KNR nr AT-40 Hydroizolacje i renowacje budynków w technologii DEITREMANN.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 638
  • Producent: Athenasoft Sp.z o.o.
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • Cena netto: 33,33 zł / szt. 35,00 zł / szt.

Katalog Nakładów Rzeczowych

KNR nr AT-40 Hydroizolacje i renowacje budynków w technologii DEITREMANN.
Katalog Nakładów Rzeczowych

wydawca: Athenasoft Sp. z o.o.
rok wydania: 2010 r.
ilość stron: 24
format: 23,5 x 16,5 cm
ISBN: 978-83-88954-39-9
okładka miękka

KNR obejmuje wykonanie wtórnych izolacji metodą iniekcji, tynków renowacyjnych, hydroizolacji z cementowo-polimerowych mikrozapraw (szlamów) uszczelniających, szpachlówek uszczelniających, bitumicznych, modyfikowanych polimerami tworzyw sztucznych grubowarstwowych mas uszczelniających (masy KMB), samoprzylepnych membran bitumicznych oraz z modyfikowanych roztworów i emulsji asfaltowych i innych materiałów. Uwzględniono też dachowe powłoki ochronne wraz z przygotowaniem podłoża.

SPIS TREŚCI

Część ogólna
Założenia ogólne

Rozdział 01 Przygotowanie podłoża

Założenia szczegółowe
Tablica  0101  Skucie zmurszałego tynku, usunięcie zmurszałych spoin w strefie iniekcji
Tablica  0102  Reprofilacja spoin w strefie iniekcji
Tablica  0103  Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji
Tablica  0104  Skucie zmurszałego tynku, usunięcie zmurszałych i reprofilacja spoin
Tablica  0105  Reprofilacja podłoża
Tablica  0106  Przygotowanie podłoża

Rozdział 02 Iniekcje

Założenia szczegółowe
Tablica  0201  Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna
Tablica  0202  Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna
Tablica  0203  Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna
Tablica  0204  Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna
Tablica  0205  Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna
Tablica  0206  Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa jednostronna – wariant z aktywatorem
Tablica  0207  Iniekcja wielostopniowa dwurzędowa jednostronna – wariant z aktywatorem
Tablica  0208  Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa dwustronna – wariant z aktywatorem
Tablica  0209  Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa jednostronna – wariant „mokre w mokre”
Tablica  0210  Iniekcja wielostopniowa dwurzędowa jednostronna – wariant „mokre w mokre”
Tablica  0211  Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa dwustronna – wariant „mokre w mokre”
Tablica  0212  Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej
Tablica  0213  Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji grawitacyjnej dwurzędowej jednostronnej
Tablica  0214  Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej jednostronnej
Tablica  0215  Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej jednostronnej
Tablica  0216  Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej dwustronnej

Rozdział 03 Tynki renowacyjne

Założenia szczegółowe
Tablica  0301  Obrzutka
Tablica  0302  Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie
Tablica  0303  Tynki renowacyjne WTA na sklepieniach wykonywane ręcznie
Tablica  0304  Tynki renowacyjne na ścianach wykonywane natryskowo
Tablica  0305  Tynki renowacyjne na sklepieniach wykonywane natryskowo
Tablica  0306  Tynki wygładzające
Tablica  0307  Dyfuzyjne wymalowania farbą silikatową

Rozdział 04 Hydroizolacje

Założenia szczegółowe
Tablica  0401  Izolacja pozioma z elastycznych szlamów uszczelniających – nakładana ręcznie
Tablica  0402  Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniających – nakładana ręcznie
Tablica  0403  Izolacja z elastycznych szlamów uszczelniających w położeniu sufitowym – nakładana ręcznie
Tablica  0404  Izolacja pozioma ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej – nakładana ręcznie
Tablica  0405  Izolacja pionowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej – nakładana ręcznie
Tablica  0406  Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej
Tablica  0407  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z emulsji bitumicznej
Tablica  0408  Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) – nakładana ręcznie
Tablica  0409  Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) – nakładana ręcznie
Tablica  0410  Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) – nakładana natryskowo
Tablica  0411  Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) – nakładana natryskowo
Tablica  0412  Izolacja dachów zielonych i balastowych z bitumicznych mas uszczelniających (KMB)
Tablica  0413  Izolacje z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie
Tablica  0414  Izolacje podpłytkowe powierzchni pionowych z reaktywnej, elastycznej żywicy epoksydowej
Tablica  0415  Izolacje podpłytkowe powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej żywicy epoksydowej
Tablica  0416  Fasety
Tablica  0417  Uszczelnienie dylatacji taśmami
Tablica  0418  Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej oraz kształtek
Tablica  0419  Uszczelnienie przejść rurowych
Tablica  0420  Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej
Tablica  0421  Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej
Tablica  0422  Wypełnienie szczelin dylatacyjnych jednoskładnikową masą silikonową
Tablica  0423  Wypełnienie szczelin dylatacyjnych dwuskładnikową masą na bazie wielosiarczków

Rozdział 05 Dachowe powłoki ochronne

Założenia szczegółowe
Tablica  0501  Oczyszczenie i zmycie podłoża
Tablica  0502  Gruntowanie podłoża
Tablica  0503  Powłoka ochronna z polimerowego preparatu weber.tec 960 (Superflex FDF)
Tablica  0504  Powłoka dekoracyjna z polimerowego preparatu weber.tec 960 (Superflex FDF)
Tablica  0505  Powłoka ochronna z bitumicznego preparatu weber.tec 905 (Plastikol 2)
Tablica  0506  Lokalne naprawy (uszczelnienia) połaci dachowej bitumiczną masą weber.tec 911 (Plastikol 1).