica  0105  Wykucie i naprawa bruzd, rozkucie i naprawa rys w podłożach z cegły

Rozdział 02 Izolacje pionowe i poziome z materiałów cementowych

Tablica  0201  Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu
Tablica  0202  Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu
Tablica  0203  Izolacja ze szlamów uszczelniających nakładanych w położeniu sufitowym na wyrównanym podłożu
Tablica  0204  Ręczne nałożenie warstwy szpachlówki uszczelniającej
Tablica  0205  Izolacja z krystalicznych zapraw uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu
Tablica  0206  Izolacja z krystalicznych zapraw uszczelniających nakładanych natryskowo na wyrównanym podłożu
Tablica  0207  Izolacja z krystalicznych zapraw uszczelniających nakładanych w położeniu sufitowym na wyrównanym podłożu
Tablica  0208  Pozostałe roboty uszczelniające z zastosowaniem krystalicznej zaprawy uszczelniającej

Rozdział 03 Izolacje pionowe i poziome z materiałów bitumicznych

Tablica  0301  Ręczne gruntowanie podłoży pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne
Tablica  0302  Natryskowe gruntowanie podłoży pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne
Tablica  0303  Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających KMB nakładanych na wyrównanym podłożu
Tablica  0304  Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających KMB nakładanych na wyrównanym podłożu
Tablica  0305  Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych
Tablica  0306  Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych

Rozdział 04 Izolacje z polimerowych mas uszczelniających (folii w płynie) oraz chemoodpornych, elastycznych powłok uszczelniających z żywic reaktywnych.

Tablica  0401  Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
Tablica  0402  Izolacja podpłytkowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie
Tablica  0403  Dodatek za wykonanie posypki z piasku do żywic na powierzchni gruntownika lub żywicy uszczelniającej

Rozdział 05 Prace dodatkowe

Tablica  0501  Wykonanie fasety
Tablica  0502  Uszczelnienie dylatacji, wklejanie taśm uszczelniających
Tablica  0503  Wklejanie kształtek uszczelniających
Tablica  0504  Izolacja zewnętrzna ze szlamów i bitumicznych mas uszczelniających KMB - uszczelnienie przejść rurowych
Tablica  0505  Izolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniających - uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wilgocią
Tablica  0506  Izolacja wewnętrzna ze szlamów uszczelniających - uszczelnienie przejść rurowych z kołnierzem zaciskowym
Tablica  0507  Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych -  obróbka detali
Tablica  0508  Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne
Tablica  0509  Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne
Tablica  0510  Iniekcja kurtynowa "w grunt" - ściana z cegieł
Tablica  0511  Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - wiercenie otworów pod pakery
Tablica  0512  Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - obsadzenie pakerów i wykonanie iniekcji.