Kosztorysowanie w budownictwie. Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 119
  • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
  • Dostępność: czasowo niedostępne
  • szt.
  • Cena netto: 94,29 zł / szt. 99,00 zł / szt.
  • Niedostępny

nakład wyczerpany

Kosztorysowanie w budownictwie.
Poradnik

Kompendium wiedzy z przedmiarowania ilości robót, szacowania wartości zamówienia i wyceny kosztorysowej oraz rozliczania wykonywanych robót budowlanych.

Publikacja została podzielona na 3 części oraz załączniki.

Część I „Wycena kosztorysowa robót i obiektów budowlanych” obejmuje:
– omówienie metod sporządzania kosztorysów w tym m.in.,
   a) wycenę robót wykonywanych w warunkach utrudnionych,
   b) wycenę rusztowań budowlanych i deskowań,
– obszerne omówienie zasad i form sporządzania przedmiarów robót,
– zasady doliczania podatku VAT w cenie za roboty budowlane,
– omówienie źródeł i sposobów pozyskiwania norm nakładów rzeczowych (robocizny, materiałów i sprzętu) – w tym zasad ustalania norm zakładowych.

Część II „Szacowanie wartości zamówienia publicznego” zawiera omówienie zasad sporządzania:
– kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane,
– szacunkowych kosztów robót budowlanych i prac projektowych w przypadku łącznego zlecenia zarówno robót budowlanych jak i prac projektowych,
– Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) obligatoryjnych w zamówieniach publicznych.

Część III „Komputerowe wspomaganie kosztorysowania” – autorzy poradnika przedstawili w niej:
– budowę oraz funkcje komputerowych programów do kosztorysowania,
– przykłady sporządzania poszczególnych części składowych kosztorysu,
– technologię BIM opartą na wielowymiarowym cyfrowym odwzorowaniu obiektów budowlanych, w którym m.in. uwzględniono tzw. piąty wymiar BIM (5D) obejmujący zasoby i koszty.

Zakończenie poradnika to załączniki zawierające m.in.:
– obszerną bazę normatywną zawierającą wykaz katalogów (370 katalogów KNR i innych katalogów z nakładami rzeczowymi, 18 katalogów KNNR oraz 147 katalogów KNP),
– zestawienie publikacji cenowych stosowanych w kosztorysowaniu robót,
– wykaz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) opracowanych i wydanych przez OWEOB „Promocja”.

spis treści w załączniku poniżej

wydawca: Promocja Sp.z o.o.
autor: J.Traczyk, W.Sikorska-Ożgo, P.Kaczmarski
rok wydania: 2016
ilośc stron: 431
format: B5
ISBN: 978-83-7617-116-6

okładka miękka